Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

XV MIESZKOWICKA NADODRZAŃSKA DZIESIĄTKA

XV MIESZKOWICKA NADODRZAŃSKA DZIESIĄTKA

29.04.2017

     B I E G  P A M I Ę C I   N A R O D O W E J

Pod patronatem Dowódcy 5 Pułku Inżynieryjnego

im. Generała Ignacego Prądzyńskiego – Szczecin Podjuchy

 

REGULAMIN XV

MIESZKOWICKIEJ NADODRZAŃSKIEJ DZIESIĄTKI

GOZDOWICE 2017

 

1.  Organizatorzy:

 • Urząd Miejski w Mieszkowicach
 • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mieszkowicach

 

START - 29.04.2017 r. (sobota) godz. 17:00 spod Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych  I Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach (po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem Sapera w Gozdowicach)

 

2.  Zbiórka uczestników

Weryfikacja: zbieranie podpisanych oświadczeń, wydawanie numerów startowych,

godz. 14:00-16:00 w terminalu w Centrum Informacji Turystycznej w Gozdowicach

 

3.  Uczestnicy

W biegu mogą uczestniczyć osoby które:

 • do dnia 29.04.2017 roku ukończyły 16 lat i udokumentują swoją tożsamość oraz złożą organizatorowi pisemne oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność lub za pisemną zgodą prawnych opiekunów
 • zapoznają się z regulaminem imprezy oraz złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu

 

4.  Trasa

Gozdowice - St. Łysogórki (Cmentarz Wojenny) - Gozdowice

11,9 km, nawierzchnia asfaltowa, opieka medyczna na starcie i mecie (karetka pogotowia

od startu)

 

5. Elektroniczny pomiar czasu

W biegu obowiązywał będzie pomiar czasu. Ustalenia kolejności będą dokonywane elektronicznie za pomocą chipów (montowanych do buta). Każdy zawodnik otrzyma wiadomość tekstową sms z czasem pokonania dystansu.

WAŻNE! Po biegu chip należy zwrócić do organizatora.

 

6.  Klasyfikacja:

    1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

 

    2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

 • ·  kobiety:

          K – 16  (16-29 lat)

          K – 30  (30-39 lat)

          K - 40+ (40 i więcej lat)

 

·    mężczyźni:

   M – 16  (16-29 lat)

   M – 30  (30-39 lat)

   M – 40  (40-49 lat)

   M – 50  (50-59 lat)

   M – 60  (60-69 lat)

   M – 70+ (70 i więcej lat)

 

3. Klasyfikacja dodatkowa:

•       najmłodszy zawodnik

•       najstarszy zawodnik

•       najlepszy żołnierz

 

7.  Zgłoszenia:

 • poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mieszkowice.pl
 • w   dniu zawodów:   Centrum   Informacji   Turystycznej   w   Gozdowicach

             w godz. 14:00-16:00

 • brak opłat za udział w biegu.

 

8.  Zasady bezpiecznego zachowania się podczas biegu

Każdy uczestnik „Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki" powinien:

•       zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa przed przystąpieniem do biegu

•       bezwzględnie dostosować się do zasad ruchu drogowego i zaleceń osób odpowiedzialnych za organizację i zabezpieczenie biegu

 

9. Nagrody:

 • zdobywcy miejsca I-III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody pieniężne (700,400,200) puchary, medale, dyplomy
 • zdobywcy miejsca I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki, dyplomy
 • najstarszy i najmłodszy uczestnik oraz najlepszy żołnierz otrzymają pamiątkowe statuetki, medale i dyplomy
 • każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy dyplom, medal i komunikat końcowy

 

Nagrody nie dublują się – zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej kobiet                            

i mężczyzn nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

 

10. Pozostałe informacje:

 • za wypadki powstałe z winy uczestników w czasie biegu oraz za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności
 • każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika
 • kierownik biegu - Bolesław Kwaśniak (91) 414 52 64

 

Organizatorzy zapewniają na mecie zimne napoje oraz poczęstunek.

Lokalizacja/Data zawodów:
Mieszkowice / Gozdowice
Zapisy do :
27/04/2017 20:00:00

Aktualności