Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

I Bieg Korczaka


I BIEG KORCZAKA

o Puchar Dyrektora SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach

 

                       Regulamin

1. Cel zawodów:

 • uczczenie pamięci Janusza Korczaka, który poświęcił życie służbie dzieciom
 • impreza w ramach obchodów 60-lecia placówki
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia także wśród osób niepełnosprawnych;
 • promowanie SOSW Nr 1 DNR w kraju;
 • aktywizacja uczniów SOSW Nr 1 DNR i pracowników oświaty Powiatu Polickiego do spędzania aktywnie czasu wolnego na świeżym powietrzu;
 • promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Polic i okolic;
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej;
 • impreza towarzysząca Dniu Otwartemu Ośrodka

 

2. Organizator:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach im. Marii Grzegorzewskiej

 

3. Współorganizator:

 • Podmiot Leczniczy SOSW Nr 1 - Rehabilitacja

 

4. Patronat:

 • Powiat Policki

 

5. Termin i miejsce:

 • Police, 14.04.2018
 • SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach, ul. Korczaka 41, 72-010 Police

- Bieg uczniów SOSW Nr 1 DNR, godz. 09.45

- Bieg dzieci na wózkach, godz. 10.00

- Rozgrzewka dla uczestników Biegu i NW, godz. 10.35

- Oficjalne otwarcie I Biegu Korczaka, godz. 10.50

- 5km Bieg, godz. 11.00

- 5km Nordic Walking, godz. 11.05

- Wręczenie nagród, ok. godz. 12.30

 • Police, SOSW Nr 1 DNR – Start i meta na wysokości Kompleksu Rehabilitacyjnego

 

6. Sponsorzy i partnerzy:

 • Powiat Policki
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS
 • Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie
 • Wydział Nauk o Zdrowiu - Pomorski Uniwersytet Medyczny
 • Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Klub Biegowy „Dzik”
 • Zakład Ortopedyczny ORTOFACH

 

7. Zasady uczestnictwa:

 • w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
 • zawodnicy w wieku poniżej 18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletności) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem.
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu o Puchar Dyrektora SOSW Nr 1 DNR oraz dokumentowania zawodów.

 

8. Uczestnictwo:

 • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie SPORT TIME
 • termin zgłoszeń internetowych:

- od 01.01.2018 do 31.01.2018 (środa) do godz. 23:59 – opłata 40 zł

- od 01.02.2018 do 28.02.2018 (środa) do godz. 23:59 – opłata 50 zł

- od 01.03.2018 do 31.03.2018 (sobota) do godz. 23:59 – opłata 55 zł

- w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach 8.30 – 09.00 (jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit zawodników – (300 osób BIEG - 5 km, 100 osób NW– 5km) –  opłata 60 zł

 • wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 • Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu opłaty startowej
 • Organizator ogłasza limit startujących Bieg główny 5km – 300 osób (opłaconych)
 • Organizator ogłasza limit startujących 5km Nordic Walking – 100 osób (opłaconych)

Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: SOSW Nr 1 DNR w Policach

nr konta: 83 1240 3943 1111 0000 4131 5132

W tytule wpłaty prosimy podać:

NAZWISKO i IMIĘ, DATĘ URODZENIA z dopiskiem "Bieg Korczaka"

 • Każdy zawodnik, który zarejestruję się i dokona wpłaty do 28.02.2018 będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię / nazwisko / pseudonim – OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW;
 • Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN;
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

9. Trasa oraz dystans biegu:

 • Dystans: 5 km Biegu i NW po nawierzchni mieszanej: ścieżkach leśnych (przewaga) drodze asfaltowej i polbruku (na 5 km ustawiony zostanie  punkt odżywiania - woda mineralna niegazowana)
 • ze względu na polbruk i asfalt na trasie zawodnicy Nordic Walking zobowiązani są do marszu z nałożonymi „stópkami” na końcówki kijów.

 

10. Pomiar czasu:

 • Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-time - www.sport-time.com.pl
 • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 • zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
 • każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
 • każdy uczestnik musi dobiec do punktu kontrolnego, gdzie zostanie zarejestrowany na kamerze, na trasie obowiązuje ruch prawostronny.

 

11. Klasyfikacja końcowa:

BIEG GŁÓWNY 5 KM

 • W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek;
 • Dodatkowe prowadzone będą kategorie wiekowe:

- M20 (16-29lat)                     - K20 (16-29lat)

- M30 (30-39 lat)                    - K30 (30-39 lat)

- M40 (40-49 lat)                    - K40 (40-49 lat)

- M50 (50-59 lat)                    - K50 (50 i powyżej)

- M60 (60 lat i powyżej)         

 • Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja pracowników oświaty Powiatu Polickiego (kobiet i mężczyzn);
 • Po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami, oraz na stronie www.sport-time.com.pl

NORDIC WALKING 5 KM

 • Dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek w klasyfikacji OPEN;
 • Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja pracowników oświaty Powiatu Polickiego (kobiet i mężczyzn);
 • Po marszu NW będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami, oraz na stronie www.sport-time.com.pl

 

12. Nagrody:

 • Puchar Dyrektora otrzymuje zawodnik i zawodniczka, którzy osiągnęli najlepszy czas w Biegu w kategorii OPEN mężczyzn i kobiet;
 • w kategorii OPEN Bieg 5km kobiet i mężczyzn za miejsca II-III statuetka, dyplom;
 • w kategorii OPEN - NW 5 km kobiet i mężczyzn za miejsce I - puchar, dyplom;
 • w kategorii OPEN - NW 5 km kobiet i mężczyzn za miejsca II-III statuetka, dyplom;
 • w kategoriach wiekowych (Bieg 5km) za zajęcie miejsca I-III zawodnik otrzymuje dyplom;
 • w kategorii pracownik oświaty Powiatu Polickiego za zajęcie miejsca I-III (osobno kobiety i mężczyźni) w Biegu i NW – statuetka;
 • każdy uczestnik biegu i NW, który ukończy dystans 5 km otrzyma pamiątkowy odlewany medal;
 • każdy uczestnik biegu otrzyma w pakiecie startowym gadżet z logo biegu, numer startowy, koszulkę techniczną, chip pomiarowy, agrafki, bon na posiłek regeneracyjny (numer startowy);
 • wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe (warunek - obecność na losowaniu i posiadanie numeru startowego);
 • po biegu odbędzie się ognisko integracyjne.

 

13. Zasady finansowania:

 • koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 

14. Postanowienia końcowe:

 • Na miejscu zawodów będzie możliwe pozostawienie depozytu i odbiór rzeczy na podstawie numeru startowego. Zawodnik musi sam zapewnić sobie torbę do przechowania depozytu.
 • Organizator zapewnia miejsce do przebrania się;
 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • Przed biegiem głównym odbędzie się bieg zakwalifikowanych w przedbiegach (w czasie lekcji wf, czwartków LA oraz gminnych szkolnych biegach przełajowych) uczniów SOSW Nr 1 DNR oraz bieg dzieci na wózkach – odpowiedzialny: Kamil Bieniek;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
 • Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;
  Organizator przewiduje na zakończenie biegu ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek
 • W kwestiach nie ujętych regulaminem lub spornych decyduje organizator.

 

15. Kontakt:

Lokalizacja/Data zawodów:
Police
Zapisy do :
08/04/2018 23:59:00
Status :
Nieaktywny

Aktualności