Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

XIX CHOSZCZEŃSKA DZIESIĄTKA

REGULAMIN

XIX CHOSZCZEŃSKIEJ DZIESIĄTKI

 

I. TERMIN

4 września 2016 r.  (niedziela), godz. 14 : 30

 

II. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Honorowych  Dawców Krwi  „Niagara” w Choszcznie

 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Urząd Miejski w Choszcznie
 • Starostwo Powiatowe w Choszcznie

               

IV. PATRONAT HONOROWY

 • Burmistrz Choszczna Robert Adamczyk
 • Starosta Powiatu  Choszczeńskiego Adam Andriaszkiewicz
 • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

               

V. TRASA

 • Start i meta : Choszczno, ulica  Chrobrego (okolice hali Gimnazjum Publicznego)
 • Dystans : 10 km ulicami Choszczna oraz ścieżką biegową wokół jeziora Klukom

 

VI. CEL

 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • popularyzowanie biegania jako najprostszej i najbardziej dostępnej formy
 • aktywnego wypoczynku 
 • podnoszenie poziomu biegania w regionie
 • promocja walorów turystycznych  i  przyrodniczych w regionie

               

VII. KATEGORIE, KLASYFIKACJE   

 • Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn
 • Kategorie wiekowe:
 • kobiety 16-19, 20 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 lat i starsze
 • mężczyźni 16-19 ,20– 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 59, 60 lat i starsi    
 • kategoria Powiat Choszczno–  kobiet i mężczyzn ;
 • najstarszy uczestnik i uczestniczka
 • służby mundurowe – open oraz 40+
 • atletyczna – zawodnicy powyżej 90 kg (zapisy w dniu biegu)
 • FitMama – dla biegających mam (zapisy w dniu biegu)
 • Drużynowa (zapisy w dniu biegu)

 

Uwagi :

W kategorii Powiat Choszczno brać udział mogą tylko osoby zameldowane na terenie powiatu choszczeńskiego, które zaznaczą opcję „Powiat Choszczno” przy zapisywaniu się na bieg.

Kategoria atletyczna – aby być klasyfikowanym w tej kategorii należy zgłosić się w biurze zawodów do stanowiska z wagą i uzyskać wynik co najmniej 90kg.

FitMama – start na podstawie własnej deklaracji.

 

Klasyfikacja druzynowa :

 • w klasyfikacji drużynowej mogą wziąć udział drużyny reprezentujące kluby sportowe, firmy, instytucje, inne zbiorowości, a także grupy zawodników startujące pod wspólnym szyldem
 • drużyna składa się z co najmniej 6 osób w tym minimum trzy kobiety; nie ma górnego ograniczenia liczby członków drużyny.
 • jeden zawodnik może reprezentować jedną drużynę
 • za wynik końcowy drużyny uznaje się sumę czterech najlepszych czasów brutto osiągniętych przez jej zawodników, w tym minimum dwóch kobiet; wygrywa drużyna, której suma 4 wymienionych czasów jest najmniejsza; w przypadku, gdy bieg ukończy mniej niż 4 zawodników reprezentujących drużynę lub biegu nie ukończą dwie kobiety reprezentujące drużynę, drużyna nie będzie klasyfikowana
 • w razie uzyskania jednakowych wyników przez więcej niż jedną drużynę, o pozycji w klasyfikacji końcowej decyduje najlepszy czas brutto uzyskany przez członków drużyny
 • Drużynę zgłasza kapitan w dniu biegu podając w biurze zawodów nazwę drużyny oraz numery startowe jej członków

 

VIII. NAGRODY

 • kategorie. OPEN kobiet i mężczyzn – za zajęcie miejsc : I – III / kobiet/ oraz    I –  III/mężczyzn/ puchary i nagrody  rzeczowe ;
 • kategorie wiekowe  kobiet i mężczyzn – za zajęcie miejsc : I – III / kobiet i mężczyzn/ puchary   ;
 • kategoria Powiat Choszczno kobiet i mężczyzn – za zajęcie miejsc I – III  puchary ;
 • najstarszy uczestnik i uczestniczka – puchary;
 • kategoria atletyczna oraz FitMama  – za zajęcie miejsc I – III  puchary ;
 • kategoria drużynowa – za zajęcie miejsc I – III – puchary
 • pakiety startowe  i  pamiątkowe  medale  dla zawodników którzy ukończą bieg;
 • wśród wszystkich uczestników biegu przeprowadzone zostanie losowanie nagród rzeczowych (nie dotyczy osób, które wybrały pakiet LOKALS)

 

IX. PAKIETY STARTOWE

 • Podstawowy – numer startowy , chip do pomiaru czasu (do zwrotu na mecie), talon na posiłek regeneracyjny, napój, pamiątkowy medal na mecie
 • Rozszerzony – dodatkowo pamiątkowa koszulka techniczna firmy New Balance
 • Pakiet LOKALS (tylko dla osób zameldowanych na terenie powiatu choszczeńskiego) - numer startowy , chip do pomiaru czasu (do zwrotu na mecie),, talon na posiłek regeneracyjny, pamiątkowy medal  (osoby wykupujące ten pakiet nie biorą udziału w losowaniu nagród)  

 

X. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • prawo startu mają osoby, które przedłożą aktualne zaświadczenie lekarskie, lub oświadczenie  opiekuna prawnego/dotyczy osób niepełnoletnich/,wyrażające zgodę na udział podopiecznego  w  XIX Choszczeńskiej Dziesiątce;
 • do biegu głównego zostaną dopuszczone osob, które ukończyły 16 rok życia – na warunkach jak wyżej
 • zawodnicy pełnoletni, którzy w dniu zawodów mają  ukończone 18 lat, startują na własną odpowiedzialność na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia stwierdzającego zgodę na udział w zawodach na  własną odpowiedzialność :

- uczestników obowiązuje wpisowe w kwotach :  

   -35/55 zł. do dnia  31 lipca, (odpowiednio pakiet podstawowy i rozszerzony) 

   -35 zł.  do 30 sierpnia   (tylko pakiet podstawowy)

    -50  zł. po 30 sierpnia i w dniu zawodów (tylko pakiet podstawowy)

    -20 zł. – pakiet LOKALS  (za okazaniem dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie powiatu choszczeńskiego) – pakiet można wykupywać do 4.09.2016 do godziny 12.00 bez względu na osiągnięty limit.

 • wymagane są dowody tożsamości /dowód  osobisty , legitymacja szkolna , legitymacja służbowa/

 

XI. ZGŁOSZENIA

 • poprzez stronę www.sport-time.com.pl
 • w biurze zawodów w dniu biegu (do godziny 13)
 • w biurze telewizji E-cho
 • w przypadku dokonania wpłaty po dniu 28 sierpnia  należy mieć ze sobą dowód wpłaty

Nr konta bankowego: 38 2030 0045 1110 0000 0282 3770, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi NIAGARA w Choszcznie KRS: 0000520033, w tytule wpłaty należy podać Imię, Nazwisko, Datę urodzenia oraz dopisać „Opłata za bieg”

 • ustala się limit uczestników na 400
 • o wpisaniu na listę startową decyduje kolejność dokonania wpłat
 • opłata startowa nie podlega zwrotowi
 • istnieje możliwość przekazania opłaconego pakietu startowego osobie trzeciej do dnia 28 sierpnia 2016 (fakt ten należy zgłosić pod adresem mailowym choszczno.biega@o2.pl)

 

XII. INFORMACJE

tel. 608559498

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • zawodnicy nagrodzeni  w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych;
 • o wszystkich sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyduje organizator;
 • organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów opiekę medyczną oraz napoje i posiłek;
 • każdy zawodnik ubezpieczony jest we własnym zakresie, organizator nie  ponosi odpowiedzialności za uszczerbki zdrowotne;
 • wyniki dostępne będą na w Internecie na stronie www.sport-time.com.pl
 • każdy zawodnik otrzyma sms z wynikiem na podany numer telefonu komórkowego
 • bieg odbędzie się  bez względu na warunki atmosferyczne;
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie; 
Lokalizacja/Data zawodów:
Choszczno
Zapisy do :
17/08/2016 22:36:53

Aktualności

25 marca 2016