Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

VII „Bieg Szlakiem Dzika” , III „Przełajowe Mistrzostwa Województwa Strażaków ”

REGULAMIN

VII „Bieg Szlakiem Dzika” , III „Przełajowe Mistrzostwa Województwa Strażaków ”

19. 08. 2017r.

 

UWAGA !! Osoby biorące udział we wszystkich 3 biegach obowiązuje pełny regulamin imprezy dostępny pod linkiem:

REGULAMIN-,,DZIKI WEEKEND 2017”

 

1. CEL ZAWODÓW

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej 
- popularyzacja biegów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych 
- zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
- promocja Starostwa i Miasta Police oraz walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej  
- rozwój przełajowych imprez biegowych w woj. zachodniopomorskim
- popularyzacja sportów w służbach mundurowych


2. ORGANIZATOR i KONTAKT

- Wojciech Bobrowski – główny dyrektor biegu tel. 506 013 223

-  Izabela Bobrowska – zastępca dyrektora Tel. 512 287 119,

-  Piotr Lewandowski – nocleg i delegacja 783 107 081

- Stowarzyszenie Klub Biegowy Dzik – Organizator Biegu                                                                   

- 12 Brygada Zmechanizowana Szczecin – Główny Współorganizator                                         

- Państwowa Straż Pożarna Police - Współorganizator                                                

- Jacekbiega Team Warszawa – Partner Biegu

- Starostwo Powiatowe Police – Partner Główny Biegu

- Gmina Police – Partner Biegu

- Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Trzebież –Partner Biegu

KONTAKT e-mail: biegszlakiemdzika@gmail.com 

Strona: www.dzikiweekend.pl ,  www.kbdzik.pl


3. TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY

Zawody odbędą się w dniach 18-20 sierpnia 2017 r. w miejscowości m. Police, woj. zachodniopomorskie
START oraz META wszystkich biegów: polana obok stadionu LA ul. Piaskowa 97, Police.

19.08.17r.  – START godzina 12:15 ,  VI „Bieg Szlakiem Dzika” przełajowy 10km, START godz. 12:50 Nordic Walking 10 km - Biegi Otwarte i towarzyszą III „Przełajowe Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Strażaków na 10 kilometrów”. Biegi dla dzieci IV „Bieg Szlakiem Małego Dzika” STARTY: przedszkolaki godz.10:50 (100m.), kl. I- III godz.10:55(ok.200-250m.),, kl. IV - VI godz.11:05(400m.), gimnazja kl. I-III godz.11:20 (1 mila)  - w biegach dla dzieci start bezpłatny

 

4. TRASA

19.08.17r.   -  VII „Bieg Szlakiem Dzika”, III” Przełajowe Mistrzostwa Województwa Strażaków”, Nordic Walking

Dystans: 10 km = pętla 5 km x 2 (LIMIT pokonania trasy 2h 30')

Urozmaicona trasa leśna: udeptane ścieżki, długie podbiegi i zbiegi, wąwozy, doliny, rowki z małą ilością wody, liście, szuter, błoto, piasek

 

5. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

17.08.17r. (godz. 17:00 do 21:00)

18.08.17r. (godz. 17:00 do 21:10)

19.08.17r. (godz. 8:30 do 11:15)

20.08.17r. ( godz. 8:00 do 10:45)

ul. Piaskowa 99, SP8 Police - WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH

 

19.08.2017. - VII „Bieg Szlakiem Dzika” III „Przełajowe Mistrzostwa Województwa Strażaków” na dystansie 10km

   8.30 - otwarcie biura zawodów (budynek SP Nr8 ul. Piaskowa 99, Police)

   11.15 - zamknięcie listy startowej do Biegu Głównego

   10.50 - 11.20 – starty poszczególnych biegów dla dzieci w ramach  IV Edycji ,,Biegu Szlakiem Małego Dzika”

   12.15 - Start Ostry do Biegu Głównego oraz Przełajowych MW Strażaków - dystans 10 km

   12.50 - Start do Biegu Nordic Walking – dystans 10 km

   15:00 - 16.00 - PIECZENIE DZIKA :)

   13:30 – 15:30  - Wydawanie obiadu

   16.00 - wręczanie nagród

   16.55 - zamknięcie biura zawodów

   17:00-  BEZPŁATNA WYCIECZKA DLA UCZESTNIKÓW ”Dzikiego Weekendu”. W programie m.in. zwiedzanie TOEE w Zalesiu, Nowe Warpno oraz Trzebież  – wycieczka dla uczestników Weekendu. 

 

6. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

- Dokonają elektronicznego zgłoszenia i opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.kbdzik.pl odnośnik ZAPISY 2017 (UWAGA: Zapisy do biegu będą również możliwe w dniu 18-20.08.2017 r. w biurze zawodów w dniu startu ). 
-  Zapisy elektroniczne dokonujemy do dnia 09.08.2017 r. włącznie, zapisy dzieci z zapewnionym medalem do 20 lipca 2017r. na www.dzikiweekend.pl - Link ZAPISY. 
- Ukończyli 18 rok życia odpowiednio do biegu do dnia 20.08.2017 r. (start w biegach głównych)
- Ukończyli 16 rok życia i przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na start w biegu głównym, młodsi zawodnicy poniżej 16 roku życia w dniach 18-19 sierpnia 2017 r. mogą wystartować z rodzicem lub opiekunem prawnym.
- Edycja Nocna wymagane czołówki lub inny źródło oświetlenia.
- Przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego uczestnictwa w przełajowych biegach długodystansowych lub podpiszą oświadczenie o takiej zdolności i starcie na własną odpowiedzialność
- Odbieranie pakietów obowiązkowo przedstawiamy dowód osobisty i legitymację służbową (w przypadku startu w MP kat. służb mundurowych takich jak (Siły Zbrojne, Straż Graniczna, Policja, ŻW, Służba Celna, AW, ABW, Straż Pożarna, Służba Więzienna, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska)                                            

- pakiety odbieramy za inną osobę wyłącznie na imiennym oświadczeniem i z dowodem osobistym.  

 

7. KATEGORIE

19.08.2017r. VII ”Bieg Szlakiem Dzika” 10km

Kobiety / Mężczyźni - miejsca 1 – 3 OPEN

K/M – 1 16 – 29 lat  (1988-2001)

K/M – 2 30 – 39 lat  (1978-1987)

K/M – 3 40 – 49 lat  (1968-1977)

K/M – 4 50 – 59 lat  (1958-1967)

K/M – 5 60 lat +      (<1957)

Kategoria "Mundurowi" - Kobiety miejsca 1 - 3 oraz Mężczyźni miejsca 1 – 3

Kategoria ‘’Przełajowe Mistrzostwa Wojewódzkie Strażaków’’ – Miejsca OPEN 1 – 3

 

KATEGORIA Nordic Walking:

K/M – 1 16 – 29 lat  (1988-2001)

K/M – 2 30 – 39 lat  (1978-1987)

K/M – 3 40 – 49 lat  (1968-1977)

K/M – 4 50+ lat  (<-1967)

Kategoria "drużyna": minimum 3 osoby (do klasyfikacji liczą się najlepsze trzy miejsca). Uwaga! DRUŻYNĘ do klasyfikacji zgłasza kapitan podając imiona i nazwiska wszystkich członków drużyny w dniu odbioru pakietów 18-20.08.2017r.

Kategoria "Rodzina" Miejsca 1-3 w każdej KATEGORI – Kolejność w klasyfikacji rodzinnej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez rodzinę. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w klasyfikacji OPEN Mężczyzn/Kobiet. Zwycięzcą zostaje rodzina, która uzbiera najmniejszą ilość punktów.

Np. Kat. M+K Rodzinna -  ‘’Kowalscy’’

Mężczyzna zajął miejsce 3 Open oraz Kobieta miejsce 7 Open - Suma ich Pkt. łącznie wynosi 10.

Rodzina ‘’Nowaki’’ – Pani miejsce 2 Open a Pan uplasował się na miejscu 4. Więc miejsce 2 i 4 Open - suma ich Pkt. łącznie wynosi 6.

Zwycięzcą zostaje rodzina ‘’Nowaków’’.

Tak są liczone też PKT. w Kat. (M + M), (K + K)

Rodzinę do klasyfikacji w Kat. RODZINA (K+K), (M+M) lub (K+M) zgłasza kapitan rodziny podając imiona i nazwiska wszystkich członków rodziny w dniu odbioru pakietów.  


Kategoria "Mieszkaniec Powiatu Polickiego": najlepsze 1-3 miejsca

Kategoria Przedszkolaki miejsca 1-6

Kategoria Klasy I-III miejsca 1-6

Kategoria Klasy IV-VI miejsca 1-6

Kategoria Gimnazjum kl. I-III miejsca 1-6

SPECJALNA KATEGORIA (NOC, DZIEŃ, EKSTREMALNY)

18-20.08.2017r. PRZECHODNI KRYSZTAŁOWO-SZKLANY PUCHAR DZIKIEGO WEEKENDU

OPEN 1-3 MIEJSCA K/M

K/M – 1 16 – 29 lat  (1988-2001)

K/M – 2 30 – 39 lat  (1978-1987)

K/M – 3 40 – 49 lat  (1968-1977)

K/M – 4 50 – 59 lat  (1958-1967)

K/M – 5 60 lat +      (<1957)

 

8. NAGRODY

- gwarantowane medale pamiątkowe dla wszystkich zarejestrowanych i opłaconych do dnia 20.07.2017r.
- gwarantowana Koszulka Techniczna w biegu ekstremalnym dla zawodników, którzy zarejestrują się i  opłacą startowe uwzględniając opłatę za „Ekstremalny Dzikobieg” lub cały „Dziki Weekend – 3 Edycje” do dnia 20.07.2017 r. (liczy się data wpływu na konto Organizatora)
- pierwsza trójka zwycięzców w Biegu Głównym w dniu 19.08. 2017 r. w kategorii „Open” Kobiet i Mężczyzn otrzymają puchary „Dzika”, nagrody finansowe w postaci Voucherów.
- wśród uczestników poszczególnych biegów wręczymy drogą szczęścia nagrody rzeczowe, vouchery. 
- Puchary dla najlepszych trzech drużyn OPEN, MP Strażaków, MP Służb Mundurowych (warunkiem sklasyfikowania drużyny jest start co najmniej (3 osób w "Ekstremalnym Dzikobiegu",  3 osób "Bieg Szlakiem Dzika" lub cały Dziki Weekend), liczą się najlepsze miejsca M/K OPEN)
- Puchary 1-3 miejsca w kategoriach, nagrody rzeczowe dla najlepszych 3 zawodników służb mundurowych i strażaków.

- Najstarszy i Najmłodszy uczestnik biegu głównego, Puchar Specjalny "Siła i Wierność"- (dla wielokrotnego uczestnika imprezy),  Puchar "Szczęśliwy Dzik" (wyłoniony drogą tzw. szczęścia).

3 Edycje – nagradzamy po z sumowaniu ilości punktów, nagradzamy Pucharami „Dzika” 1-3 miejsca OPEN M/K i Kategorie Wiekowe

 

9. OPŁATY

Wpłaty na dane i nr konta : 

Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"

ul. Długosza 53, 72-010 Police

BGŻ 08 2030 0045 1110 0000 0400 3830 

 UWAGA -- OPŁATY DOKONUJEMY PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI NA STRONIE www.dzikiweekend.pl – LINK ZAPISY

 

18-20.08.2017r.  3DNI /EDYCJE „Dziki Weekend 2017”

( Pakiet zawiera: Nr startowy x2, pakiet na posiłek (obiad domowy) x 2, talon na dzika, chip, medale na mecie x 3, koszulka techniczna sportowa, pakiet na ognisko, gadżet - pamiątka, torba)


- do 15 kwietnia - koszt udziału jednego zawodnika (Noc, Dzień, Ekstremalny) 140 PLN (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem Dziki Weekend)

- do  10  sierpnia - koszt udziału jednego zawodnika Noc, Dzień, Ekstremalny 170 PLN (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem Dziki Weekend)

 (w dniu startu opłaty w biurze zawodów 200 PLN )

( UWAGA!!! od daty 20.07.17r. zaksięgowane opłaty startowe oraz w dniu zawodów  NIE ZAWIERAJĄ KOSZULKI TECHNICZNEJ W PAKIECIE STARTOWYM, GADŻETU I BRAK MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH)

……………………………………………………………………………………………………………………….

19.08.2017r.  VII „Bieg Szlakiem Dzika”, III ”Przełajowe Mistrzostwa Województwa Strażaków” „Nordic Walking” na 10km

( Pakiet zawiera: Nr startowy , pakiet na obiad (dwa dania i kompocik), talon na dzika, chip, medal na mecie, PAMIĄTKA i GADŻET IMPREZY, energetyk, torba)


- do 15 kwietnia - koszt udziału jednego zawodnika Dzień 50 PLN (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem Dzik lub Nordic)

- do 14 sierpnia - koszt udziału jednego zawodnika Dzień 60 PLN (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem Dzik lub Nordic)

 (w dniu startu opłaty w biurze zawodów 70 PLN )

( UWAGA!!! od daty 20.07.17r. zaksięgowane opłaty startowe oraz w dniu zawodów  NIE ZAWIERA PAMIĄTKI W PAKIECIE STARTOWYM oraz MEDALU)

 

UWAGA !!!!                                                                                                      UWAGA !!!!                    

Organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu wpisowego, możliwość przepisania zawodnika do 25.07.2017r. – KOSZT MANIPULACYJNY w ZMIANACH WYNOSI 10 PLN.

WYGRANE, ZAKUPIONE VOUCHERY NALEŻY WRAZ Z WŁASNORĘCZNĄ UZUPEŁNIONĄ KARTKĄ Z IMIENIEM, NAZWISKIEM, DATĄ URODZENIA MUSI BYĆ ODESŁANA NA ADRES SKB DZIK, ul. JANA DŁUGOSZA 53, 72-010 POLICE - DO DNIA 30 CZERWCA 2017 ROKU. OBOWIĄZKIEM OSOBY DEKLAROWANEJ JEST REJESTRACJA NA DANE WYBRANE ZAWODY, OCZYWIŚCIE JEST MOŻLIWOŚĆ DOPŁATY DO INNYCH BIEGÓW JEŚLI VOUCHER NIE JEST NA CAŁY "DZIKI WEEKEND" - UWZGLĘDNIAMY REGULAMIN. Kontakt Wojciech Bobrowski 506013223.

Osoby które nie dokonają opłaty w ciągu 14 dni po rejestracji zostaną automatycznie usunięci z listy startowej.

………………………………………………………………….. 

10. BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

- Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną / służbową.  ----- Warunkiem udziału w biegach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
- Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
- Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
- Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu.
- Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
- Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.

11. POMIAR CZASU

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów i zobowiązany jest do przymocować go w  bucie startowym w dniach  startów 18 - 20. 08. 17r. Na starcie oraz mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, dzięki nim odnotujemy pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

Pomiar czasu wykona FIRMA SPORT-TIME, organizator zapewnia pomiar według czasów netto (liczy się czas przekroczenia linii startu i mety)  strona: http://www.sport-time.com.pl  

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

– Odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i z dokumentem tożsamości lub w przypadku służb mundurowych z legitymacją służbową.
- Organizator zapewnia wodę pitną na trasie biegu w dniu 19-20.08.  oraz na mecie w każdym dniu startowym.
- Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkty stałe oraz mobilne w załodze minimum ok. 20 ratowników medycznych), co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie
- Organizator zapewnia darmowy nocleg w ograniczonej ilości 200 miejsc, internat szkolny Police - na podstawie REZERWACJI, odp. Piotr Lewandowski ( 783-107-081 )
- Nagrody i puchary nie odebrane do 5 dni po zakończeniu zawodów przekazujemy na rzecz Organizatora.  
- Organizator zapewnia parking, szatnie na terenie OSiR Police ul. Piaskowa 97 i Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piaskowa 99, DEPOZYT na POLANIE W KAŻDYM DNIU STARTU.
- Organizator zapewnia wyżywienie po biegu serwowane na stołówce SP8 (domowy obiad -2 dania) i w dniu 19.08.17r. przewidziany dodatkowo poczęstunek z dzika. W dniu 18.08. po biegu nocnym przewidziane ognisko i regeneracyjny posiłek w plenerze.
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian. Dyrektor Biegu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.

 

Z poważaniem,
Organizatorzy

Lokalizacja/Data zawodów:
Police
Zapisy do :
10/08/2017 23:59:00

Aktualności