Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

II BIEG TROPEM DZIKA

REGULAMIN

,,BIEG TROPEM DZIKA”

30.04.2017r.

 

1. CEL ZAWODÓW

* popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej już od najmłodszych lat ,

* popularyzacja biegów rekreacyjnych oraz przełajowych,

* zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia,

* promocja miasta Gorzów Wlkp. oraz walorów przyrodniczych gorzowskiej zieleni,

* rozwój przełajowych imprez biegowych w woj. lubuskim.

 

2. ORGANIZATOR i  KONTAKT

- Miasto Gorzów Wlkp.- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp.

- Dzikie Dziki Gorzów Wlkp.  kontakt :   

Marcin Wróblewski    tel. 603 657 239

Marcin Palczarski      tel. 510 346 739

                                                                        

3. TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się 30 kwietnia 2017 r. w miejscowości Gorzów Wlkp.

START oraz META: Park Słowiański okolice przejścia nadziemnego i parku linowego

 

4. TRASA.

Bieg Tropem Dzika

- Teren dawnego poligonu w Gorzowie Wlkp. oraz Parku Słowiańskiego.

- Dystans 8-10 km + min. 40 przeszkód.

- W Biegu pomiar czasu będzie przeprowadzony ELEKTRONICZNIE ZA POMOCĄ CHIPÓW. Prosimy o zwrot chipów na MECIE !! W przeciwnym wypadku grozi dyskwalifikacja.

 

Bieg Tropem Małego Dzika

- Teren dawnego poligonu w Gorzowie Wlkp. oraz Parku Słowiańskiego.

- Dystans 600 metrów + 15 przeszkód

 

5. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Bieg Tropem Dzika

BIURO BIEGU i wydawanie pakietów:

28.04.2017r. (piątek)         czynne 15:00 – 19:00

29.04.2017r. (sobota)        czynne 11:00 – 19:00

30.04.2017r. (niedziela)      czynne   8:00 – 10:00

Siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Słowiańska 10 – Dział Imprez I piętro.

START BIEGU:

11.00 - start I fali ,,Biegu Tropem Dzika”

11.15 - start II fali "Biegu Tropem Dzika"

11.30 - start III fali  " Biegu Tropem Dzika"

-  itd. w zależności od liczby uczestników

UWAGA !!

Organizator zastrzega sobie prawo do ustawienia składu dwóch pierwszych fal tj. 70 osób,  na podstawie nadesłanych wyników, zapisy do pozostałych fal w dniach i godzinach funkcjonowania Biura Biegu;

 

Dla uczestników, którzy chcą startować w pierwszych 2 falach:

- pod adres mailowy osir@osir.gorzow.pl należy wysłać link z wynikiem lub zdjęcie SMS-a z biegu przeszkodowego o dystansie 5/10 km najpóźniej do 23.04.2017r.

 

Bieg Tropem Małego Dzika

10.00 - 11.00 zapisy dzieci do biegu

11.30 start pierwszej grupy dzieci

 

6. UCZESTNICTWO

Bieg Tropem Dzika

W biegu mogą wziąć udział osoby, które:

- do dnia 30.04.2017r. ukończyły 16 rok życia,

- podpiszą oświadczenie o zdolności do startu oraz startu na własną odpowiedzialność;

- dokonają elektronicznego zgłoszenia, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.sport-time.com.pl i dokonają opłaty startowej przelewem na konto Ośrodka Sportu i Rekreacji

BANK MILLENNIUM S.A.  

72 1160 2202 0000 0000 6064 5460  najpóźniej do 25.04.2017r.

- Raz uiszczona wpłata nie podlega zwrotowi

- LIMIT WYNOSI 500 UCZESTNIKÓW

W przypadku, gdy nie zostanie wyczerpany limit 500 uczestników, istnieje możliwość zgłoszenia się w Biurze Biegu w dniach i godzinach jego funkcjonowania.

 

Bieg Tropem Małego Dzika

W biegu mogą wziąć udział dzieci, które:

- rodzic lub opiekun przyprowadzi i zapisze na bieg w dniu imprezy w godz. 10.00-11.00;

- rodzic lub opiekun musi podpisać oświadczenie, że zezwala na udział dziecka w biegu oraz bierze za nie odpowiedzialność;

- w biegu dziecięcym nie ma przymusu opłaty startowej, lecz mile widziane kilka złotych w puszce, z której wszystkie środki przekazane zostaną na cel charytatywny.

 

7. KATEGORIE 

Bieg Tropem Dzika

- OPEN K/M - miejsca 1 - 3

 

- Kategorie wiekowe

K/M – 16 (16 – 29 lat) 

K/M – 30 (30 – 39 lat)

K/M – 40  (40 +)

 

- Klasyfikacja drużynowa - minimum 5 osób, zgłoszenia drużyn dokonuje kapitan w Biurze Biegu, podając imiona i nazwiska zawodników wchodzących w skład drużyny. Do klasyfikacji brane będzie pod uwagę 5 najlepszych czasów uzyskanych przez członków drużyny

 

 

Bieg Tropem Małego Dzika

Dziewczynki / Chłopcy - miejsca 1-3

OPEN 3-6 lat

OPEN 7-10 lat

 

8. NAGRODY

- Gwarantowane medale pamiątkowe dla wszystkich zawodników

- Zwycięzcy biegów OPEN oraz poszczególnych kategorii zostaną dodatkowo nagrodzeni.

- Wiele upominków do rozlosowania wśród wszystkich uczestników biegu.

 

9. OPŁATY

Bieg Tropem Dzika

Startowe - 100 zł.

 

Bieg Tropem Małego Dzika

Nieodpłatnie.

 

10. BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

- Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów;

 

- Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną;

 

- Warunkiem udziału w biegach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność;

 

- Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

Lokalizacja/Data zawodów:
Gorzów Wlkp.
Zapisy do :
25/04/2017 20:00:00

Aktualności