Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

V Gryficka Dziesiątka

„V Gryficka Dziesiątka”

Bieg po Zdrowie z Zespołem Lekarzy Rodzinnych "Wysoczańscy"

 

Regulamin

 

1. Cel zawodów:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
 • promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej;

 

2. Organizatorzy:

 • Przychodnia Lekarzy Rodzinnych "Wysoczańscy"
 • Sport-time Łukasz Przybysz
 • RunGryf Gryfice
 • Klub Sportowy Chrobry Gryfice

 

 

3. Współorganizator

 • Starostwo Powiatowe w Gryficach

 

4. Patronat

 • Nadleśnictwo Gryfice

 

5. Termin i miejsce:

 • Gryfice  5.08.2018 (niedziela)

5 km Bieg + Nordic Walking godz. 10:00

Bieg główny 10km godz. 11:15

 • Gryfice, ścieżka rowerowa ,,Zdroje” – Start i meta na wysokości Nadleśnictwa

 

6. Sponsorzy i partnerzy:

 • Przychodnia Lekarzy Rodzinnych "Wysoczańscy"
 • AktivonSport
 • AquaSwim
 • Siłownia FITMAX
 • Gabinet Kosmetyczny Wioletta
 • Basen Pływalnia Gryfice
 • Garmin Polska

 

7. Zasady uczestnictwa:

 • w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
 • zawodnicy w wieku poniżej 18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem.
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu ,,II Gryficka Dziesiątka” oraz dokumentowania zawodów.

 

8. Uczestnictwo:

 • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie 
 • termin zgłoszeń internetowych:

- do 31.05 (czwartek) do godz. 23:59 – opłata 45 zł

- od 1.06 do 30.07 (poniedziałek) do godz. 23:59 – opłata 55 zł

- w dniu zawodów w biurze zawodów (Gryfice, ścieżka rowerowa ,,Zdroje”) 8:30 – 10:00 (jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit zawodników – (300 osób -10km, 100 osób – 5 km) –  opłata 65 zł

 • wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 • Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu opłaty startowej
 • Organizator ogłasza limit startujących Bieg główny 10km – 300 osób (opłaconych)
 • Organizator ogłasza limit startujących 5 km Bieg + Nordic Walking – 100 osób (opłaconych)

Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Klub Sportowy Chrobry Gryfice

nr konta: 40 9376 0001 0029 4887 2001 0001

W tytule wpłaty prosimy podać:

NAZWISKO, IMIĘ, DATĘ URODZENIA z dopiskiem "GRYFICKA DZIESIĄTKA"

 

 • Każdy zawodnik, zarejestruję się i dokona wpłaty do 25.07 będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię / nazwisko / pseudonim – OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW
 • Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi
 • Zawodnicy, którzy dokonają przelewu w dniu 30.07 lub później powinni posiadać przy sobie dowód wpłaty

 

9. Trasa oraz dystans biegu:

 • Dystans: 10 km po szutrowej ścieżce rowerowej (na 2, 3, 4, 6,8 km ustawione zostaną  punkty odżywiania - woda mineralna niegazowana)
 • Dystans 5 km po szutrowej ścieżce rowerowej (na 2 i 4 km ustawiony punkt z woda niegazowana)

 

10. Pomiar czasu:

 • Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-time - www.sport-time.com.pl
 • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 • zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
 • każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
 • każdy uczestnik musi dobiec do punktu kontrolnego, gdzie zostanie zarejestrowany na kamerze, na trasie obowiązuje ruch prawostronny

 

11. Klasyfikacja końcowa:

BIEG GŁÓWNY 10KM

 • W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek
 • Dodatkowe prowadzone będą kategorie wiekowe:

- M20 (16-29lat)                     - K20 (16-29lat)

- M30 (30-39 lat)                    - K30 (30-39 lat)

- M40 (40-49 lat)                    - K40 (40-49 lat)

- M50 (50-59 lat)                    - K50 (50lat i powyżej)

- M60 (60 lat)

- M70 (70 lat i powyżej)

 • Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja mieszkańców powiatu gryfickiego (kobiet i mężczyzn)
 • Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika.
 • Po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami, oraz na stronie www.sport-time.com.pl
 • Nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych.

 

BIEG 5 KM + NORDIC WALKING

 

 • W klasyfikacji OPEN dekorowane będą 3 pierwsze osoby  Kobiet oraz Mężczyzn
 • W klasyfikacji Nordic Walking dekorowane będą 3 pierwsze osoby  Kobiet oraz Mężczyzn

 

 

12. Nagrody:

 • w kategorii OPEN (10km) kobiet i mężczyzn za miejsca I-III statuetki, nagrody rzeczowe
 • w kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca I-III nagrody rzeczowe
 • w kategorii Powiat Gryficki za zajęcie miejsca I-III (osobno kobiety i mężczyźni) – nagrody rzeczowe
 • W biegu na 5 km oraz Nordic Walking za zajęcie miejsca I-III nagrody rzeczowe
 • każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy odlewany medal
 • każdy uczestnik biegu otrzyma w pakiecie startowym: suplementy firmy AktivonSport (Magnez Skurcz Shot, BCAA After 12 kaps, Energy Kick 10 kaps., kosmetyki dla kobiet / mężczyzn marki Vivie, numer startowy, agrafki chip pomiarowy,
 • każdy uczestnik biegu otrzyma posiłek regeneracyjny (grochówka, kiełbasa grillowa, pączek, kanapki, owoce, napój izotoniczny)
 • w dniu biegu każdemu zawodnikowi przysługuje możliwość skorzystania z basenu - 1h na koszt organizatora za okazaniem numeru startowego
 • w dniu biegu każdemu uczestnikowi przysługuje możliwość skorzystania z darmowego masażu sportowego / regeneracyjnego oferowanego przez firmę „Fizjoterapia na kółkach”
 • wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną wartościowe nagrody rzeczowe (m.in. profesjonalny sprzęt sportowy marki Garmin, zestawy suplementów firmy AktivonSport)
 • po biegu odbędzie się ognisko integracyjne

 

13. Zasady finansowania:

 • koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 

14. Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
  Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;
  Organizator przewiduje na zakończenie biegu ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek

 

15. Kontakt:

 • Przybysz Łukasz 889 613 393 email: inzynier89@o2.pl
 • Kasia Otoka 722 335 635 email: k.oto@wp.pl
 • Szekieta Arkadiusz 515 248 339; email: arkadek@o2.pl  
Lokalizacja/Data zawodów:
Gryfice
Zapisy do :
31/07/2018 23:59:00

Aktualności