Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

2 BIEG KORCZAKA - BIEGI DZIECI

2 BIEG KORCZAKA

Regulamin Biegu Dzieci

 

1. Cel zawodów:

 • uczczenie pamięci Janusza Korczaka, który został uhonorowany w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę Orderem Orła Białego
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia także wśród osób niepełnosprawnych;
 • promowanie SOSW Nr 1 DNR w kraju;
 • aktywizacja uczniów SOSW Nr 1 DNR i pracowników oświaty Powiatu Polickiego do spędzania aktywnie czasu wolnego na świeżym powietrzu;
 • promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Polic i okolic;
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej;

 

2. Organizator:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach im. Marii Grzegorzewskiej

 

3. Współorganizator:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS

 

4. Patronaty

Patronat honorowy:

 • Podsekretarz Stanu Maciej Kopeć w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 • Wojewoda Zachodniopomorski
 • Zachodniopomorski Kurator Oświaty
 • Starosta Powiatu Polickiego
 • Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego

Patronat medialny:

 • TVP 3 Szczecin
 • Radio Szczecin
 • Głos Szczeciński
 • GS24.pl

Patronat lokalny medialny:

 • Dziennik Policki
 • iPolice
 • Wieści Polickie
 • police24.pl
 • Kablówka Police

Partner Główny:

 • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

 

5. Termin i miejsce:

 • Police, 13.04.2019
 • SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach, ul. Korczaka 45, 72-010 Police

Plan godzinowy biegów I Biegu Korczaka:

10.00 – Otwarcie Biegów Dzieci

10.10 – 10.20 – Bieg Dzieci (Bieg na 200m)

10.20 – 10.30 – Bieg Dzieci (Bieg na 400m)

10.30 – 10.45 – Bieg Dzieci na wózkach (200m)

10.45 – 11.05 – Bieg Dzieci (Bieg na 600m)

11.10 – Wręczanie nagród dla Dzieci

 • Police, SOSW Nr 1 DNR – Start i meta na wysokości Siłowni zewnętrznej

 

6. Partnerzy:

 • Powiat Policki
 • Stocznia Szczecińska
 • Grupa Azoty
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS
 • Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”
 • Natura Dzika
 • Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Stowarzyszenie Polickie Amazonki
 • ZHP Hufiec Police
 • Zakład Ortopedyczny ORTOFACH
 • Ampio Smart Home
 • DGS
 • Trans-Net Police
 • Pallada Ubezpieczenia
 • BTL Polska
 • Wrocławskie Zakłady Zielarskie HERBAPOL S.A
 • Dulny Foto
 • Kowalstwo Artystyczne - Lech Sawicki
 • Sklep Wędkarsko-Rowerowy SPINER Police
 • FajnaBryka.pl
 • Artvision Joanna Maciuszonek
 • "Fiszka" - Szkoła Języka Włoskiego
 • Cafe Venezia Police
 • Jacek Karolczyk - Studio Fryzjerskie
 • Contra - Julita Wielowska
 • Brandt Auto

 

7. Zasady uczestnictwa:

 • w zawodach może wziąć udział każde dziecko, które zgłosi jego prawny opiekun do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, oraz opiekun prawny podpisze oświadczenie o biegu swojego podopiecznego na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
 • zawodnicy w wieku poniżej 18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletności) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem.
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu o Puchar Dyrektora SOSW Nr 1 DNR oraz dokumentowania zawodów.
 • Kategorie biegu dzieci: I kategoria - przedszkolaki, II kategoria - dzieci w wieku 8-10 lat, III kategoria - dzieci 11-13 lat. Obowiązują zapisy i opłata startowa dla dzieci (opłata pokryje jedynie koszty organizacyjne). Limit zapisów dzieci wynosi 100 (opłaconych). Zapisy będą na stronie www.sport-time.com.pl
 • Uwaga Opiekunowie dzieci. Należy założyć osobne konto dla dziecka przy rejestracji na stronie sport-time.
 • Osoby, których data urodzenia odbiega od kategorii wiekowych dzieci a szczególnie osoby dorosłe będą usuwane z listy zapisów Biegu Dzieci.
 • Osobna kategoria jest przewidziana dla dzieci na wózkach. Dzieci na wózkach są zwolnione z opłat startowych decyzją organizatora.

 

8. Uczestnictwo:

 • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie SPORT TIME
 • termin zgłoszeń internetowych:

- od 01.01.2019 do 15.03.2019 (piątek) do godz. 23:59 – opłata 12 zł (opłata na pokrycie jedynie kosztów organizacyjnych)

- dzieci na wózkach są zwolnione z opłaty (obowiązuje jednakże rejestracja)

- w dniu zawodów zapisów nie przewiduje się

 • Wszystkie dzieci biorące udział w Biegu muszą zostać zweryfikowane w Biurze Zawodów przy obecności ich prawnego opiekuna, który musi posiadać dowód osobisty. Podczas weryfikacji dzieci muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość (legitymację szkolną) poza przedszkolakami, których tożsamość potwierdza prawny opiekun.
 • Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu opłaty startowej.
 • Odbiór pakietów w dniu 12.04.2019 (piątek) w godz. 16.00-19.00 w Biurze Zawodów przy ul. Korczaka 45 oraz w dniu zawodów (13.04.2019) w Biurze Zawodów w godz. 09.00-10.00.
 • Organizator ogłasza limit startujących Bieg Dzieci – 100 osób (opłaconych)

Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: SOSW Nr 1 DNR w Policach

nr konta: 83 1240 3943 1111 0000 4131 5132

W tytule wpłaty prosimy podać:

NAZWISKO i IMIĘ, DATĘ URODZENIA z dopiskiem "2 Bieg Dzieci"

 

9. Trasa oraz dystans biegu:

 • I kategoria (przedszkolaki) 5 – 7 lat (2014 - 2012) – dystans ok. 200 m;
 • II kategoria 8 – 10 lat (2011 - 2009) – dystans ok. 400 m;
 • III kategoria 11 – 13 lat (2008 - 2006) – dystans ok. 600 m;
 • IV kategoria (wózkowicze) Dzieci na wózkach;
 • Bieg po nawierzchni asfaltowej, betonowej i polbruku.

 

10. Nagrody:

 • każdy uczestnik Biegu dzieci, który ukończy swój dystans otrzyma pamiątkowy odlewany medal oraz dyplom;
 • każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, agrafki.

 

11. Postanowienia końcowe:

 • Na miejscu zawodów będzie możliwe pozostawienie depozytu i odbiór rzeczy na podstawie numeru startowego. Zawodnik musi sam zapewnić sobie torbę do przechowania depozytu.
 • Organizator zapewnia miejsce do przebrania się;
 • Organizator zapewnia w miejscu organizacji biegu siłownie zewnętrzną;
 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • przed biegiem głównym odbędzie się bieg zakwalifikowanych w przedbiegach (w czasie lekcji wf, czwartków LA oraz gminnych szkolnych biegach przełajowych) uczniów SOSW Nr 1 DNR oraz bieg przedszkolaków, dzieci z klas 1-6 SP oraz dzieci na wózkach;
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii opiekunów prawnych zawodników;
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub prawny opiekun podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
 • wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;
 • w kwestiach nie ujętych regulaminem lub spornych decyduje organizator.

 

12. Kontakt:

Lokalizacja/Data zawodów:
Police
Zapisy do :
15/03/2019 23:59:00

Aktualności