Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

XXXI Ogólnopolski Bieg Uliczny "Policka Piętnastka" - BIEG 15 km

REGULAMIN XXXI Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego "Policka Piętnastka"

02.06.2019 rok


 

1. ORGANIZATOR

a) TKKF "Tytan" Police 
b) GMINA POLICE
c) STAROSTWO POWIATOWE POLICE


2. TERMIN I MIEJSCE

a) Bieg odbędzie się w dniu 02.06.2019

b) Start do biegu głównego - 10.00 - skrzyżowanie ulic Zamenhoffa i Piaskowej (okolice obiektu OSiR Police)

c) Dojazd ze Szczecina - Plac Rodła - Police - autobus linii 107 końcowy przystanek

d) Szatnie i natryski w miejscu startu

e) Zapisy internetowe na stronie sport-time.com.pl od 01.02.2019 roku oraz w dniu zawodów ,w miejscu startu w godz.8.00-09.30

f) Biegi młodzieżowe początek ok. godz.12.15 - biegi w kat.przedszkolaków , szkół podstawowych , Gimnazjum i szkół średnich.

 

3. DYSTANS i TRASA
W ramach XXXI Biegu "POLICKA PIĘTNASTKA" odbędą się biegi na dystansach :- 5 km ( 1 pętla )- 10 km ( 2 pętle )- 15 km ( 3 pętle ) - bieg główny
- II Marsz NORDIC WALKING AKTYWNYCH na dystansie 5 km
Biegi odbędą się na trasie asfaltowej.
Start do wszystkich biegów odbywa się jednocześnie z tego samego miejsca startu.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
a) Impreza ma charakter otwarty

b) Zawodnik przystępujący do biegu głównego musi mieć ukończone 16 lat i ma opłacone wpisowe.

c) Podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu biegu i jest podpisaniem umowy cywilno-prawnej z organizatorem

d) Zawodnik( zawodniczka ) ,który opłaci wpisowe,a nie posiada aktualnego zaświadczenia lekarskiego, startuje tylko na własną odpowiedzialność.

5. TRASA BIEGU
Biegi odbędą się na trasie asfaltowej .
 

6. POMIAR CZASU
Pomiar czasu oraz ustalenie końcowych wyników biegu dokonywać będzie firma sport-time.com.pl za pomocą chipów aktywnych zamocowanych na butach biegających.

7. LIMITY CZASOWE
a) Ustalony limit czasowy dla dystansu 5 , 10 i 15 km - 2 godziny
b) Ustalony limit czasowy dla Nordic Walking na dystansie 5 km - 1 godzina

8. ZGŁOSZENIA
a) Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres sport-time.com.pl do dnia 30.05.2019 do godz.20.00

b) W dniu imprezy zapisy w biurze zawodów przy stadionie OSiR Police - ul.Piaskowa 97 - w godz.8.00-9.30.

c) Wszelkich informacji o biegu udziela : Władysław Kosiorkiewicz 605-544-980 lub Piotr Łada 605-068-943

d) Noclegi - zgłoszenia do 25.05.2019 ( telefonicznie)

9. WPISOWE
- BIEG GŁÓWNY na 15 km i Bieg na 10 km
a) Wpisowe do biegu - od 01.02.2019 - do 30.04.2019 - 40.00 zł

b) - od 01.05.2019 - do 15.05.2019 - 50.00 zł

c) - od 16.05.2019 - do 25.05.2019 - 60.00 zł

d) - od 26.05.2019 - do 31.05.2019 - 70.00 zł

e) W dniu zawodów 2.06.2019 w biurze zawodów w godz. 8.00 - 09.30 - 80.00 zł
f) Wpisowe za bieg płatne na konto : Bank PEKAO :

33 1240 3943 1111 0000 4135 8227

f) W ramach wpisowego opłaconego od lutego do dnia 25.05.2019 r. biegacze otrzymają : medal okolicznościowy ,pakiet startowy , ciepły posiłek po biegu , wodę i komunikat końcowy.g) W ramach wpisowego opłaconego po dniu 25.05.2019 r. biegacze otrzymają : medal okolicznościowy ,ciepły posiłek po biegu , wodę i komunikat końcowy.

- BIEG na 5 km
a) Wpisowe do biegu - od 01.02.2019 - do 30.04.2019 - 40.00 zł

b) - od 01.05.2019 - do 15.05.2019 - 50.00 zł

c) - od 16.05.2019 - do 25.05.2019 - 60.00 zł

d) - od 26.05.2019 - do 31.05.2019 - 70.00 zł

e) W dniu zawodów 2.06.2019 w biurze zawodów w godz. 8.00 - 09.30 - 80.00 zł

f) Wpisowe za bieg płatne na konto : Bank PEKAO : 33 1240 3943 1111 0000 4135 8227

g) W ramach wpisowego opłaconego od lutego do dnia 25.05.2019 r. biegacze otrzymają : medal okolicznościowy ,pakiet startowy, ciepły posiłek po biegu , wodę i komunikat końcowy.

h) W ramach wpisowego opłaconego po dniu 25.05.2019 r. biegacze otrzymają : medal okolicznościowy ,ciepły posiłek po biegu , wodę i komunikat końcowy.
 

- II Marsz "NORDIC WALKING AKTYWNYCH" - dystans 5 km -- LIMIT ZGŁOSZEŃ - 300 osób - liczy się kolejność opłaty startowej
a) Wpisowe do marszu - od 01.02.2019 - do 30.04.2019 - 40.00 zł

b) - od 01.05.2019 - do 15.05.2019 - 50.00 zł

c) - od 16.05.2019 - do 25.05.2019 - 60.00 zł

d) - od 26.05.2019 - do 31.05.2019 - 70.00 zł

e) W dniu zawodów 02.06.2019 w biurze zawodów w godz. 8.00 - 09.30 - 80.00 zł

f) Wpisowe za bieg płatne na konto : Bank PEKAO : 33 1240 3943 1111 0000 4135 8227
W ramach wpisowego opłaconego do dnia 25.05.2019 r. biegacze otrzymają : medal okolicznościowy ,pakiet startowy , ciepły posiłek po biegu , wodę i komunikat końcowy.

g) W ramach wpisowego opłaconego po dniu 25.05.2019 r. biegacze otrzymają : medal okolicznościowy ,ciepły posiłek po biegu , wodę i komunikat końcowy.

 

10. NAGRODY
I. BIEG GŁÓWNY NA 15 Km
a) Kobiety - za I-VI m - nagrody pieniężne , od VII m - do XII -nagrody rzeczowe

b) Mężczyżni- za I-VI m - nagrody pieniężne , VII- XII m - nagrody rzeczowe

c) W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn - I - III m - nagrody rzeczoweNagrody nie mogą być dublowane ( nie dotyczy to policzan).

d) W biegach młodzieżowych nagrody ,puchary i medale - za miejsca I-III

e) Będą losowane również nagrody pieniężne ( 30 nagród w wysokości 200 , 100 i 50 zł )wśród wszystkich uczestników "Polickiej Piętnastki" ( w tym uczestnicy biegu na 5 i 10 Km ).

f) Wśród pozostałych biegaczy i biegaczek , którzy nie byli nagradzani , zostaną rozlosowane nagrodypocieszenia ( ok. 20 - 25 nagród rzeczowych ).


II. BIEG na 10 Km
a) Kobiety - za I-III m - puchary , medale i nagrody rzeczowe
b) Mężczyżni- za I-III m - puchary , medale i nagrody rzeczowe
c) Będą losowane również nagrody pieniężne ( 30 nagród w wysokości 200 , 100 i 50 zł )wśród wszystkich uczestników "Polickiej Piętnastki" ( w tym uczestnicy biegu na 5 i 10 Km ).
d) Wśród pozostałych biegaczy i biegaczek , którzy nie byli nagradzani , zostaną rozlosowane nagrodypocieszenia ( ok. 20 - 25 nagród rzeczowych ).

- BIEG na 5 km
a) Kobiety - za I-III m - puchary , medale i nagrody rzeczowe
b) Mężczyżni- za I-III m - puchary , medale i nagrody rzeczowe
c) Będą losowane również nagrody pieniężne ( 30 nagród w wysokości 200 , 100 i 50 zł )wśród wszystkich uczestników "Polickiej Piętnastki" ( w tym uczestnicy biegu na 5 i 10 Km ).
d) Wśród pozostałych biegaczy i biegaczek , którzy nie byli nagradzani , zostaną rozlosowane nagrodypocieszenia ( ok. 20 - 25 nagród rzeczowych ).

- II Marsz NORDIC WALKING AKTYWNYCH
a) Kobiety - za I-III m - puchary , medale i nagrody rzeczowe
b) Mężczyżni- za I-III m - puchary , medale i nagrody rzeczowe
b) Ewentualnie kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn - za I-III m - puchary lub statuetki- w zależności od możliwości finansowych - sprawa do uzgodnienia.

 

11. KATEGORIE
WIEKOWE - W biegu głównym mężczyzn - sześć kategorii - do 29 lat , 30-39 lat , 40-49 lat ,50-59 lat, 60-69 lat i pow.70 lat.WIEKOWE - W biegu głównym kobiet - pięć kategorii - do 29 lat , 30-39 lat , 40-49 lat ,50-59 lat i pow.60 lat.Wyłonieni zostaną również: najlepsza policzanka i najlepszy policzanin biegu głównego

 

12. SPRAWY ORGANIZACYJNE
a) Samowolna zmiana trasy biegu powoduje dyskwalifikację.

b) Po większości trasy w czasie trwania biegu będą kursować autobusy komunikacji miejskiej ,wobec czego należy zachować szczególną ostrożność.

c) Zawodnikom na trasie nie mogą towarzyszyć żadne pojazdy.

d) Po każdym biegu należy zwrócić chip do wyznaczonego pojemnika.

e) Komunikat końcowy otrzymają tylko ci zawodnicy , którzy przy zapisach podadzą dokładny adres ( z kodem ) zamieszkania lub do korespondencji.

f) Na miejscu zawodów będzie możliwe pozostawienie depozytu i odbiór rzeczy na podstawie numeru startowego.Zawodnik musi sam zapewnić sobie torbę do przechowania depozytu.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Bieg zostanie przeprowadzony bez względu na pogodę i na zmienne warunki atmosferyczne.

b) Protesty i reklamacje przyjmuje i rozpatruje sędzia główny biegu wraz z organizatorem.

c) Interpretacja i zmiany ww.regulaminu należy wyłącznie do organizatora biegu.

d) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

e) Wyniki biegu będą dostępne dla wszystkich zaraz po ukończeniu biegu oraz na stronie internetowej www.sport-time.com.pl

f) Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

g) Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby , wypadku , odniesienia obrażeń , poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu. Uczestnikom doradza się wykupienie stosownego ubezpieczenia.Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszta medyczne lub koszta transportu poniesione przez Organizatora ,personel medyczny i paramedyczny , obsługujący bieg a wynikłe z powodu choroby , wypadku lub doznanych obrażeń ciała poniesionych w związku z obecnością lub udziałem uczestnika biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w biegu i życzymy pomyślnego startu.

ORGANIZATOR - TKKF "Tytan" Police

Lokalizacja/Data zawodów:
Police
Zapisy do :
30/05/2019 20:00:00

Aktualności