Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

V BIEG NA MIEDZYNIU - 5 km

V BIEG NA MIEDZYNIU

Bydgoszcz – 18 maja 2019 roku

 

OPŁATA WPISOWA od 16 kwietnia do 13 maja wynosi:

35 PLN pakiet standard na V Bieg na Miedzyniu
60 PLN pakiet premium na V Bieg na Miedzyniu
70 PLN pakiet standard na V Bieg na Miedzyniu i I Miedzyńską Dziesiątkę
95 PLN pakiet premium na V Bieg na Miedzyniu i I Miedzyńską Dziesiątkę

 

Pakiet startowy PREMIUM zawiera oficjalną koszulkę techniczną zawodów, która do odbioru będzie w pakiecie startowym. Kupując pakiet premium na dwa biegi zawodnik otrzyma jedną koszulkę.

Wpłata na rachunek bankowy :

35 1140 2004 0000 3102 7844 7205
mBank
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dominika Libera

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata oraz rozmiar koszulki (w przypadku zakupu pakietu premium).

 

Zapisy na I Miedzyńską Dziesiątke dostępne są tutaj - https://sport-time.com.pl/competitions/view?id=312

 

Regulamin

 

1. Cele imprezy :

 Propagowanie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej

 Propagowanie aktywnego stylu życia

 Promocja osiedla Miedzyń jak i miasta Bydgoszcz

 

2. Organizatorzy :

Dominika Libera oraz Maksymilian Libera

Patronat honorowy :  Bydgoskie Stowarzyszenie Miedzyń i Prądy oraz Rada Osiedla Miedzyń-Prądy

 

3. Termin i miejsce :

 Bieg odbędzie się 18 maja 2019 roku (sobota) na osiedlu Miedzyń w Bydgoszczy

 Biuro zawodów będzie umiejscowione na stadionie przy ulicy Krokusowej

 

4. Program szczegółowy :

 7:30-9:30 – odbiór pakietów startowych w biurze zawodów przy ul. Krokusowej

 9:55 - oficjalne otwarcie biegu, przywitanie zawodników

 10:00 – start biegu głównego na dystansie 5 km

 10:16 – pierwszy zawodnik na mecie biegu

 11:00 – koniec limitu czasowego na ukończenie biegu

 11:15 – dekoracja zwycięzców

 12:30 – zakończenie oficjalnej części imprezy

 

5. Trasa biegu :

 Opis trasy biegu głównego – ulice : Krokusowa (180 m), Jana Maciaszka (140 m), Jałowcowa (165 m), Grzybowa (270 m), następnie dukty leśne (3490 m). Powrót tymi samymi ulicami : Grzybowa (270 m), Jałowcowa (165 m), Jana Maciaszka (140 m), Krokusowa (180 m)

 Trasa biegu wynosi równe 5 km

 Trasa będzie oznaczona co kilometr

 Osoby skracające trasę będą zdyskwalifikowane

 Trasa zostanie zabezpieczona przez policję oraz wolontariuszy. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosować się do ich poleceń.

 95 % trasy to droga nieutwardzona, 5 % to droga wykostkowana

 

6. Warunki uczestnictwa :

 Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegu bądź do podpisania oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.

 W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach na odpowiedzialność prawnego opiekuna.

 Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać przypięty numer w widocznym miejscu.

 Limit uczestników wynosi 300 osób.

 Rejestracja przy braku wniesienia opłaty wpisowego jest nieważna.

 

7. Klasyfikacje i nagrody :

 Bieg zostanie rozegrany w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn

 Oprócz kategorii OPEN organizator wprowadza podział na 6 kategorii wiekowych dla każdej z płci - Do lat 22, 23-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

  • O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia
  • Nagrody w kategoriach wiekowych nie dublują się z nagrodami w klasyfikacji OPEN.

 Podczas biegu zostanie wyłoniony Mistrz oraz Mistrzyni Miedzynia i Prądów. Dodatkowo zostaną nagrodzone osoby z 2. I 3. miejsca w tej kategorii.

 Nagrodzonych zostanie 8 najlepszych drużyn. 1 drużyna = czasy 4 najlepszych osób.

 Nagrodzonych zostanie 8 najlepszych rodzeństw

 Nagrodzonych zostanie 8 najlepszych małżeństw

 Nagrodzonych zostanie 8 najlepszych rodzin (rodzic+dziecko)

 Każdy uczestnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal

 Aby być sklasyfikowanym w kategorii drużynowej, małżeństw, rodzeństw lub rodzinnej należy najpóźniej do 12.05.2019 r. zgłosić drużynę/małżeństwo/rodzeństwo/rodzinę drogą mailową na adres biegnamiedzyniu@gmail.com. W przypadku braku takiego zgłoszenia można nie być klasyfikowanym w kategoriach dodatkowych.

 Drużynę do klasyfikacji drużynowej zgłasza kapitan podając imiona i nazwiska wszystkich członków drużyny najpóźniej do 12.05.2019r. drogą mailową na adres biegnamiedzyniu@gmail.com

 

8. Pomiar czasu :

 Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów i musi przymocować go do sznurówki buta startowego. Na starcie oraz mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.

 Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przypadku braku zwrotu chipa uczestnik zobowiązany jest do zapłacenia 20 zł kary.

 

9. Zapisy i finansowanie :

Pakiet startowy kosztuje :

 25 PLN do dnia 28.02.2019 roku

 30 PLN do dnia 15.04.2019 roku

 35 PLN do dnia 13.05.2019 roku

 40 PLN w biurze zawodów

Pakiet startowy na Bieg na Miedzyniu oraz na Miedzyńską Dziesiątkę kosztuje :

 50 PLN do dnia 28.02.2019 roku

 60 PLN do dnia 15.04.2019 roku

 70 PLN do dnia 13.05.2019 roku

 80 PLN w biurze zawodów

Istnieje możliwość zakupu pakietu PREMIUM, który zawiera oficjalną koszulkę Biegu na Miedzyniu, która do odbioru będzie w pakiecie startowym. Koszt pakietu premium to aktualnie obowiązująca cena pakietu startowego + 25 PLN

 Wpłata na rachunek bankowy :

35 1140 2004 0000 3102 7844 7205
mBank
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dominika Libera

 Zapisy internetowe trwają do 13.05.2019 roku, lecz mogą zostać zamknięte wcześniej, jeśli zostanie osiągnięty limit 300 osób zapisanych i opłaconych.

 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, za którą jest płacone wpisowe

 Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi ani zamianie.

 Każdy uczestnik, który zarejestruje się i dokona wpłaty do 13.05.2019 będzie mógł sam zadecydować o napisie na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię/nazwisko/pseudonim – maksimum 15 znaków.

 

10. Postanowienia końcowe :

 Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

 

11. Kontakt :

Maksymilian Libera
+48 603 60 99 33
biegnamiedzyniu@gmail.com
facebook.com/BiegNaMiedzyniu

Lokalizacja/Data zawodów:
Bydgoszcz - Miedzyń
Zapisy do :
13/05/2019 23:59:00
Status :
Nieaktywny

Aktualności