Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

XXX "10-tka Myśliborska"

REGULAMIN

XXX EDYCJI BIEGÓW ULICZNYCH

w MYŚLIBORZU

 

Planowane biegi:

 1. 10-TKA MYŚLIBORSKA” – bieg główny open
 2. MYŚLIBORSKA MILA” – bieg masowo-rekreacyjny
 3. Biegi dla dzieci i młodzieży

 

1. Cele:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej;
 • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności;
 • promocja miasta Myśliborza.

 

2. Organizator:

 • Urząd Miejski w Myśliborzu;
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu ul. 11-go Listopada 2.

 

3. Termin i miejsce:

 • 25.05.2019r. (sobota)
 • Rynek im. Jana Pawła II w Myśliborzu

 

4. Trasa biegów:

 • trasa atestowana ulicami miasta przy ruchu ograniczonym,
 • trasa oznaczona co 1km,
 • 4 okrążenia po 2,5 km,
 • punkt z wodą,
 • nawierzchnia 100% utwardzona (asfalt, polbruk).

 

5. Pomiar czasu elektroniczny

 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzyma w pakiecie startowym. Na mecie oraz opcjonalnie na trasie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
 • Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
 • Za pomiar czasu oraz ustalenia kolejności na mecie odpowiadać będzie firma Sport-time (www.sport-time.com.pl)

 

6. Uczestnictwo:

 • pierwszych 500 osób, które zapiszą się na Bieg i opłacą „startowe”;
 • w biegu głównym mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu imprezy będą mieli  ukończone 16 lat;
 • zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu;
 • każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza  wypełniając zgłoszenie elektroniczne;
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb organizatora;
 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do koszulki na wysokości klatki piersiowej oraz chip do pomiaru czasu.

 

7. Zgłoszenia:

Elektronicznie według następujących zasad:

Poprzez zgłoszenie na oficjalnej stronie biegu: http://mysliborskamila.pl/ i uiszczeniu opłaty startowej w wysokości 40zł na konto OSiR w Myśliborzu z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej w biegu i z dopiskiem „BIEG” do dnia 21 maja 2019 r. do godz. 24:00.

Nr rachunku: 26 8355 0009 0070 0711 2000 0001

Numery startowe wydawane będą w biurze zawodów po przedstawieniu dowodu tożsamości, w godz. od. 7.30 do godz. 10.45.

Każdy zawodnik, który zarejestruje się i dokona wpłaty do 30.04.2019 r. będzie mógł sam zdecydować, co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię / nazwisko / pseudonim – OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW.

 

8. Pakiet startowy:

Zawiera pamiątkowy odlewany medal, okolicznościową koszulkę techniczną, numer startowy z agrafkami, posiłek i napój regeneracyjny, upominek niespodziankę, oraz wodę na trasie biegu.

 

9, Klasyfikacja końcowa („10-tka Myśliborska”)

 • prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn,
 • oraz w kategoriach:

M 16 – mężczyźni 16-19 lat,         K 16 – kobiety 16-19 lat,

M 20 – mężczyźni 20-29 lat,         K 20 – kobiety 20-29 lat,

M 30 – mężczyźni 30-39 lat,         K 30 – kobiety 30-39 lat,

M 40 – mężczyźni 40-49 lat,         K 40 – kobiety 40-49 lat,

M 50 – mężczyźni 50-59 lat,         K 50 – kobiety 50 i więcej,

M 60 – mężczyźni 60-69 lat,

M 70 – mężczyźni 70 i więcej,

 • Myśliborzanki i Myśliborzanie,
 • strażacy
 1. W klasyfikacji STRAŻACY mogą wziąć udział:
  1. Wszystkie osoby pracujące w jednostkach organizacyjnych PSP (strażacy, pracownicy cywilni, podchorążowie i kadeci szkół pożarniczych). Prawo startu przysługuje także emerytom PSP. Warunkiem udziału w zawodach jest okazanie legitymacji służbowej/emeryckiej lub w przypadku pracowników cywilnych zaświadczenia o zatrudnieniu.
  2. Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażacy Zakładowych Straży Pożarnych. Wymagane okazanie legitymacji członka OSP lub zaświadczenia o zatrudnieniu. Od osób, które zajmą miejsca nagradzane, wymagane będzie potwierdzenie ukończenia szkolenia/kursu dopuszczającego do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
 2. Do klasyfikacji w kategorii STRAŻAK wymagane jest zaznaczenie właściwej opcji podczas rejestracji oraz wpisanie w pozycji KLUB nazwy jednostki organizacyjnej PSP, OSP lub ZSP. W przypadku braku podania przynależności do jednostki ochrony ppoż. osoba może zostać niesklasyfikowana.

 

10. Nagrody:

 • Biegi szkolne
  • za miejsca I-III: nagrody rzeczowe,
 • „Myśliborska Mila”:
  • do rozlosowania min. 40 nagród (usługowych lub rzeczowych) wśród wszystkich uczestników podczas biegu głównego,
 • „10-tka Myśliborska”:
  • za miejsca I-III w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn, puchary, dyplomy i nagrody finansowe (1. miejsce – 500zł., 2. miejsce – 300 zł., 3. miejsce 100zł.)
  • w kategoriach wiekowych za miejsca I-III nagroda rzeczowa lub bon do sklepu sportowego;
  • wśród wszystkich uczestników, którzy ukończyli bieg główny, zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe (bony do sklepu sportowego) lub usługowe, (min. 40 szt.);
  • trzy najlepsze Myśliborzanki i trzech najlepszych Myśliborzan: puchary i dyplomy, oraz min. 10 nagród do rozlosowania.
 • Strażacy:
  • miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet,
  • miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej mężczyzn,
  • miejsca 1-3 w kategorii MASTERS mężczyzn (40 lat i powyżej).

 

UWAGA: KATEGORIE NIE DUBLUJĄ SIĘ!!!

UWAGA: za ustanowienie nowego rekordu biegu nagroda pieniężna w wysokości 500zł.

Rekord trasy: 29:12 (mężczyźni); 34:30 (kobiety)

 

11. Program zawodów:

07:30 – otwarcie Biura Zawodów,

09:30 – biegi przedszkolaków        300 m

09:40 – dekoracja przedszkolaków

09:45 – bieg dziewcząt - roczniki 2010 i 2011      600 m

09:50 – bieg chłopców - roczniki 2010 i 2011       600 m

09:55 – dekoracja - roczniki 2010 i 2011

10:05 – bieg dziewcząt – roczniki 2008 i 2009         600 m

10:10 – bieg chłopców – roczniki 2008 i 2009           600 m

10:15 – dekoracja – roczniki 2008 i 2009

10:25 – bieg dziewcząt – roczniki 2006 i 2007         900 m

10:30 – bieg chłopców – roczniki 2006 i 2007          900 m

10:35 – dekoracja – roczniki 2006 i 2007

10:40 – bieg dziewcząt – roczniki 2003, 2004 i 2005        900 m

10:45 – bieg chłopców – roczniki 2003, 2004 i 2005

10:50 – dekoracja – roczniki 2003, 2004 i 2005

11:00 – bieg dziewcząt – roczniki 1999, 2000, 2001 i 2002      900 m

11:05 – bieg chłopców – roczniki 1999, 2000, 2001 i 2002         900 m

11:10 – dekoracja – roczników 1999, 2000, 2001 i 2002

11:25 – „Myśliborska Mila” bieg masowo-rekreacyjny dla wszystkich 900 m

(jest to bieg dla wszystkich chętnych, nie ma charakteru współzawodnictwa, liczy się tylko udział. W tym biegu nie ma nagród za miejsca. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg, zostanie rozlosowanych min. 40 nagród. W trakcie biegów szkolnych wolontariusze roznosić będą kartki zgłoszeniowe, które po ukończeniu biegu na mecie należy wrzucić do urny)

12:00 - „10-tka Myśliborska” bieg główny (pętle 4×2,5 km)  10.000 m

13:15 - losowanie nagród rzeczowych za „Myśliborską Milę”

13:30 - dekoracja i losowanie nagród za Bieg Główny

 

12. Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Z uwagi na bezpieczeństwo biegaczy (wąskie ulice) oraz małą frekwencję, organizatorzy rezygnują z organizacji zawodów na wózkach inwalidzkich.
 3. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską oraz szatnię.
 4. Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie dekoracji.
 5. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 7. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

Ważne informacje dla uczestników biegu „10-tka Myśliborska”

 1. Biuro zawodów znajdować się będzie w Urzędzie Miejskim w Myśliborzu,

ul. Rynek im. Jana Pawła II. Czynne będzie w piątek 24 maja od godz. 16:00 do 19:00, w sobotę 25 maja od godz. 7:30 do 11:00 (bardzo prosimy o wcześniejsze przybycie po odbiór pakietu startowego, tak aby uniknąć kolejek)

 1. Jeżeli ktoś w miarę możliwości może odebrać pakiet startowy w piątek lub sobotę, to serdecznie zapraszamy, a mieszkańców Myśliborza wręcz zobowiązujemy do odwiedzenia biura w te dni.
 2. Przy trasie biegu, przy ul. 11-go listopada vis-à-vis placu zabaw i kortów tenisowych, zostanie zorganizowany bezpłatny parking, około 250 m od Rynku. Bardzo prosimy o parkowanie na tym parkingu.
 3. 100 m dalej, w Ośrodku Sportu i Rekreacji (stadion piłkarski), będą udostępnione dla uczestników biegu toalety, szatnie i prysznice.
 4. Toalety: OSiR, Urząd Miejski oraz TOI-TOI na Rynku.
 5. Start do biegu głównego zgodnie z atestem trasy nastąpi 230 m przed linią mety, na ul. Pileckiego, przy Szkole Muzycznej.
 6. Punkt z wodą znajdować się będzie na Rynku, około 20 m za linią mety.
 7. Po biegu nastąpi losowanie nagród za Bieg rekreacyjny „Mila Myśliborska” oraz za Bieg główny „10-tka Myśliborska”. Wylosowaną nagrodę należy odebrać osobiście przedstawiając numer startowy. Nagroda nieodebrana po trzecim wywołaniu numeru będzie losowana ponownie i tak do skutku.
 8. Po biegu zapraszamy na posiłek regeneracyjny (w pakiecie startowym) oraz inne przekąski oraz piwko w miasteczku biegacza na Rynku Myśliborza.
Lokalizacja/Data zawodów:
Myślibórz
Zapisy do :
20/05/2019 23:59:00

Aktualności