Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

Bieg Kolorowej Skarpety

Regulamin Biegu Kolorowej Skarpety

 

1.Nazwa zawodów: Bieg Kolorowej Skarpety

 

2.Data zawodów: 23.03.2019r. (sobota)

 

3.Godzina startu: 16.00

 

4.Miejsce zawodów: Park Górczyński

 

5. Patronat honorowy: Poseł na Sejm RP Tomasz Kucharski

 

5.Biuro zawodów: Park Gorczyński okolice fontanny czynne w godzinach 14:00 – 15:30

 

6.Dystans biegu i profil trasy:

 ·bieg na3,21 km

 ·trasa w całości przebiega po Parku Górczyńskim

 ·trasa nie posiada atestu i nie będzie wyłączona z ruch u osób postronnych.

 

7.Cel i założenia biegu:

 · zebranie środków na edukacje i rozwój dzieci ze Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci  Niepełnosprawnych Tacy   Sami 

 ·podniesienie poziomu wiedzy i akceptacji osób z zespołem Downa (trisomią 21),

 ·zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie

 ·popularyzacja biegów  jako najprostszej formy ruchu i rekreacji ruchowej; jednego z elementów zdrowego trybu życia,

 · propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

 · Integracja środowiska biegowego ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami z Gorzowa Wielkopolskiego

 

8.Organizator: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami 

 

9.Współorganizatorzy :Wierzbicki Running Project .

 

10.Klasyfikacja końcowa, limity i limity czasowe:

 · bieg bez klasyfikacji, podziału na grupy i wyłaniania zwycięzców

 · za ukończenie biegu uznaje się pokonanie wyznaczonej trasy i  ukończenie jej na mecie,

 · limit uczestników: 150 osób,

 · limit czasu: 1h

 

11.Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

·zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność

·osoby w wieku 10-18 lat,

(które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze

pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów

·zgłoszenia należy dokonać w formie;

-elektronicznej  https://www.sport-time.com.pl/

I dokonać wpłaty na konto      84 1600 1462 1838 7007 5000 0001

a w treści podać: opłata za bieg kolorowej skarpety, imię i nazwisko, adres, nr PESEL uczestnika. 

-zgłoszenia w Biurze Zawodów w godzinach  14:00 –  15.30,

·wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów,

·podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość,

·warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz.U. Nr 101 poz. 1095)

 

12.Zasady finansowania:

·koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy,

współorganizatorzy i sponsorzy,

·uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,

·warunkiem uczestniczenia w biegu jest wniesienie bezzwrotnej opłaty za numer startowy w wysokości 20 zł, przelewem na numer konta

84 1600 1462 1838 7007 5000 0001

z dopiskiem „Bieg Kolorowej Skarpety”, oraz podaniem:

imienia i nazwiska uczestnika biegu,

·wpłaty należy dokonać do dnia 15 marca 2018 r. na rachunek bankowy

- 84 1600 1462 1838 7007 5000 0001

BGZ BNP PARIBAS

  Nazwa i adres:

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH TACY SAMI

UL. Dywizjonów 303 6/15  66-400 GORZÓW

WLKP.

Wszyscy uczestnicy startują z tym samym okolicznościowym numerem startowym 3.21

·w przypadku nieprzekroczenia limitu uczestników przewidzianego w

regulaminie, organizatorzy dopuszczają możliwość zapisania się

zawodnika bezpośrednio w dniu zawodów, jednak opłata startowa wzrasta w takim przypadku do 30 zł i płatna jest wyłącznie gotówką w biurze zawodów,

 

13.Świadczenia:

·każdy zweryfikowany uczestnik, który ukończy zawody,

otrzyma pamiątkowy medal

-niespodziankę, numer startowy oraz pakiet regeneracyjny

·na linii start

- meta będzie się znajdował punkt odżywczy zaopatrzony w wodę

·organizator nie wyklucza dodatkowych świadczeń, uzależnionych od

pozyskanych sponsorów.

 

14.Postanowienia końcowe:

·bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

· w szczególnych przypadkach zawody mogą zostać odwołane lub przełożone ze względu na bezpieczeństwo uczestników,

·każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów),

·ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie zawodów wymaga polisy wykupionej indywidualnie przez

uczestnika,

·uczestnicy zawodów są obowiązani do przestrzegania przepisów

obowiązujących na terenie trasy

·osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą dopuszczone do startu,

·organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy

·organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez

Zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy,

·organizatorzy nie zapewniają umywalni, ani natrysków,

·organizatorzy mają prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania

wizerunku zawodników, oraz ich danych osobowych w celach bezpośrednio związanych z organizowanymi zawodami

Lokalizacja/Data zawodów:
Gorzów Wlkp.
Zapisy do :
15/03/2019 23:59:00

Aktualności