Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

40 "TRZEBIATOWSKA 10"

Regulamin Zawodów

40 „TRZEBIATOWSKA 10"

Organizatorzy:

Urząd Miejski w Trzebiatowie

TKS     Intermarche „Rega” Trzebiatów

Wspólorgaizator: ”AT – Trzebiatów” GRH „Nałęcz”

Patronat Medialny – gryfickie info.

Partner Techniczny- SPORT – TIME.

Organizator informuje, że wszelkie zmiany oraz dodatkowe informacje będą się ukazywały na portalu społecznościowy Facebok: pl-pl.facebook.com/trzebiatow/

 

1.Cel i założenia biegu.

 • Popularyzacja biegania jako naturalnej formy i czynnego wypoczynku.
 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Promocja Gminy Trzebiatów .

 

2. Program Szczegółowy dotyczący zawodów.

16:00 –Start Biegu głównego w Mrzeżynie (wysokość OWK BARKUS)

Toalety, woda – Zakład Gminny Mrzeżyno Tysiąclecia 32 a.

17:20 -Po przybiegnięciu ostatniego zawodnika przewiduje się  bieg przedszkolaków – dwa biegi na stadionie.

Pozostałe biegi młodzieżowe odbędą się w dniu 9 czerwca 2019 r podczas trwania festynu pn.

”Sportowy Dzień Dziecka”.

18:00 – Dekoracja Zawodników biorących udział w biegu głównym oraz biegu przedszkolaków.

 

3. Charakterystyka biegu głównego.

 1. dystans  biegu głównego – 10 km – trasa asfaltowa z Mrzeżyna do Trzebiatowa, później ulicami miasta na stadion, meta na bieżni;
 2. trasa biegu głównego będzie oznaczona kolorem białym (oznakowanie poziome i pionowe);
 3. na 3 km i 5 km i 8km (miejscowość Trzebusz, Nowielice) ustawione zostaną  punkty odżywiania/ woda mineralna niegazowana.
 4. bieg główny odbędzie się 1 czerwca 2019 r. Start zaplanowany jest na godz. 16:00 z Mrzeżyna ul. Trzebiatowska- start ostry, meta na stadionie w Trzebiatowie;

 

4. Pomiar czasu.

 1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.
 2. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa.

 

5.  Klasyfikacje oraz kategorie wiekowe.

 1. W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych pięciu zawodników oraz pięć zawodniczek.
 2. Dodatkowo w klasyfikacji generalnej  prowadzone będą następujące kategorie wiekowe:
 3. Kategorie wiekowe kobiet ;

K1- do lat 19 (…- 2000)

K2 – 20 do 29 lat ( 1999 – 1990)

K3 – 30 do 39 lat ( 1989 – 1980)

K4 – 40 – 49 lat  ( 1979-1970)

K5- 50 – 59 lat ( 1969- 1960)

K6 – 60 -69 lat ( 1959 - 1950)

K7- 70 lat i więcej (1949 - …)

4.Kategorie wiekowe mężczyzn;

M1- do lat 19 (…- 2000)

M2 – 20 do 29 lat ( 1999 – 1990)

M3 – 30 do 39 lat ( 1989 – 1980)

M4 – 40 – 49 lat  ( 1979-1970)

M5- 50 – 59 lat ( 1969- 1960)

M6 – 60 -69 lat ( 1959 - 1950)

M7- 70 lat i więcej (1949 - …)

   5. Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja mieszkańców gminy Trzebiatów (kobiet i mężczyzn)            – w powyższej klasyfikacji mogą wziąć udział osoby  posiadające stałe  lub czasowe zameldowanie na terenie gminy Trzebiatów (potwierdzone dowodem osobistym lub innym dokumentem prawnym). Ww. kategorii dekorowanych będzie pierwszych pięciu zawodników oraz pięć zawodniczek.

   6.Klasyfikacja Drużynowa:  Zapisy w tej kategorii odbywać się będą w dniu imprezy przy biurze zawodów. Kapitan podaje nazwę drużyny oraz numery zawodników. Do klasyfikacji drużyny należy zgłosić  3 zawodników/zawodniczek. Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez drużynę. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w  klasyfikacji OPEN Mężczyzn/Kobiet. Zwycięzcą zostaje DRUŻYNA która uzbiera najmniejszą ilość punktów. Przykładowo: Drużyna A (2mężczyzn i 1 Kobieta). Jeżeli  mężczyźni zajęli miejsca Open Mężczyzn - 2, 4 oraz kobieta miejsce Open Kobiet 2, suma ich pkt.  łącznie wynosi 8 pkt. Drużyna B ( 3 kobiety). Jeżeli kobiety zajęły miejsca Open Kobiet -1, 3, 7. Suma ich pkt. Łącznie wynosi 11 pkt. Zwycięzcą zostaje drużyna A.

 

6. Biegi dzieci i młodzieży.

W tym roku odbędzie się tylko i wyłącznie bieg dzieci w wieku przedszkolnym. Start biegu zaplanowany jest na ok godzinę 17:20

Wszyscy zawodnicy musza posiadać zgodę pisemną na udział w zawodach –podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego.  Długość trasy może ulec zmianie ze względu na trudne i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Organizator może również odwołać poszczególne biegi w przypadku gdy uzna iż start stanowi o zagrożeniu zdrowia i życiu uczestników.

 

7. Zgłoszenia, opłaty i numery startowe”. Brak możliwości opłat w dniu zawodów.

1.Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie: 

www.sport-time.com.pl/zapisy-online w terminie do 26.05.2019 godz.23:59 – za termin   opłacenia pakietu przyjmuję się datę graniczną: 28.05.2019.  godzina 13:00 – jeżeli do tego czasu nie będzie wpłaty na koncie  po stronie Urzędu Miejskiego pakiet uznaje się za nieopłacony.

2. Na dzień dzisiejszy ze względów technicznych nie ma możliwości wpłat  i zapisów w dniu zawodów.

3. Opłata startowa do biegu głównego w terminie do 26.05.2019 r. wynosi 30 zł. Z opłaty zwolnieni są zawodnicy startujący w kategoriach ,K7,M7 ;

4. Wpłat można dokonywać tylko i wyłącznie na konto  konto:

Urząd Miejski w Trzebiatowie ul. Rynek 1,kod 72 - 320 Trzebiatów

nr konta. 90 8566 1026 0311 1100 2002 0005

W tytule należy wpisać NAZWISKO, IMIĘ, DATĘ URODZENIA z dopiskiem Oplata Startowa „Trzebiatowska 10”

5. Wpłaty przyjmowane są do dnia 28.05.2019 r. Wpłata po tym terminie nie będzie uwzględniona. W dniu zawodów  należy przy sobie posiadać potwierdzenie wpłat, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku rezygnacji i przepisania pakietu innej osobie należy mieć przy sobie upoważnienie osoby, która jest zapisana.

6.Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku.

7.Służby wojskowe (3 bz. Trzebiatów, 36 dr OP Mrzeżyno) zapisy tylko i wyłącznie na listach  u dowódców swoich jednostek.

8.Numery dla uczestników biegu głównego wydawane będą  w biurze zawodów  w Trzebiatowie.

9.Numery startowe dla dzieci biorących udział w biegu przedszkolaków wydawane będą od godziny 16:00

 

8. Nagrody.

1. Za zajęcie I- V  miejsca (kobiety i mężczyźni ) w klasyfikacji generalnej biegu głównego zawodnicy otrzymują puchary i nagrody pieniężne.

I Miejsce – 500 zł.  II Miejsce – 350 zł.  III Miejsce – 300 zł. IV Miejsce – 200 zł. V Miejsce – 150 zł.

 

2. W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca I-III zawodnicy otrzymują puchary oraz nagrody  pieniężne.

I Miejsce – 120 zł.          II Miejsce – 80 zł.             III Miejsce – 60 zł.

3. Za zajęcie I-V miejsca zawodnicy (kobiety i mężczyźni) z gminy Trzebiatów otrzymują puchary     i nagrody pieniężne:

   I Miejsce – 300 zł. II Miejsce – 250 zł. III Miejsce– 200 zł., IV Miejsce 150 zł.,V Miejsce - 100 zł.

4. W klasyfikacji drużynowej drużyny (3 osobowe) otrzymują puchary.

5. Nagrody nie dublują się - zawodnicy sklasyfikowani w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w klasyfikacji wiekowej (nie dotyczy klasyfikacji  na najlepszego zawodnikai zawodniczki z gminy Trzebiatów). W przypadku nie odebrania należnej nagrody finansowej termin zgłoszenia się po nagrodę wynosi 3 dni od daty zakończenia zawodów. Należy się zgłosić osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie.

6. Każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy

7. Każdy uczestnik biegu głównego otrzyma pamiątkową koszulkę

8. Nagroda specjalna dla najstarszego zawodnika.

9. Odjazdy autobusów.

Organizator zapewnia 2 autobusy wiozące zawodników z Trzebiatowa do Mrzeżyna (miejsce startu). Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w autobusach i szatniach. Tuż przed startem podstawiony będzie samochód techniczny organizatora i będzie możliwość zdeponowania swojej odzieży tuż przed biegiem.

I – Autobus  godz.14:20, II –Autobus  godz.15:00.

Jeżeli ktoś spóźni się na autobus ma obowiązek we własnym zakresie dostać się na miejsce startu. Limit osób w autobusie wynosi 57 miejsc. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w autokarze.

 

9. Postanowienia Końcowe

 1. bieg może być odwołany w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników.
 2. zawodnicy startujący w nie swoich kategoriach wiekowych będą zdyskwalifikowani;
 3. ostateczna interpelacja regulaminu należy do organizatora. Wszystkie spory rozstrzyga sędzia główny, którego decyzje są  ostateczne;
 4. wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są posiadać aktualne zezwolenie lekarskie lub podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia przygotowanego przez organizatora lub (dotyczy   to dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia) pisemną zgodę rodziców na udział w biegu;
 5. zawodnicy są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków prze Organizatora;
 6. organizator zapewnia opiekę lekarską, napoje chłodzące, gorący posiłek;
 7. Organizator dysponuje trzema karetkami pogotowia.
 8. Na mecie na zawodników czeka ciepła zupa, owoce, woda mineralna oraz słodki poczęstunek.
 9. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub częściowo za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy      do Organizatora.
 10. Organizator informuje, iż posiada ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej podczas przebiegu imprezy. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne, dodatkowe ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

Więcej informacji

Marcin Wawiórko- dyrektor biegu

Telefon  kom. 669 332 017

e- mail sport@trzebiatów.pl

Lokalizacja/Data zawodów:
Trzebiatów
Zapisy do :
26/05/2019 23:59:00
Status :
Nieaktywny

Aktualności