Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

34. MISTRZOSTWA POLIC W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

23.03.2019 - POLICE

34. MISTRZOSTWA POLIC W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

 

1.      CEL:
-   promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, popularyzacja biegania 
jako najdostępniejszej formy ruchu

2.      ORGANIZATOR:
-   Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka" Police

3.      TERMIN I MIEJSCE:
-   23 marzec 2019 r. Police, ul. Piaskowa 99; Start i Meta - polana za SP 8
-   początek zawodów - godz. 11.00

4.      UCZESTNICTWO:
-   w biegu głównym obowiązuje podpisane oświadczenie 
o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu (na formularzu zgłoszeniowym)
-   wpisowe w biegu głównym: 30 zł - mężczyźni, 
20 zł - kobiety (zawodnicy rocznika 1958 i starsi - zwolnieni z wpisowego) 
na konto: UKL „Ósemka” Police nr konta 
Bank PeKaO SA 48 1240 3943 1111 0000 4135 9703 lub w dniu zawodów
-   prawo startu w biegu głównym posiadają zawodnicy urodzeni w 2001roku i starsi

5.      ZGŁOSZENIA:
-   Internetowy system zgłoszeń aktywny 
będzie do 21.03 (środa) do godz 23:00 
poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny 
na stronie internetowej: www.sport-time.com.pl 
-   za osobę zgłoszoną uważa się osobę, 
która wypełniła i przesłała formularz 
zgłoszeniowy  oraz dokonała opłaty startowej 
(z wyjątkiem zwolnionych z niej),
-   w dniu zawodów do godz. 10.45 w Biurze Zawodów

6.      KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANS:
-   bieg główny (mężczyźni, kobiety, policzanie, policzanki) - (8 km M; 6 km K)
-   rocznik 12 i młodsi - (250 m K, M) – rocznik 04/05 - (1000 m K, M)
-   rocznik 10/11 - (500 m K, M)    – rocznik 02/03 - (1000 m K, M)
-   rocznik 08/09 - (600 m K, M)                                         
-   rocznik 06/07 - (800 m K, M)

7.      NAGRODY:
    Bieg Główny:
-   mężczyźni, kobiety, policzanie, policzanki: miejsca I-III – puchar
-   wśród wszystkich uczestników Biegu Głównego rozlosowane zostaną nagrody
    Biegi młodzieżowe:
-   miejsca I-III – puchar, medal, dyplom

10. SPRAWY FINANSOWE:
-   koszty organizacyjne pokrywa organizator

11. SPRAWY RÓŻNE:
-   w ramach wpisowego w biegu głównym uczestnicy otrzymują medal okolicznościowy, gorącą herbatę na mecie
-   wszyscy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie
-   organizator zapewnia opiekę medyczną
-   opłata wpisowa w całości przeznaczona jest na działalność statutową UKL Ósemka Police
-   zawody odbędą się bez względu na pogodę
-   organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu a sprawy sporne rozstrzyga         
organizator zawodów w porozumieniu z sędzią głównym
-   komplet wyników pojawi się na stronie internetowej www.osemka.police.pl    

 

PROGRAM ZAWODÓW

 
11.00         Bieg Główny K 6000 m; M 8000 m - (pętla 2000 m)
11.50         DEKORACJE
12.00         K Rocznik 12 i młodsi 250 m
12.05         M Rocznik 12 i młodsi 250 m
12.10         K Rocznik 10/11     500 m
12.15         M Rocznik 10/11    500 m
12.20         K Rocznik 08/09     600 m
12.30         M Rocznik 08/09    600 m
12.40         K Rocznik 06/07     800 m
12.50         M Rocznik 06/07    800 m
13.00         DEKORACJE
13.15         K Rocznik 04/04     1000 m
13.25         M Rocznik 04/05    1000 m
13.35         K Rocznik 02/03     1000 m
13.45         M Rocznik 02/03    1000 m
14.00         DEKORACJE
Lokalizacja/Data zawodów:
Police
Zapisy do :
21/03/2019 23:00:00

Aktualności