Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

IX OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY im. BRACI MIKRUTÓW

R E G U L A M I N

IX OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY im. BRACI MIKRUTÓW

 

1. Cel:

- upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu,

- aktywne spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży,

- integracja środowiska lokalnego,

- upamiętnienie patronów hali sportowo-widowiskowej, tj. Braci Mikrutów.

 

2.  Organizator wydarzenia:

Gmina Koronowo przy wsparciu: Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu, KS Mikrut Koronowo ,KS Jastrzębie Koronowo, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,  Koronowskiego Klubu Samochodowego CB-Radio, Miejskiej Komendy Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Koronowo.

 

3.  Termin i miejsce:

28 kwietnia 2019 roku /niedziela/

Ulica Wąskotorowa przed głównym wejściem do Hali Sportowo-Widowiskowej MGOSiR  w Koronowie.

 

4. Kategorie wiekowe:

- dzieci do 7 lat /2010 i młodsi/ „rodzice z dziećmi”

- 8-10 lat /2011 – 2009/ bieg na dystansie 600 m

- 11-13 lat /2008 – 2006/ bieg na dystansie 600 m

- 14-16 lat /2005 – 2003/ bieg na dystansie 1 500 m

- ukończone 16 lat / bieg główny na dystansie 10 000 m

UWAGA - listy biegów rodzice z dziećmi zostaną zamknięte po zarejestrowaniu 40 uczestników !!!

 

5. Sposób rekrutacji:

Zapisy do biegu głównego poprzez platformę internetową: www.sport-time.com.pl

Zapisy do biegów dziecięcych i młodzieżowych poprzez platformę internetową www.sts-timing.pl

 

6. Harmonogram biegów:

Kategoria wiekowa do 8-9-10 lat

- godz. 09:30

- dystans   600 metrów

- trasa  biegu: 

Start przed halą sportową – ul. Wąskotorowa – Witosa – Mickiewicza – Osiedle 600-lecia – Wąskotorowa przed halą – meta.

Kategoria wiekowa do 11-12-13 lat

- godz. 09:45

- dystans   600 metrów

- trasa  biegu: 

Start przed halą sportową – ul. Wąskotorowa – Witosa – Mickiewicza – Osiedle 600-lecia – Wąskotorowa przed halą – meta

Kategoria wiekowa do 14-15-16 lat

- godz. 10:00

- dystans   1 500 metrów

- trasa  biegu: 

Start przed halą sportową – ul. Wąskotorowa – Witosa – Mickiewicza –Zawadzkiego – Norwida –Witosa - Wąskotorowa przed halą sportową – meta

Kategoria wiekowa do 7 lat

- godz. 10:15

- dystans   200 metrów

- trasa  biegu: 

Bieg od skrzyżowania ul. Witosa z Wąskotorową do mety usytuowanej przed halą sportową

Kategoria wiekowa powyżej 16 lat - BIEG GŁÓWNY:

- godz. 14:00

- dystans  10 000 metrów

- trasa  biegu: 

Start przed halą sportową - ul. Wąskotorowa - Dworcowa - Kotomierska - Letniskowa - Przemysłowa - Aleje Wolności - Kotomierska - Letniskowa -  Przemysłowa - Pomianowskiego - Witosa - Wąskotorowa przed halą sportową - meta

 

7. Podkategorie wiekowe /BIEG GŁÓWNY/:

- bieg na dystansie 10 000 m:

  kategoria kobiet: 16-19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, powyżej 60 lat

  kategoria mężczyzn: 16-19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, powyżej 70 lat

- bieg niepełnosprawnych na dystansie 10 000 m:

  kategoria kobiet: OPEN

  kategoria mężczyzn: OPEN

UWAGA - w tej kategorii mogą wziąć udział niepełnosprawni na wózkach określanych jako "aktywne o napędzie bezpośrednim"

 

8. Nagrody:

  a) trofea:

- puchar dla zwycięzcy Biegu Głównego /zarówno wśród kobiet i mężczyzn/,

- statuetki dla trzech najlepszych zawodników w podkategoriach Biegu Głównego /zarówno wśród kobiet i mężczyzn/;

- statuetki dla trzech najlepszych zawodniczek

- medale, w kategoriach „rodzice z dziećmi” medale dla wszystkich uczestników,

UWAGA - pamiątkowy medal dla wszystkich uczestników biegu głównego

 b)nagrody rzeczowe:

- dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników Biegu Głównego na dystansie 10 000 m,

- dla 50 zawodników, do których uśmiechnie się szczęście podczas losowania numerów z startowych;

- w przypadku pozyskania kolejnych sponsorów imprezy pula nagród zostanie powiększona /!/.

 

9. Obowiązki uczestników imprezy:

- dostosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów imprezy,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz fair play,

- uczestnicy biegu głównego wypełnić oświadczenie organizatora o starcie na  własną odpowiedzialność,

 

10. Płatności:

- uczestnicy biegów dziecięcych i młodzieżowych / poza biegiem rodzice z dziećmi/ mają zapewniony bezpłatny start w imprezie,

- uczestnicy biegu rodzice z dziećmi są zobowiązani do uiszczenia wpisowego w kwocie 25 złotych.W ramach tej opłaty otrzymują następujący pakiet startowy: medal okolicznościowy, napój, upominek

- uczestnicy biegu głównego są zobowiązani do uiszczenia wpisowego w kwocie:

50,00zł. do 20 kwietnia

60,00 zł. do 25 kwietnia

100,00zł.w dzień zawodów

W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają: czyste powietrze, wspaniałą atmosferę, profesjonalny pomiar czasu, medal pamiątkowy, numer startowy, napój, posiłek regeneracyjny

- dane do wpłat:

    Miejsko-Gminny Ośrodek sportu i Rekreacji

    ul. Wąskotorowa 4

    86-010 Koronowo

    konto nr: 31 8144 0005 2001 0001 7011 0002

dopisek: opłata startowa Bieg Mikrutów, imię i nazwisko, rok urodzenia

Osoby, które chcą otrzymać fakturę musza ten fakt zgłosić w tytule przelewu „faktura”.

 

11. Pomiar czasu

- pomiar czasu w biegu głównym prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego/ przy pomocy chipów,

- każdy zawodnik głównego biegu podczas weryfikacji w Biurze Zawodów otrzyma chip

Uwaga !! Chip należy zwrócic po zakończonym biegu !

Posiadanie chipa i numeru startowego warunkiem startu w biegu głównym oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

 

12. Informacje dodatkowe:

- każdy uczestnik biegu po dokonanej weryfikacji otrzymuje numer startowy, zezwalający na udział w biegu,

- do biegów zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które przejdą pozytywną weryfikację w biurze zawodów,

- uczestników biegu obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.

Każdy uczestnik biegu ma zapewnioną opiekę medyczną na całej trasie biegu

Organizator zapewnia uczestnikom szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym           

UWAGA - w IX Biegu Ulicznym im. Braci Mikrutów organizator zakazuje uczestnictwa osobom, które nie zamierzają biec, a chcą przejść dystans techniką nordic walking !!!        

  Koordynatorzy imprezy:

- Małgorzata Lasota                   

  tel. 727 939 496

- Paulina Kontna

  tel. 785 901 202

 

R E G U L A M I N

IX OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY im. BRACI MIKRUTÓW

oraz  III Bieg Uliczny na dystansie 10 km

o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy

 

 

1. Cel:

- upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu,

- aktywne spędzenie czasu wolnego,

- podnoszenie sprawności fizycznej,

- integracja środowiska funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej ze środowiskiem lokalnym.

 

2. Organizator wydarzenia:

Gmina Koronowo przy wsparciu: Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu, Banku Spółdzielczego, KS Mikrut Koronowo, Szkoły Podstawowej nr 2, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Koronowskiego Klubu Samochodowego CB-Radio, Miejskiej Komendy Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Koronowo, Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

- Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy,

- Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie.

 

3. Termin i miejsce:

28 kwietnia 2019 roku /niedziela/

START – META - Ulica Wąskotorowa przed głównym wejściem do Hali Sportowo-Widowiskowej MGOSiR w Koronowie.

 

4. Kategorie :

Bieg główny Kobiet i Mężczyzn na dystansie 10 km

 

5. Sposób rekrutacji:

Zapisy do biegu głównego poprzez platformę internetową:

https://sport-time.com.pl/competitions/view?id=327

zakładka - zapisy on-line – IX Bieg Mikrutów

WAŻNE!!!

w czasie rejestracji w ikonce AKTUALNY KLUB

 wpisujemy SŁUŻBA WIĘZIENNA

 

6. Harmonogram biegów:

BIEG GŁÓWNY

Uczestnikami zawodów są funkcjonariusze i pracownicy cywilnymi Służby Więziennej, których stan zdrowia pozwala na udział w biegu, co potwierdzą własnoręcznym podpisem oraz podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność i odbiorą w rejestracji numer startowy.

Po odbiór pakietu startowego zawodnik zgłasza się do rejestracji przy Hali MGOSiR w Koronowie
ul. Wąskotorowa 4 w godzinach od 1100 do 1300. W rejestracji uczestnik zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający przynależnośćdo służby więziennej.

- godz. 14:00

- dystans 10 000 metrów

- trasa biegu:

start przed halą sportową - ul. Wąskotorowa - Dworcowa - Kotomierska - Letniskowa - Przemysłowa - Aleje Wolności - Kotomierska - Letniskowa - Przemysłowa - Pomianowskiego - W. Witosa - Wąskotorowa przed halą sportową - meta

 

7. Nagrody:

a) trofea:

Klasyfikacja Służby Więziennej indywidualna – kobiet i mężczyźni

- I miejsce (puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy) - Mistrz Kujawsko-Pomorski funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej

b) nagrody rzeczowe:

- dla trzech najszybszych kobiet i mężczyzn Biegu Głównego na dystansie 10 000 m,

 

PAMIĄTKOWY MEDAL DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW BIEGU

 

8. Płatności:

- uczestnicy biegu głównego są zobowiązani do uiszczenia wpisowego w kwocie:

50 zł - do 20 kwietnia,

60 zł – do 25 kwietnia.

50 zł – w dzień zawodów.

 

- dane do wpłat:

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Wąskotorowa 4

86-010 Koronowo

konto nr: 31 8144 0005 2001 0001 7011 0002

 

dopisek: opłata startowa Bieg Mikrutów, mię i nazwisko, rok urodzenia

 

9. Obowiązki uczestników imprezy:

- dostosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów imprezy,

- do biegów zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które przejdą pozytywną weryfikację w biurze zawodów i otrzymają nr startowy, zezwalający na udział w biegu,

- uczestnicy biegu głównego wypełniają oświadczenie organizatora o starcie na własną odpowiedzialność,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz fair play,

- uczestników biegu obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.

Każdy uczestnik biegu ma zapewnioną opiekę lekarską na całej trasie biegu

Organizator zapewnia uczestnikom szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym

Organizator do dnia, w którym odbędzie się bieg ma prawo dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Uczestnicy zobowiązani się do zapoznania z jego treścią w dniu zawodów.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

UWAGA - w III Biegu ulicznym na dystansie 10 km o Puchar Dyrektora Okręgowego SW w Bydgoszczy organizator zakazuje uczestnictwa osobom, które nie zamierzają biec, a chcą przejść dystans techniką nordic walking !!!

 

Koordynator imprezy:

- kpt. Bargieł Arkadiusz

515 736 638 

0523820912 (wew. 323)

 

Uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 13.04.2019r. (piątek) na adres Zakładu Karnego w Koronowie, potwierdzenia udziału w zawodach. Informacji na temat zawodów udziela kpt. Bargieł Arkadiusz arkadiusz.bargiel@sw.gov.pl

Lokalizacja/Data zawodów:
Koronowo
Zapisy do :
22/04/2019 20:00:00

Aktualności