Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

XVII MIESZKOWICKA NADODRZAŃSKA DZIESIĄTKA

XVII MIESZKOWICKA NADODRZAŃSKA DZIESIĄTKA

27.04.2019

B I E G  P A M I Ę C I   N A R O D O W E J

Pod patronatem Dowódcy 5 Pułku Inżynieryjnego

im. Generała Ignacego Prądzyńskiego – Szczecin Podjuchy i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

 

REGULAMIN XVII

MIESZKOWICKIEJ NADODRZAŃSKIEJ DZIESIĄTKI

STARE ŁYSOGÓRKI 2019

 

 

1. Organizatorzy:

Urząd Miejski w Mieszkowicach

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mieszkowicach

 

START - 27.04.2019 r. (sobota) godz. 15:30 przy Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej - oddział w Starych Łysogórkach
(po zakończeniu uroczystości na Cmentarzu Wojennym)

 

2. Zbiórka uczestników

Weryfikacja: zbieranie podpisanych oświadczeń, wydawanie numerów startowych, godz. 13:00-14:30 przy muzeum w Starych Łysogórkach

 

3. Uczestnicy

W biegu mogą uczestniczyć osoby które:

 • do dnia 27.04.2019 roku ukończyły 16 lat i udokumentują swoją tożsamość oraz złożą organizatorowi pisemne oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność lub za pisemną zgodą prawnych opiekunów
 • zapoznają się z regulaminem imprezy oraz złożą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu

 

4. Trasa

Stare Łysogórki - Gozdowice - Stare Łysogórki

ok. 12 km,  nawierzchnia  asfaltowa,  opieka  medyczna  na  starcie i  mecie (karetka  pogotowia)

 

5. Elektroniczny pomiar czasu

W biegu obowiązywał będzie pomiar czasu. Ustalenia kolejności będą dokonywane elektronicznie za pomocą chipów (montowanych do buta). Każdy zawodnik otrzyma wiadomość tekstową sms z czasem pokonania dystansu.

WAŻNE! Po biegu chip należy zwrócić do organizatora.

 

6. Klasyfikacja:

    1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

    2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

 • ·kobiety:

          K – 16  (16-29 lat)

          K – 30  (30-39 lat)

          K - 40 (40-49 lat)

          K – 50+ (50 i więcej lat)

 • ·  mężczyźni:

   M – 16  (16-29 lat)

   M – 30  (30-39 lat)

   M – 40  (40-49 lat)

   M – 50  (50-59 lat)

   M – 60  (60-69 lat)

   M – 70+ (70 i więcej lat)

 

3. Klasyfikacja dodatkowa:

 • najmłodszy zawodnik
 • najstarszy zawodnik
 • najlepszy żołnierz (kobieta i mężczyzna)

 

7. Zgłoszenia:

 • poprzez    formularz    zgłoszeniowy    dostępny    na    stronie    www.mieszkowice.pl
 • w    dniu    zawodów:    przy muzeum w Starych  Łysogórkach  w   godz.   13:00-14:30
 • brak opłat za udział w biegu.
 • Limit uczestników = 250

 

8. Zasady bezpiecznego zachowania się podczas biegu

Każdy uczestnik „Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki" powinien:

 • zapoznać    się   z    zasadami    bezpieczeństwa    przed    przystąpieniem    do    biegu
 • bezwzględnie dostosować się do zasad ruchu drogowego i zaleceń osób odpowiedzialnych za organizację i zabezpieczenie biegu

 

9. Nagrody:

 • zdobywcy miejsca I-III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody pieniężne (700,400,200) puchary, medale, dyplomy
 • zdobywcy miejsca I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki, dyplomy
 • najstarszy  i  najmłodszy  uczestnik  oraz   najlepszy  żołnierz (kobieta i mężczyzna)  otrzymają  pamiątkowe statuetki, medale i dyplomy
 • najlepszy  uczestnik  biegu  z  Gminy  Mieszkowice  otrzyma   nagrodę  Prezesa  ZUK Sp. z o.o.
 • każdy  uczestnik  biegu  otrzyma  pamiątkowy  dyplom, medal  i komunikat  końcowy
 • loteria numerów  uczestników - wśród  biegaczy,  którzy  ukończą  bieg  rozlosowane zostaną nagrody, loteria odbędzie się po dekoracji zwycięzców biegu.

 

Nagrody   nie   dublują    się –  zawodnicy    nagrodzeni   w   kategorii   generalnej   kobiet                            

i mężczyzn nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

 

10. Pozostałe informacje:

 • za wypadki powstałe z winy uczestników w czasie biegu oraz za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności
 • każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych, ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w  czasie  biegu  wymaga  osobnej  polisy  wykupionej indywidualnie przez uczestnika

•    kierownik biegu - Bolesław Kwaśniak (91) 466 69 39

 

Organizatorzy zapewniają na mecie wodę oraz poczęstunek.

Lokalizacja/Data zawodów:
UWAGA !! Nowe miejsce startu - Stare Łysogórki !!
Zapisy do :
26/03/2019 23:06:00

Aktualności