Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

II AKCJA PLOGGINGOWA DRUŻYNY ŁOBUZIAKÓW! RAZ, DWA, TRZY, ŁOBUZIAKI Z EKOLOGIĄ NA TY ! BIEGAMY I PUSZCZĘ BUKOWĄ SPRZĄTAMY!

Regulamin wydarzenia: II AKCJA PLOGGINGOWA DRUŻYNY ŁOBUZIAKÓW! RAZ, DWA, TRZY, ŁOBUZIAKI Z EKOLOGIĄ NA TY ! BIEGAMY I PUSZCZĘ BUKOWĄ SPRZĄTAMY!

 I. TERMIN : 28 września 2019 r.  (sobota), godz. 12 :00

 II. ORGANIZATOR : Stowarzyszenie Sportowe  „Fani Formy”  z siedzibą w Szczecinie

III. Cel:

 • druga akcja ploggingowa w woj. zachodniopomorskim, czyli połączenie biegania ze zbieraniem śmieci,  która  ma zachęcić  osoby aktywne  do sprzątania naszego regionu-Puszczy Bukowej
 • propagowanie biegania, joggingu, spacerów jako najzdrowszych i najtańszych form wypoczynku,
 • rozwijanie odpowiedzialnych postaw i zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego
  w duchu poszanowania przyrody
 • rozbudzanie zainteresowań sportowych,  szczególnie wśród dzieci i  młodzieży,
 • promocja województwa zachodniopomorskiego

IV. BIURO ZAWODÓW: czynne w dniu biegu w godzinach  10.30-11.30

V.BIEGI DZIECI

 • Dziewczynki (rocznik 2013 i młodsze) GRUPA D1
 • Chłopcy (rocznik 2013 i młodsi) GRUPA C1
 • Dziewczynki (rocznik 2012-2009) GRUPA D2
 • Chłopcy (rocznik 2012-2009) GRUPA C2
 • Chłopcy (rocznik 2008-2005) GRUPA D3
 • Dziewczynki (rocznik 2008-2005) GRUPA C3

 VI. BIEG GŁÓWNY - AKCJA PLOGGINGOWA

Bieg  rekreacyjny dorosłych z dziećmi połączony ze sprzątaniem Puszczy Bukowej – czas biegu około 1,30 godziny i rozpocznie się  po zakończeniu biegów dziecięcych

 

VII. TRASA

Start: Szczecin, polana przy jeziorze Szmaragdowym, ulica  Kopalniana, teren Puszczy Bukowej

Meta : Szczecin, polana przy jeziorze Szmaragdowym, ulica  Kopalniana, teren Puszczy Bukowej

 

VIII. Dystans :

Około 100m  (rocznik 2013 i młodsze)

Około 300 m (rocznik 2012-2009)

Około 600 m (rocznik 2008-2005)

Bieg  główny połączony ze sprzątaniem Puszczy Bukowej – czas biegu około 1,30 h

IX. KATEGORIE, KLASYFIKACJE

-w biegu dzieci wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg  otrzymają medal oraz poczęstunek , a zwycięzcy biegu w kategoriach dyplomy oraz nagrody

- w biegu głównym za 3 pierwsze miejsca  w kategorii OPEN kobiety/mężczyźni otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe

- zwycięzcami II akcji Poligonowej zostaną osoby, które w określonym czasie przez organizatora uzbierają największą ilość śmieci sprzątając Puszczę  Bukową. Śmieci zostaną zważone komisyjnie i na tej podstawie zostaną wyłonieni zwycięzcy biegu.

X. NAGRODY

 -każdy z uczestników dorosłych  otrzyma na  mecie pamiątkowy medal

-  nagrodzeni zostaną zwycięzcy w biegu głównym – II AKCJA PLOGGINGOWA  za miejsca od 1-3

-losowanie nagród dla wszystkich uczestników wydarzenia  około godziny 14:15 (po biegu  głównym)

 XI. PAKIETY STARTOWE

  - każdy dorosły uczestnik otrzyma bezpłatnie: numer startowy, rękawiczki jednorazowe, worki na śmieci, napój, zestaw suplementów diety

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA :

Warunkiem uczestnictwa dziecka jest podpisanie przez opiekuna oświadczenia o zgodzie na udział dziecka w biegu – wydarzeniu II AKCJA PLOGGINGOWA DRUŻYNY ŁOBUZIAKÓW! RAZ, DWA, TRZY, ŁOBUZIAKI Z EKOLOGIĄ NA TY ! BIEGAMY I PUSZCZĘ BUKOWĄ SPRZĄTAMY. Oświadczenia będą dostępne w biurze zawodów oraz wysyłane droga elektroniczna przy rejestracji. Podczas trwania imprezy dzieci  pozostają pod opieką opiekunów.

 

 XII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia dzieci prosimy wysłać na  adres mailowy  faniformy@wp.pl do wyczerpania limitu zawodników do dnia 20 września 2019 roku. W  zgłoszeniu wystarczy podać imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, oraz miejscowość. Ustala się  limit uczestników na 100 (łącznie w 6 biegach).
 2. Zgłoszenia dorosłych – rejestracja poprzez stronę www.sport-time.com do dnia 20 września 2019 roku. Ustala się limit zawodników 100 osób. W dniu zawodów w biurze zawodów (w przypadku niewyczerpania limitu).

 

XIV. OPŁATY

Organizator nie pobiera opłat. Projekt  jest  finansowany  w całości ze środków  z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego!!!

XV. INFORMACJE: na stronie Sport-time oraz na  profilu FB „Fani Formy”,

 XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

- o wszystkich sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyduje organizator ;

- każdy zawodnik ubezpieczony jest we własnym zakresie, organizator nie  ponosi odpowiedzialności za uszczerbki zdrowotne;

- bieg odbędzie się  bez względu na warunki atmosferyczne;

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie;

Kontakt

Katarzyna Otoka – Prezes Stowarzyszenia „Fani Formy”

Tel. 722-33-56-35

Lokalizacja/Data zawodów:
Szczecin
Zapisy do :
20/09/2019 23:59:00
Status :
Nieaktywny

Aktualności