Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

III Bieg Gryfusia

Regulamin Zawodów III BIEG GRYFUSIA

WAKACYJNE BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY PO ŚCIEŻKACH LEŚNYCH POWIATU GRYFICKIEGO

 

1. Cel zawodów:

 • popularyzacja biegania wśród dzieci i młodzieży jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
 • promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży na świeżym powietrzu  w okolicznościach lasu i przyrody;
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej;

 

2. Organizatorzy:

 • PLMKS Chrobry Gryfice

 

3. Współorganizator

 • Gmina Gryfice

 

4. Patronat medialny

 • eGryfice.pl

 

5. Termin i miejsce:

 • Gryfice  1.08.2020 (niedziela)

Bieg główny 10 km godz. 12:30

 • Gryfice, ścieżka rowerowa ,,Zdroje” – Start i meta na wysokości Nadleśnictwa

 

6. ODBIÓR PAKIETÓW 

31.07.20201. (sobota) – Hala Gryf Arena ul. Piłsudskiego 35 w godz. 16:00 - 19:00

01.08.2021r. (niedziela) - w okolicach startu/mety w godz. 9:30 - 12:00 

 

7. Zasady uczestnictwa:

 • w zawodach może wziąć udział każdy zawodnik, którego zgłosi rodzic/opiekun do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, za którego podpisze oświadczenie o biegu na jego odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
 • rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich dzieci dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji III Bieg Gryfusia oraz dokumentowania zawodów.

 

 8. Uczestnictwo:

 • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie
 • termin zgłoszeń internetowych do 25 lipca 2021
 • opłaty:

- do 25.07 do godz. 23:59 – opłata 25 zł

- w dniu zawodów w biurze zawodów (Gryfice, ścieżka rowerowa ,,Zdroje”) 8:30 – 10:00 (jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit zawodników – (150 osób) opłata 35 zł

 wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji rodzice  muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

 • Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu opłaty startowej
 • Organizator ogłasza limit startujących III Bieg Gryfusia  – 150 osób (opłaconych)

Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Klub Sportowy Chrobry Gryfice

nr konta: 40 9376 0001 0029 4887 2001 0001

W tytule wpłaty prosimy podać:

NAZWISKO, IMIĘ, DATĘ URODZENIA z dopiskiem " III Bieg Gryfusia

 

 • Każdy zawodnik, który się  zarejestruję i dokona wpłaty do 27.07.2021 będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię / nazwisko / pseudonim – OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi

 

9. Trasa oraz dystans biegu:

Dystans

D1  – do 5 lat (2019 - 2016) - dystans ok. 100 m;

D2  – 6-8 lat (2015 - 2013)– dystans ok. 300 m;

D3  – 9-11 lat (2012 - 2010) – dystans ok. 500 m;

D4  – 12-15 lat (2009 - 2006) – dystans ok. 800 m;

 

 10. Klasyfikacja końcowa:

 • Dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek w swojej kategorii wiekowej

 

11. Nagrody:

 • za miejsca I-III statuetki lub nagrody rzeczowe
 • każdy uczestnik otrzyma medal, słodki upominek oraz dedykowany numer startowy
 • gadżet z logo biegu
 • po biegu odbędzie się ognisko integracyjne

 

13. Zasady finansowania:

 • koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 14. Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • dzieci i młodzież startują tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
  Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;
  Organizator przewiduje na zakończenie biegu ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek

 

15. Kontakt:

 • Kasia Otoka tel. 722 335 635 email: chrobry.gryfice@wp.pl
Lokalizacja/Data zawodów:
Gryfice
Zapisy do :
25/07/2021 23:59:00

Aktualności