Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

III Bieg Kolorowej Skarpety

Regulamin III Biegu Kolorowej Skarpety

 

1.Nazwa zawodów: III Bieg Kolorowej Skarpety

2.Data zawodów: 19.03.2022 r. (sobota)

3.Godzina startu: 16.00

4.Miejsce zawodów: Park Górczyński

5.Biuro zawodów: Park Gorczyński okolice fontanny czynne w godzinach 14:00 – 15:30

6.Dystans biegu i profil trasy:

 ·bieg na3,21 km

 ·start/meta w  Parku Górczyńskim

 ·trasa nie posiada atestu i nie będzie wyłączona z ruch u osób postronnych.

7.Cel i założenia biegu:

 · zebranie środków na edukacje i rozwój dzieci ze Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci  Niepełnosprawnych Tacy   Sami ,

 · podniesienie poziomu wiedzy i akceptacji osób z zespołem Downa (trisomią 21),

 · zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie

 · popularyzacja biegów  jako najprostszej formy ruchu i rekreacji ruchowej; jednego z elementów zdrowego trybu życia,

 · propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

 ·  integracja środowiska biegowego ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami z Gorzowa Wielkopolskiego

8.Organizator: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Tacy Sami 

9.Współorganizatorzy :Wierzbicki Running Project .

10.Klasyfikacja końcowa, limity i limity czasowe:

 ·  bieg bez klasyfikacji, podziału na grupy i wyłaniania zwycięzców

 ·  za ukończenie biegu uznaje się pokonanie wyznaczonej trasy i  ukończenie jej na mecie,

 ·  limit uczestników biegu głównego: 321 osób,

 ·  limit czasu: 1h

  • Limit uczestników biegu dziecięcego: 100 osób

 

11.Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

·  zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność,

·  osoby w wieku 10-18 lat,(które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów

·     zgłoszenia należy dokonać w formie elektronicznej  https://www.sport-time.com.pl/ oraz dokonać wpłaty na konto Wierzbicki Running Project: 80 1090 1900 0000 0001 3044 8040 a w treści podać: opłata za bieg kolorowej skarpety, imię i nazwisko, adres, nr PESEL uczestnika. 

Zgłoszenia będzie można dokonać również w Biurze Zawodów w godzinach  14:00 –  15.30,

·    wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów,

  • zgłoszenia do biegu dziecięcego w dniu biegu w Biurze Zawodów.

·     podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość,

·     warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz.U. Nr 101 poz. 1095)

12.Zasady finansowania:

·  koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy,

współorganizatorzy i sponsorzy,

·  uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,

·  warunkiem uczestniczenia w biegu jest wniesienie bezzwrotnej opłaty za pakiet startowy w wysokości 40 zł, przelewem na numer konta

80 1090 1900 0000 0001 3044 8040 z dopiskiem „Bieg Kolorowej Skarpety”, oraz podaniem:

imienia i nazwiska uczestnika biegu,

·  wpłaty należy dokonać do dnia 5 marca 2022 r. na rachunek bankowy: 80 1090 1900 0000 0001 3044 8040

 

·   w przypadku nieprzekroczenia limitu uczestników przewidzianego w

regulaminie, organizatorzy dopuszczają możliwość zapisania się zawodnika bezpośrednio w dniu zawodów, jednak opłata startowa wzrasta w takim przypadku do 50 zł i płatna jest wyłącznie gotówką w biurze zawodów,

  • udział w biegu dziecięcym jest bezpłatny.

13.Świadczenia:

·  każdy zweryfikowany uczestnik, który ukończy zawody, otrzyma pamiątkowy medal, numer startowy oraz pakiet regeneracyjny

·  na linii startu i mety będzie się znajdował punkt odżywczy zaopatrzony w wodę

·  organizator nie wyklucza dodatkowych świadczeń, uzależnionych od  pozyskanych sponsorów.

14.Postanowienia końcowe:

·  bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

·  w szczególnych przypadkach zawody mogą zostać odwołane lub przełożone ze względu na bezpieczeństwo uczestników,

·  każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów),

·  ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie zawodów wymaga polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika,

·  uczestnicy zawodów są obowiązani do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie trasy,

·  osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą dopuszczone do startu,

·  organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy

·  organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy,

·  organizatorzy nie zapewniają umywalni, ani natrysków,

·  organizatorzy mają prawo do bezpłatnego publicznego wykorzystania wizerunku zawodników, oraz ich danych osobowych w celach bezpośrednio związanych z organizowanymi zawodami.

14.Kontakt:

tel. 500199347

email: sebastianwierzbickipl@gmail.com 

Lokalizacja/Data zawodów:
Gorzów Wlkp.
Zapisy do :
12/03/2022 23:59:00

Aktualności