Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

VI Bieg Dookoła Jeziora - Chociwel 2022

Regulamin Zawodów "VI Bieg Dookoła Jeziora - Chociwel 2022"

Regulamin Zawodów na dzień 04.04.2022

"VI Bieg Dookoła Jeziora” – Chociwel 21.05.2022

Regulamin

 

1.    Cel zawodów:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
 • popularyzacja biegów przełajowych;
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej;
 • promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Gminy Chociwel;
 • sport, jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego.

2.    Organizatorzy:

 

 •  Michał Stramski tel. 606 233 938 , e-mail:

 

3.    Sponsor główny:

BANK SPÓŁDZIELCZY W GOLENIOWIE

3a.    Sponsorzy:

 • Urząd Miasta i Gminy Chociwel
 • Bank Spółdzielczy w Goleniowie
 • Elektromont Mariusz Ruciński
 • Paneldoor S.C.
 • Door Project
 • Adampol Adam Gumny
 • Drwale Kania
 • Dark Light
 • Frohmasco
 • Agro Beef
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Chociwel
 • EL-COM Bartosz Huła

​3b.  Partnerzy

 • AGNECJA MIENIA WOJSKOWEGO

 

Patronat Honorowy:

BURMISTRZ GMINY CHOCIWEL

4b.   Patronat medialny:

5.    Termin i miejsce:

 • Chociwel, 21.05.2022 r. godz. 12.00
 • Biegi dla dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży z gimnazjum, godz. 10:00
 • Chociwel, trasa przy jeziorze ,,Starzyc” – Start i Meta : Plaża miejska w Chociwlu

 

6.    Trasa oraz dystans biegu:

 

 • Dystans: Bieg  około 6 km  po polnych drogach, ścieżkach nad jeziorem
 • Dystans: Nordic Walking około 6 km  po polnych drogach, ścieżkach nad jeziorem
 • Dzieci: od 100 do 800 m w zależności od wieku
 • Na 3 km ustawiony zostanie  punkt odżywiania - woda mineralna niegazowana.

7.    Zasady uczestnictwa , uczestnictwo:

 • w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową, oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);

Tylko opłaceni zawodnicy mogą brać udział w ZAWODACH !!!!

 • zawodnicy w wieku 16-18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów
 • dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora i sponsora głównego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itp.), pobranie nr startowego oznacza zgodę na użycie wizerunku,.
 • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie: 

          www.sport-time.com.pl/zapisy-online

 • termin zgłoszeń internetowych:

 

- do 15.05.2022 (sobota) do godz. 23:59 – opłata 50 zł

Uwaga!!!! Liczy się dzień otrzymania przelewu, a nie dzień wykonania przelewu!!!

Uwaga!!!! Po terminie 15.05.2022 r. organizator NIE ZAPEWNIA medali okolicznościowych!!!

- w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach: 8:00 – 10:00 jeżeli wcześniej nie osiągnięty zostanie limit 200 zawodników – opłata 70 zł

- Osoby powyżej 70 roku życia zwolnione z opłaty startowej !!!!!!

 • wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamości
 • Organizator ogłasza limit startujących w Biegu ok. 6 km - 200 osób
 • Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Przełaj” Chociwel,             

                                        nr  konta  21 9375 1041 5506 7898 2000 0010  

 

W tytule wpłaty prosimy podać:

IMIĘ, NAZWISKO, DATĘ URODZENIA z dopiskiem "WPISOWE NA BIEG". 

          UWAGA DZIECI

Zapisy dzieci w dniu zawodów w biurze zawodów. Wszyscy uczestnicy otrzymają medal okolicznościowy oraz posiłek regeneracyjny.

Dzieci biorą udział w zawodach zgodnie z datą urodzenia.

Każde dziecko musi posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Karty zgłoszeń będą dostępne w szkole i w biurze zawodów.

9.   Weryfikacja:

 • 21.05.2022 r  od 8:00 do 10:00 , w Biurze zawodów, Hala Widowiskowo – Sportowa, Chociwel , ul. H. Dąbrowskiego 15

11.    Klasyfikacja końcowa, BIEG ok. 6 km KATEGORIE:

 • W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek
 • Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja „Mieszkaniec Gminy Chociwel” (kobiet i mężczyzn) – miejsca I, II, III

UWAGA!!! Klasyfikacja OPEN jest klasyfikacją nadrzędną , jeżeli zawodnik zostanie sklasyfikowany i nagrodzony w w/w kategorii nie będzie klasyfikowany w kategorii Mieszkaniec Gminy Chociwel

12.    Klasyfikacja końcowa BIEG ok. 6 km, KATEGORIE:

 • TYLKO  klasyfikacja OPEN , OPEN mieszkaniec Gminy Chociwel, dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek !!!!!!!
 • medal okolicznościowy dla wszystkich zawodników, którzy ukończyli bieg oraz dokonali wpłaty do 30.04.2022 !!!
 • każdy uczestnik biegu otrzyma posiłek regeneracyjny
 • wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną drobne nagrody rzeczowe

14.  Zasady finansowania:

 • koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

15.  Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
 • Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;
 • Organizator przewiduje na zakończenie biegu ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek
 • PAKIET STARTOWY BIEGU na ok. 6 km jest taki sam ja dla Nordic Walking

 16. Kontakt:

 • Michał Baran, tel. 782 073 870 , e-mail: michal.baran1988@wp.pl
 • Lesław Baran, tel. 608 649 702 , e-mail: baran.leslaw@wp.pl
 • Michał Stramski tel. 606 233 938 , e-mail:
Lokalizacja/Data zawodów:
Chociwel
Zapisy do :
15/05/2022 23:59:00

Aktualności