Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

XXI CHOSZCZEŃSKA DZIESIĄTKA – Nordic Walking

Regulamin Zawodów "XXIV CHOSZCZEŃSKA DZIESIĄTKA" – Nordic Walking

 

UWAGA ! W przypadku gdy impreza zostanie odwołana ze względu na sytuację epidemiologiczną przed 25 sierpnia, zwracamy opłatę startową. W przypadku gdy stanie się to po 25 sierpnia zawodnicy zamawiający pakiet z koszulką otrzymają zwrot w wysokości 29 PLN (zamówioną koszulkę prześlemy pocztą). Zawodnicy z pakietami podstawowymi otrzymają zwrot opłaty startowej (zwrot będzie pomniejszony o 1 PLN)

 

I. TERMIN : 12 września 2021 r.  (niedziela), godz. 12 : 20

II. ORGANIZATOR : Stowarzyszenie „Choszczeńska 10”

III. WSPOŁORGANIZATORZY :

                - Urząd Miejski w  Choszcznie

                - Starostwo Powiatowe w Choszcznie

           

 

IV. ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE :

                -Aktywne Choszczno

                -CRS Choszczno

                -UKS FOKA Choszczno

                -MOSW Choszczno

                -ZHP w Choszcznie Hufiec Stargard

                -KP Straży Pożarnej w Choszcznie

               

               

V. PATRONAT HONOROWY:

                - Burmistrz Choszczna Robert Adamczyk

                -Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak

 

VI. PATRONAT MEDIALNY

                -E-Cho Sp. Z o.o. Choszczno

                -Hot-Point.pl

                              

VII. TRASA

Start i meta : Choszczno, ulica  Chrobrego (okolice hali Gimnazjum Publicznego)

Dystans : ok. 6,6 km ulicami Choszczna i ścieżką wokół jeziora Klukom

               

VIII. KATEGORIE, KLASYFIKACJE 

  • Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn

            W przypadku, gdy start w marszu opłaci ponad 50 osób (licząc oddzielnie K i M) przewiduje się dodatkowe kategorie :

 

            K -40 , K-50

            M-40

 

IX. NAGRODY

  • kategorie. OPEN kobiet i mężczyzn – za zajęcie miejsc : I – III / kobiet/ oraz    I –  III/mężczyzn/ puchary i nagrody  rzeczowe ;
  • kategorie wiekowe  kobiet i mężczyzn – za zajęcie miejsc : I – III / kobiet i mężczyzn/ puchary   ;

 

X. PAKIETY STARTOWE

  • Podstawowy – numer startowy , chip do pomiaru czasu (do zwrotu na mecie), talon na posiłek regeneracyjny, napój, pamiątkowy medal na mecie
  • Rozszerzony – dodatkowo pamiątkowa koszulka techniczna firmy New Balance (tylko do 20 sierpnia)

 

            Uwaga ! Pakiet nieodebrany do godziny 11:30 w dniu zawodów może ulec przepadkowi (może być przekazany innej chętnej osobie w przypadku wyczerpania miejsc).

 

            Pakiet nieodebrany do godziny 12:00 w dniu zawodów ulega przepadkowi.

               

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA :

- prawo startu mają osoby, które przedłożą aktualne zaświadczenie lekarskie, lub oświadczenie  opiekuna prawnego/dotyczy osób niepełnoletnich/,wyrażające zgodę na udział podopiecznego  w  XXIV Choszczeńskiej Dziesiątce – Nordic Walking ;

- do marszu zostaną dopuszczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia – za pisemną zgodą opiekuna prawnego ;

- zawodnicy pełnoletni, którzy w dniu zawodów mają  ukończone 18 lat, startują na własną odpowiedzialność

   na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia stwierdzającego zgodę na udział 

   w   zawodach na  własną odpowiedzialność :

 

 

XII. ZGŁOSZENIA

                -poprzez stronę www.sport-time.com.pl do 07.09.2021 g.23:59

                -w biurze zawodów w dniu biegu (do godziny 11, tylko w przypadku gdy będą wolne miejsca)

                - w przypadku dokonania wpłaty po dniu 30 sierpnia  należy mieć ze sobą dowód wpłaty

                -Nr konta bankowego: 70 8359 0005 2010 0000 1085 0001, Stowarzyszenie Choszczeńska 10, w tytule wpłaty należy podać Imię, Nazwisko, Datę urodzenia oraz dopisać „Opłata za bieg” oraz podać rozmiar koszulki. WAŻNE !!! OSOBY ZASZCZEPIONE W TYTULE PRZELEWU PROSZONE SĄ O WPISANIE "TAK" PRZED IMIENIEM I NAZWISKIEM. TAKIE OSOBY NIE BĘDĄ WLICZANE DO LIMITU STARTUJĄCYCH. OSOBY TE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO OKAZANIA CERTYFIKATU SZCZEPIENIA W BIURZE ZAWODÓW

 

               

 

.

 

                -ustala się limit uczestników na 250 uczestników opłaconych i niezaszczepionych.

                -o wpisaniu na listę startową decyduje kolejność dokonania wpłat

                                -opłata startowa  nie podlega zwrotowi

                -istnieje możliwość przekazania opłaconego pakietu startowego osobie trzeciej do dnia  8 września 2021 (fakt ten należy zgłosić pod adresem mailowym choszczenska10@gmail.com)

 

 

XIII.: KONTAKT  tel. 608559498, choszczenska10@gmail.com

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

- zawodnicy nagrodzeni  w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych ;

- o wszystkich sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyduje organizator ;

- organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów opiekę medyczną oraz napoje i posiłek ;

- każdy zawodnik ubezpieczony jest we własnym zakresie, organizator nie  ponosi odpowiedzialności za uszczerbki zdrowotne;

- wyniki dostępne będą w Internecie na stronie www.sport-time.com.pl 

- każdy zawodnik otrzyma sms z wynikiem na podany numer telefonu komórkowego

- bieg odbędzie się  bez względu na warunki atmosferyczne;

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie;

 

Lokalizacja/Data zawodów:
Choszczno
Zapisy do :
06/09/2022 23:59:00
Status :
Nieaktywny

Aktualności