Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

VI edycja biegu „Pogoń Raka"

REGULAMIN

§ 1

CEL ZAWODÓW

1. Popularyzowanie zdrowego trybu życia, wolnego od tytoniu,

2. Zachęcanie do regularnych badań profilaktycznych,

3. Przypomnienie, że listopad jest Światowym Miesiącem Świadomości Raka Płuca,

4. Promocja Miasta Szczecin,

5. Promocja Województwa Zachodniopomorskiego,

6. Popularyzacja rajdów, marszów i biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej,

7. Popularyzacja biegów rekreacyjnych, zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego

trybu życia,

8. Rozwijanie przełajowych imprez biegowych w woj. Zachodniopomorskim.

 

§ 2

ORGANIZATOR / KONTAKT

ORGANIZATOREM biegu „Pogoń Raka” jest Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin z siedzibą przy ul.

Jana Pawła II 42, 70-413 Szczecin

KONTAKT - e-mail: stowarzyszenie@rakpluca.szczecin.pl

Strona internetowa oraz zapisy uczestników: https://www.biegpogonraka.pl

ORGANIZATOREM WYKONAWCZYM biegu „Pogoń Raka” jest Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”

KONTAKT - e-mail: kbdzik@gmail.com

 

§ 3

TERMIN, MIEJSCE, NAZWY

Zawody odbędą się w dniu 1 października 2022 r. w miejscowości Szczecin, woj. Zachodniopomorskie

START i META rajdu / biegu: Polana Sportowa (przy osiedlu Głębokie – ul. Siedmiu Młynów)

START GŁÓWNY o godzinie 12:00 (dystans 5km w biegu przełajowego).

 

§ 4

TRASA

Trasa biegu przebiegać będzie przez teren leśny i utwardzony, teren pagórkowaty, w większej części przełajowa na

pętli 5 kilometrowej. Elektroniczny pomiar czasu o każdego ze startujących zawodników odbywał się będzie przy

użyciu chipów wiązanych do obuwia – podlegających zwrotowi po zakończonych zawodach.

 

§ 5

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY ZAWODÓW

Termin zawodów: 1 października 2022 r.

Program szczegółowy:

W dniu 30.09.2022 roku:

 godz. 14:00-19:00 – BIURO ZAWODÓW w Szczecinie przy ul. Jana Pawła II 42 (wejście od ul. Śląskiej - 1 piętro) –

wydawanie pakietów startowych.

W dniu 1.10.2022 roku:

 godz. 8:30-11:00 – BIURO ZAWODÓW w Szczecinie na Polanie Sportowej (ul. Siedmiu Młynów) – wydawanie

pakietów startowych,

 godz. 11:30 - zamknięcie listy startowej biegu głównego,

 godz. 12.00 - Start Ostry do Rajdu Głównego (5km pętla),

 godz. 14:00 – zamknięcie trasy.

 

§ 6

UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy dokonają elektronicznego zgłoszenia najpóźniej do dnie 15.09.2022 r. i

zgodne z regulaminem zobowiązują się do startu w biegu, start jest płatny. Zgłaszamy się za pomocą formularza

umieszczonego na stronie organizatora https://www.biegpogonraka.pl/ lub https://www.kbdzik.pl - odnośnik BIEG

POGOŃ RAKA.

UWAGA: zapisy do biegu nie będą możliwe po 15.09.2022 r., a także w przypadku gdy uzyskany zostanie limit 600

osób startujących.

Każdy zgłoszony uczestnik który wniesie opłatę startową ma zapewniony w pakiecie startowym: numer startowy,

koszulkę, zaś każdy uczestnik który ukończy bieg otrzyma medal pamiątkowy.

Rejestracja i start w VI biegu „Pogoń Raka” oznacza zgodę na wykonywanie zdjęć i wykorzystanie ich do celów

promocyjnych imprezy, prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 1 października 2022 roku

ukończą 15 lat.

 

§ 7

KATEGORIE

OPEN Miejsca 1-3 M i K - BIEG GŁÓWNY

 

§ 8

NAGRODY

 gwarantowane medale pamiątkowe i koszulki dla wszystkich zarejestrowanych do 15.09.2022r.

 puchary za miejsca I-III w Kategorii OPEN K i M

 

 

§ 9

OPŁATY

A. w przypadku rejestracji zgłoszenia do dnia 01.09.2022 do godz. 23:59

opłata startowa wynosi 45 PLN

B. w przypadku rejestracji zgłoszenia w terminie od 02.09 do 15.09.2022 do godz. 23:59

opłata startowa wynosi 55 PLN

Pakiet zawiera: numer startowy, koszulkę, broszury edukacyjne.

UWAGA!!!

od dnia 15.09.2022 r. brak możliwości rejestracji elektronicznej lub po przekroczeniu 600 zarejestrowanych

uczestników.

 

§ 10

BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

1. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w wirtualnym biurze zawodów. Każdy z uczestników musi

posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną oraz zgodę opiekuna prawnego jeśli są w wieku poniżej 18

roku życia.

2. Warunkiem udziału w biegach jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach,

zgodę na wykonywanie i upublicznianie zdjęć w celu promocji biegu, podpisanie zgody RODO.

3. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu

choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu.

Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności prawnej.

4. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb

porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.

5. Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z

wyznaczonej trasy.

6. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu.

7. Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one

pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

8. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową

dyskwalifikacją zawodnika.

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i opiekuna prawnego.

3. Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkt stały oraz mobilny), co nie zwalnia

uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie.

4. Nagrody i puchary nie odebrane po zakończeniu zawodów przekazujemy na rzecz Organizatora Imprezy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian.

6. Organizator podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.

Lokalizacja/Data zawodów:
Szczecin
Zapisy do :
15/09/2022 23:59:00

Aktualności