Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

VI Gryf Arena Run 2023 - Bieg

Regulamin Zawodów "VI Gryf Arena Run 2023"

„VI Gryf Arena Run 2023”

Regulamin

1. Cel zawodów:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
 • promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej;

​2. Organizatorzy:

 • Starostwo Powiatowe w Gryficach

 3. Współorganizator

 • Sport-time Łukasz Przybysz
 • Klub Sportowy Chrobry Gryfice

 4. Termin i miejsce:

 • Gryfice  04.06.2023 (niedziela) godz. 13:10 – Start Biegu OPEN / Nordic Walking 5 km
 • Biegi Dzieci od godz.10:40
 • Start / Meta – Hala Gryf Arena ul. M.J. Piłsudskiego 35

 5. Partnerzy i media:

 • Superportal24
 • Hot-Point.pl
 • Egryfice.pl
 • Gryfickie Echa

 6. Zasady uczestnictwa:

 • w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
 • zawodnicy w wieku poniżej 18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem.
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu
  ,,VI Gryf Arena Run” oraz dokumentowania zawodów.

 

 

 7. Uczestnictwo:

 • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie
  www.sport-time.com.pl
 • termin zgłoszeń internetowych: do 29.05.2023 (poniedziałek) do g. 23:59 – opłata startowa wynosi:

- do 31.03.2023 – 45 zł

- do 30.04.2023 – 50 zł

- do 29.05.2023 – 55 zł

 • W dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach 10,00 – 12,15 (jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit zawodników – (150 osób) –  60 zł
 • Zgłoszenie jest ważne w momencie uiszczenia opłaty startowej. Przelewy za opłatę startową wykonuje się podczas rejestracji poprzez system płatności Dotpay.
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 • Organizator ogłasza limit startujących
 • Bieg główny 5 km – 100 osób (opłaconych)
 • Nordic walking 5 km – 50 osób (opłaconych)

Każdy zawodnik, zarejestruję się i dokona wpłaty do 29.05.2023 r. będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię / nazwisko / pseudonim – OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW

 • Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi
 • Zawodnicy, którzy dokonają przelewu w dniu 29.05.2023 r. lub później powinni posiadać przy sobie dowód wpłaty.

 8. Trasa oraz dystans biegu:

 • Dystans: 5 km ulicami miasta Gryfice

9. Pomiar czasu:

 • Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-time
  www.sport-time.com.pl
 • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 • zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
 • każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
 • każdy uczestnik musi dobiec do punktu kontrolnego, gdzie zostanie zarejestrowany na kamerze, na trasie obowiązuje ruch prawostronny

 

 10. Klasyfikacja końcowa:

BIEG GŁÓWNY 5 KM

 • W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek,
 • Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja w kategoriach wiekowych (kobiet i mężczyzn) M20, M30, M40, M50, M60, M70, K20, K30, K40, K50, K60, K70 dekorowany będzie zwycięzca,
 • w kategorii Powiat Gryficki dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek,
 • Po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami oraz na stronie www.sport-time.com.pl

 

NORDIC WALKING 5 KM

 • W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek,
 • Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja w kategoriach wiekowych (kobiet i mężczyzn) M20, M30, M40, M50, M60, M70, K20, K30, K40, K50, K60, K70 dekorowany będzie zwycięzca,
 • w kategorii Powiat Gryficki dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek,

 

 11. Nagrody:

 • w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca I - III puchar lub nagroda rzeczowa, dyplom,
 • w kategorii powiat Gryfice za zajęcie miejsca I - III (osobno kobiety i mężczyźni) – puchar lub nagroda rzeczowa,
 • osoby nagrodzone w OPEN nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych,
 • kategoria Powiat Gryficki jest nadrzędna, to znaczy, że osoby nagrodzone w kategorii OPEN lub w kategoriach wiekowych otrzymają również nagrodę za miejsca I-III w kategorii Powiat Gryficki,
 • każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy odlewany medal,
 • każdy uczestnik biegu otrzyma w pakiecie startowym: koszulkę techniczną biegu, suplementy diety dla sportowców, numer startowy, agrafki, chip pomiarowy,
 • organizator zapewnia uczestnikom bezpłatną fotorelacje zdjęciową,
 • każdy kto ukończy bieg otrzyma bon na posiłek regeneracyjny,
 • wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną wartościowe nagrody rzeczowe,
 • po biegu organizator przewiduje piknik rodzinny (grill, pieczenie kiełbasek),

 

12. Zasady finansowania:

 • koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 13. Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
 • Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;

 

14. Kontakt:

 

 BIEGI DZIECI

 1. Zgłoszenia, informacje dodatkowe  – Hala Gryf Arena, Mariusz Dąbrowski

 2. Program minutowy:

 • 10:40 przedszkolaki DZIEWCZYNKI (2016 i młodsi) – dystans 100 m
 • 10:50 przedszkolaki CHŁOPCY (2016 i młodsi) – dystans 100 m
 • 11:00 1-3 klasy szkoły podstawowej DZIEWCZĄT (2013-2015) – dystans 200m
 • 11:10 1-3 klasy szkoły podstawowej CHŁOPCY (2013-2015) –  dystans 200m
 • 11:20 4-6 klasy szkoły podstawowej DZIEWCZĄT (2010-2012) – dystans 400m
 • 11:30 4-6 klasy szkoły podstawowej CHŁOPCY (2010-2012) – dystans 400m
 • 11:40 7-8 klasy szkoły podstawowej DZIEWCZĄT (2008-2009) – dystans 600m
 • 11:50 7-8 klasy szkoły podstawowej CHŁOPCY (2008-2009) – dystans 600m
 • 12:00 DEKORACJE

 3. Nagrody:

 • Każdy kto ukończy bieg otrzyma na mecie pamiątkowy medal i słodki upominek
 • Za miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej puchary lub nagrody rzeczowe

 

Lokalizacja/Data zawodów:
Gryfice
Zapisy do :
29/05/2023 23:59:00

Aktualności