Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

IX BIEG O STRZAŁĘ WIDANTA - BIEG 10 KM

REGULAMIN

„IX BIEG O STRZAŁĘ WIDANTA” 01.05.2024 r.

 

1. Organizatorzy:  Centrum Kultury w Resku i Urząd Miejski w Resku.

 

2. Współorganizator:  Wierzbicki Running Project

 

3. Patronat - honorowy:  Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiński,

                    - medialny:    Resko24.pl – niezależny portal informacyjny.                                   

 

4. Cel zawodów: - aktywność ruchowa na świeżym powietrzu,

                             - upowszechnianie biegu jako najprostszej formy ruchu,

                             - promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,

                             - promocja przyjaznej dla biegaczy i amatorów rekreacji Gminy Resko.

 

5. Biuro zawodów:  01. 05. 2024 r. godz. 7.30-11.00, Centrum Kultury w Resku, ul. Wojska Polskiego 16.

 

6. Termin, miejsce, program:   
 1 maja 2024 r. (środa), Park Miejski w Resku
 – bieg główny   5 km (jedna pętla) godzina 11:00      
 – bieg główny 10 km (dwie pętle)  godzina 12:00      
 – marsz Nordic Walking  5 km (jedna pętla)  

profesjonalna rozgrzewka przed biegami 10:45 (plac przy scenie w parku)

Biegi odbędą się na terenie Parku Miejskiego (start-meta) oraz okolicznych lasów wzdłuż rzeki Regi na trasie

o nawierzchni naturalnej, szutrowej i asfaltowej.  

 godz. 9:00 - biegi dziecięce i młodzieżowe, teren Parku Miejskiego przy Górce Borków: 
 Przedszkolaki – 150 m „Bieg do Stumilowego lasu”       
 Roczniki:         2016 – 2015 – 400 m dziewczęta, 400 m chłopcy          
 Roczniki:         2014 – 2013 – 400 m dziewczęta, 600 m chłopcy          
 Roczniki:         2012 – 2011 –  600 m dziewczęta, 800 m chłopcy          
 Roczniki:         2010 – 2009    plus  uczniowie szkół średnich – 1000 m dziewczęta ,1200 m chłopcy 

godz: 11:00 Bieg na dystansie 5 km

godz: 12:00 Bieg główny na dystansie 10 km oraz marsz Nordic Walking.

 

7. Uczestnictwo – bieg główny:

1) Rejestracja zawodników odbywać się będzie wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 26.04.2024 r. do g. 24:00 za pośrednictwem strony: http://sport-time.com.pl/zapisy-online poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie do
Organizatora formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej za:

  • Pakiet profesjonalny -  zawierający markową koszulkę sportową z możliwością indywidualnej personalizacji – rejestracja i wpłaty tylko do 02.04.2024 r. w kwocie 200 zł. (personalizację oraz rozmiar koszulki należy wysłać na adres mailowy: centrumkulturyresko@wp.pl)
  • Pakiet standardowy -  60 zł do dnia 26.04.2024 r., a w dniu startu – 90 zł, w biurze zawodów.

przelew opłaty startowej należy wnieść na konto Centrum Kultury w Resku, BS w Gryficach O/Resko
36 9376 0001 0051 6468 2003 0001 podać: IMIĘ, NAZWISKO, DATĘ URODZENIA z dopiskiem "WPISOWE NA BIEG" - przelewów można dokonywać do dnia 26.04.2024 r. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia wpisowego w Biurze Zawodów.

2) Uczestnicy, którzy chcą mieć pseudonimy na numerach startowych powinni uiścić opłatę startową do dnia 26.04.2024 r., pseudonimy nie mogą mieć więcej niż 15 znaków.

3) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4) Prawo bezpłatnego startu w biegach i marszu pod warunkiem zgłoszenia się mają osoby powyżej 70 roku życia.

5) Zgłoszenia do klasyfikacji drużynowej oraz rodzinnej dokonuje kapitan w dniu biegu w biurze zawodów (stoisko Drużyny/Rodziny) podając numery startowe oraz imię i nazwisko zawodników wchodzących w skład drużyny;

6) UWAGA: LIMIT STARTUJĄCYCH – 300 osób, LIMIT CZASOWY 90min.

 

8. Klasyfikacja:
– kategorie bieg główny – 10 km (dwie pętle):

- open, do 29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 i starsi (K, M),

- rodzinna (2 najlepszych członków rodziny z klasyfikacji open),

- mieszkańcy Gminy Resko (K, M)  (ci mieszkańcy, którzy mieszkają na stałe w Gminie Resko – organizator
zastrzega sobie możliwość zweryfikowania informacji o miejscu zamieszkania w Urzędzie Gminy Resko
),

- najliczniejsza drużyna;

– kategorie bieg główny – 5 km (jedna pętla):

- open (K, M),

- mieszkańcy Gminy Resko (K, M)  (ci mieszkańcy, którzy mieszkają na stałe w Gminie Resko – organizator
zastrzega sobie możliwość zweryfikowania informacji o miejscu zamieszkania w Urzędzie Gminy Resko
),

- marsz Nordic Walking dystans 5 km (jedna pętla):

Definicja marszu marsz to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym, krokami do przodu z zachowaniem
stałego kontaktu z ziemią (podłożem). Jeżeli sędzia zauważy, że zawodnik oderwał jednocześnie obydwie nogi od podłoża (nastąpiła faza lotu) - dyskwalifikuje zawodnika bez ostrzeżeń.

 

9. Nagrody:

1) bieg główny dystans 10 km - Kobiety, Mężczyźni:

- OPEN, m. I-III statuetki, dyplomy i nagrody finansowe dla  m. I-VI:  I ­ 500,00; II ­ 400,00; III – 300,00;
od IV do VI ­ 100,00;

- kat. wiekowe, statuetki, dyplomy i nagrody finansowe dla m. I – III:  I ­150,00; II ­ 100,00; III ­  50,00;

- kat. rodzinna, statuetki, dyplomy i nagrody finansowe dla m. I – III:  I ­200,00; II ­ 150,00; III ­100,00;

- mieszkańcy Gminy Resko, statuetki, dyplomy i nagrody finansowe dla  m. I – III: I ­ 300,00;
II ­ 200,00; III 100,00;

- najstarszy uczestnik/uczestniczka, dyplom i nagroda finansowa: I - 100,00;

- najliczniejsza drużyna, dyplom i nagroda finansowa: I – 300,00;

2) bieg główny dystans 5 km - Kobiety, Mężczyźni:

- OPEN, m. I-III statuetki, dyplomy i nagrody finansowe dla  m. I-VI:  I ­ 350,00; II ­ 250,00; III – 150,00; od IV do VI ­ 100,00;

- mieszkańcy Gminy Resko statuetki, dyplomy i nagrody finansowe dla  m. I – III: I ­ 200,00; II ­ 150,00;
III 100,00;

3) marsz Nordic Walking dystans 5 km – Kobiety, Mężczyźni:

- OPEN, statuetki, dyplomy i nagrody finansowe dla m. I – III: I 300,00; II  200,00; III 100,00

 

- mieszkańcy Gminy Resko statuetki, dyplomy i nagrody finansowe dla m. I – III: I 150; II 100,00; III 50,00.

Nagrody kategorii OPEN nie dublują się z kategoriami wiekowymi.

 

10. Dojazd i uczestnictwo

1) Opłata rejestracyjna, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy biegów lub organizacje
delegujące.

2) W ramach opłaty rejestracyjnej Uczestnik otrzymuje pakiet startowy, posiłek regeneracyjny i medal na mecie po ukończonym wyścigu.

 

11. Ograniczenia wiekowe

Wszyscy Uczestnicy głównego Biegu muszą być urodzeni przed 30.04.2008 r., czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 16 lat. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.

Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych
jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału
w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

 

12. Różne

1) Wszystkie istotne szczegóły dotyczące imprezy oraz komunikat końcowy można znaleźć na stronie             www.centrumkulturyresko.stronakultury.pl lub www.facebook.com/centrumkulturyresko/  
2) W miejscu zawodów będzie znajdować się punkt medyczny.  
3) Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.           
4) Organizator zastrzega sobie zmianę treści regulaminu, a o wszystkich zmianach informować będzie za pośrednictwem strony www.centrumkulturyresko.stronakultury.pl oraz na wydarzeniu na facebooku pod nazwą IX Bieg
o Strzałę Widanta Resko 2024. 
5) Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy konsultować z koordynatorem „IX Biegu o Strzałę Widanta”: Sebastian Wierzbicki tel. 500 199 347 (sebastianwierzbickipl@gmail.com) lub w biurze organizacyjnym Centrum Kultury tel. 91 3951338 (centrumkulturyresko@wp.pl).

Imprezy towarzyszące i dodatkowe atrakcje:

- biegi dla przedszkolaków oraz szkół (podstawowych i gimnazjalnych),  
- atrakcje dla dzieci, gastronomia.

Organizator zastrzega sobie prawo niewypłacenia nagród w przypadku stwierdzenia u zawodnika pozytywnego wyniku testu podczas kontroli antydopingowej.

13. Postanowienia końcowe

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub częściowo za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora (organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w porozumieniu z sędzią głównym zawodów).

Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód  i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu
i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli)  w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu
z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.


                                                                                                                                  ORGANIZATOR

Lokalizacja/Data zawodów:
Resko
Zapisy do :
26/04/2024 23:59:00

Aktualności