Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

37 Ogólnopolski "ĆWIERĆMARATON" Policki

REGULAMIN

1. CEL:

 • popularyzacja biegania jako najdostępniejszej formy ruchu

2. ORGANIZATORZY:

 • Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „Ósemka” Police

3. TERMIN I MIEJSCE:

 • 17 październik 2015 r. Police; Start i Meta - ul. Roweckiego (osiedle „Chemik” koło parkingu)
 • początek zawodów - godz. 11:00

4. POMIAR CZASU:

 • pomiaru czasu i ustalenia kolejności na mecie dokonywać będzie firma Sport-Time za pomocą elektronicznych chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować nieklasyfikowanie zawodnika. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu chip należy zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje nieujęcie w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację

5. ZGŁOSZENIA

 • Internetowy system zgłoszeń aktywny będzie do 14.10 (środa) do godz 23:00 poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.sport-time.com.pl
 • za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy  oraz dokonała opłaty startowej (z wyjątkiem zwolnionych z niej),
 • zgłoszenia oraz odbiór numerów startowych i chipów w dniu zawodów od godz. 8.30 do 10.30 w biurze zawodów

6. OPŁATA STARTOWA

 • Płatna przelewem na konto UKL Ósemka Police nr: 48 1240 3943 1111 0000 4135 9703  (w tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko oraz datę urodzenia uczestnika, którego opłata dotyczy)
 • w terminie do 2.10 - 25 zł.
 • w terminie 3.10 – 16.10 - 30 zł.
 • w dniu zawodów (gotówka) - 30 zł.
 • za termin zgłoszenia uważa się dzień wpłaty wpisowego na konto organizatora
 • z opłaty zwolnieni są zawodnicy niepełnosprawni  oraz reprezentanci UKL Ósemka Police
 • osoby dokonujące wpłaty w dniu 9.10 i później proszone są o zabranie ze sobą potwierdzenia przelewu

7. PROGRAM ZAWODÓW:

 • godz. 11.05 - Bieg Główny - 10 km (1000 m + 3 x 3000 m)
 • godz. 12.15 - Biegi Młodzieżowe (rocznik 1995 i młodsi) - 300 - 2000 m
 • godz. 14.20 - Bieg Rodzinny (550 m)
 • godz. 14.45 - Otwarty Bieg Sztafetowy (5 x 550 m)

8. KATEGORIE WIEKOWE:

 • przedszkolaki, klasy: I - II, III - IV, V - VI, I - III Gimnazjum, I-III Liceum
 • open, kobiety, niepełnosprawni, M 16-29, M 30-39, M 40-49, M 50-59, M 60 i starsi, K 16-39, K 40 i starsze
 • policzanie, policzanki

9. NAGRODY:

 • Bieg Główny - 10 km:
 • open, kobiety, kategorie wiekowe, niepełnosprawni: miejsca I – III - puchar
 • policzanie, policzanki: miejsca I – VI - puchar
 • Biegi Młodzieżowe - miejsca I - III - medale i dyplomy, miejsca I – VI - nagrody rzeczowe
 • Otwarty Bieg Sztafetowy - I - III - medale i dyplomy

10. UCZESTNICTWO W BIEGACH MŁODZIEŻOWYCH:

 • na mecie uczestnicy oddają kartkę startową z nazwiskiem, imieniem, rocznikiem, nazwą szkoły i ewentualnie nazwą klubu

11. SPRAWY FINANSOWE:

 • koszty organizacyjne pokrywa organizator

12. SPRAWY RÓŻNE:

 • w ramach wpisowego w biegu głównym uczestnicy otrzymują medal okolicznościowy, dyplom, ciepły posiłek
 • organizator zapewnia opiekę medyczną
 • zawodnicy muszą zapoznać się z regulaminem, ubezpieczają się we własnym zakresie oraz startują na własną odpowiedzialność    z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru imprezy,
 • opłata wpisowa w całości przeznaczona jest na działalność statutową UKL Ósemka Police
 • zawody odbędą się bez względu na pogodę
 • wszyscy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie
 • organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu a sprawy sporne rozstrzyga organizator zawodów    w porozumieniu z sędzią głównym
 • kontakt z organizatorem: KAMIŃSKI RYSZARD (601-23-65-31) e-mail: osemka@police.pl  

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W JEDNYM Z NAJSTARSZYCH BIEGÓW ULICZNYCH W POLSCE

Lokalizacja/Data zawodów:
Police
Zapisy do :
14/10/2015 23:00:00

Aktualności