Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

VI „Bieg Szlakiem Dzika” , II „Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków ”

 REGULAMIN
,,DZIKI WEEKEND 2016”

19-21.08.2016r.

 

1. CEL ZAWODÓW

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej 
- popularyzacja biegów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych 
- zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
- promocja Starostwa i Miasta Police oraz walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej  
- rozwój przełajowych imprez biegowych w woj. zachodniopomorskim
- popularyzacja sportów w służbach mundurowych


2. ORGANIZATOR iKONTAKT

Wojciech Bobrowski – główny dyrektor biegu tel. 506 013 223
Izabela Bobrowska – zastępca dyrektora
Stowarzyszenie Klub Biegowy Dzik - organizator
Jacekbiega Team Warszawa – współorganizator
Gmina Police – współorganizator
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Trzebież - współorganizator
Starostwo Powiatowe Police - współorganizator
Państwowa Straż Pożarna Police - współorganizator
12 Brygada Zmechanizowana Szczecin - współorganizator

 

e-mail: biegszlakiemdzika@gmail.com

strona:  www.kbdzik.pl


3. TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY

Zawody odbędą się w dniach 19-21 sierpnia 2016 r. w miejscowości m. Police, woj. zachodniopomorskie
START oraz META wszystkich biegów: polana obok stadionu OSiR ul. Piaskowa 97, Police.


19.08.16r.  – START godzina 22:22 , VI „Nocny Bieg Szlakiem Dzika”  Edycja Noc 5km (obowiązkowe czołówki lub inny system oświetlenia)

20.08.16r.  – START godzina 12:15 ,  VI „Bieg Szlakiem Dzika” 10km, START godz. 12:50 Nordic Walking 10 km, Biegi Otwarte i II „Przełajowe Mistrzostwa Polski i woj. Zachodniopomorskiego Strażaków na 10 kilometrów”, Nagradzane miejsca OPEN, Kat. Wiek., Rodzinne, Drużynowe, MP Strażaków i Mundurowe, Nordic Walking.

Biegi dla dzieci III „Bieg Szlakiem Małego Dzika” STARTY: przedszkolaki godz.10:50 (100m.), kl.I-III godz.10:55(ok.200-250m.),, kl.IV-VI godz.11:05(400m.), gimnazja kl.I-III godz.11:20(1 mila)  - w biegach dla dzieci start bezpłatny

21.08.2016r. – START godz. 11:15, II „Ekstremalny Dzikobieg” trasa z przeszkodami 7,5km i dodatkowa rywalizacja w II ”Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w biegu ekstremalnym na 7,5 kilometra”

 

 

4. TRASA.

19.08.16r.   -  VI Bieg Szlakiem Dzika (Edycja Nocna jedna pętla 5 km)

Nordic Walking (Edycja Nocna jedna pętla 5 km)

Urozmaicona trasa leśna: udeptane ścieżki, długie podbiegi i zbiegi, wąwozy, doliny, rowki z małą ilością wody, liście, szuter, błoto, piasek

Dystans: 5 km NOC:głównie przez las - (obowiązkowe czołówki lub inny system oświetlenia) - ( LIMIT pokonania trasy 1h 15' )

 

20.08.16r.   -  Dystans: 10 km : 5 km x 2 pętle, trasa biegnie głównie przez las - (LIMIT pokonania trasy 2h 30')

Nordic Walking (2 x pętla 5 km – dystans 10 km)

Urozmaicona trasa leśna: udeptane ścieżki, długie podbiegi i zbiegi, wąwozy, doliny, rowki z małą ilością wody, liście, szuter, błoto, piasek

 

21.08.2016r.  -  II „Ekstremalnego Dzikobiegu”  dystans: 7,5 km  głównie przez las i polana ( LIMIT Czasowy 2h od startu we własnej fali)

Urozmaicona trasa leśna: udeptane ścieżki, długie podbiegi i zbiegi, wąwozy, doliny, gałęzie, rowki, przeszkody wodne, liście, szuter, błoto, piasek i kamienie

Przeszkody: rowy, tunele, ściany, liny, woda, przeszkody z napięciem, błoto, błotne ściany, ślizgawka,  wąwozy strome, bagna  i wiele niespodzianek.

 

 

UWAGA: Trasa w roku 2016 będzie wspierana przez sędziów PZLA, Punkty Kontrolne, kamery rejestracyjne, sędziowie przeszkodowi, trasa oznaczona szczegółowo.

KARY 1 DOLICZONY CZAS KARNY ( za zejście z trasy oraz nie wykonania polecenia zamiennego tzw. kary) 

KARA 2 DYSKWALIFIKACJA  (ZNACZNE CELOWE SKRÓCENIE TRASY DYSKWALIFIKUJE AUTOMATYCZNIE - W TYM PRZYPADKU KARA NR 1 NIE JEST BRANA POD UWAGĘ)

W Biegu Głównym pomiar czasu będzie przeprowadzony ELEKTRONICZNIE ZA POMOCĄ CHIPÓW. 

 

 

5. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

19.08.16r. (godz. 17:00 do 21:30)

20.08.16r. (godz. 8:30 do 11:15)

21.08.16r. ( godz. 8:00 do 10:15)

ul. Piaskowa 99, SP Nr 8 Police - WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH

 

19.08.2016.  -  VI „Nocny Bieg Szlakiem Dzika”

   17.00 - otwarcie biura zawodów (budynek SP Nr8 ul. Piaskowa 99, Police)

   21.30 - zamknięcie listy startowej biegu głównego

   22.22 - Start Ostry Polana obok OSiR-u ul. Piaskowa 97,  Biegu Głównego i Nordic Walking 5 km

   23.25 - wręczanie nagród

   23:40 – zamknięcie biura zawodów

 

20.08.2016. VI „Bieg Szlakiem Dzika” II „Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków” w biegu przełajowym na dystansie 10km

   8.30 - otwarcie biura zawodów (budynek SP Nr8 ul. Piaskowa 99, Police)

   11.15 - zamknięcie listy startowej do Biegu Głównego

   10.50 - 11.20 – starty poszczególnych biegów dla dzieci w ramach  III Edycji ,,Biegu Szlakiem Małego Dzika”

   12.15 - Start Ostry do Biegu Głównego oraz MP Strażaków dystans 10 km

   12.50 - Start Biegu Nordic Walking10 km

   14:00 - 16.00 - PIECZENIE DZIKA :)

   13:30 – 15:30  - Wydawanie obiadu

   15.30 - wręczanie nagród

   17:00-  WYCIECZKA DLA UCZESTNIKÓW ”Dzikiego Weekendu” do ZALESIA, a w programie zwiedzanie i zabawa w Ośrodku  Edukacji Ekologicznej – bez opłat

   18.00 - zamknięcie biura zawodów

 

 

21.08.2016 II „Ekstremalny Dzikobieg”, II „Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych”w biegu ekstremalnym na 7,5km

   8.00 w dniu 21.08.16r. - otwarcie biura zawodów (budynek SP Nr 8 ul. Piaskowa 99, Police)

  10.15 - zamknięcie listy startowej biegu głównego

   11.15 - Start Ostry do Biegu Głównego 1 grupy 30 osobowej , kolejne pary startują odpowiednio co 8 minut

   13:15 - 15.40 – wydawanie obiadu

   15.45 - wręczanie nagród

   18.00 - zamknięcie biura zawodów

 

6. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

- Dokonają elektronicznego zgłoszenia i opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.kbdzik.pl odnośnik ZAPISY 2016 (UWAGA: Zapisy do biegu będą również możliwe w dniu 19-21.08.2016 r. w biurze zawodów w dniu startu )
-  Zapisy elektroniczne dokonujemy do dnia 16.08.2016 roku włącznie, zapisy dzieci z zapewnionym medalem do 16 sierpnia 2016 r. na www.kbdzik.pl - Link ZAPISY 2016. 
- Ukończyli 18 rok życia odpowiednio do biegu do dnia 19-21.08.2015r. (start w biegach głównych)
- Ukończyli 16 rok życia i przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na start w biegu głównym, młodsi zawodnicy poniżej 16 roku życia w dniach 19-20 sierpnia 2016 r. mogą wystartować z rodzicem lub opiekunem prawnym.
- Edycja Nocna wymagane czołówki lub inny system oświetlenia
- Przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego uczestnictwa w przełajowych biegach długodystansowych lub podpiszą oświadczenie o takiej zdolności i starcie na własną odpowiedzialność
- Odbieranie pakietów obowiązkowo przedstawią dowód osobisty i legitymację służbową (w przypadku startu w MP kat. służb mundurowych takich jak (Siły Zbrojne, Straż Graniczna, Policja, ŻW, Służba Celna, AW, ABW, Straż Pożarna, Służba Więzienna, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska)                                               - pakiety odbieramy za inną osobę wyłącznie na imiennym oświadczeniem i z dowodem osobistym.  

 

7. KATEGORIE

 

19.08.2016r. NOC 5km

OPEN Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety

Nordic Walking 1-3 Mężczyźni i Kobiety

Punktacja za miejsca do Całej Edycji „Dzikiego Weekendu” – liczy się najlepszy wynik

 

20.08.2016r. VI ”Bieg Szlakiem Dzika” 10km

Kobiety / Mężczyźni - miejsca 1 - 3

K/M – 1 16 – 29 lat  (1987-2000)

K/M – 2 30 – 39 lat  (1977-1986)

K/M – 3 40 – 49 lat  (1967-1976)

K/M – 4 50 – 59 lat  (1957-1966)

K/M – 5 60 lat +      (<1956)

Kategoria "Mundurowi" - Kobiety miejsca 1 - 3 oraz Mężczyźni miejsca 1 – 3

Kategoria ‘’Przełajowe Mistrzostwa Wojewódzkie Strażaków’’ – Miejsca OPEN 1 – 3

Kategoria ‘’Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków’’ – Miejsca OPEN 1 – 3

 

KATEGORIA Nordic Walking:

K/M – 1 16 – 29 lat  (1987-2000)

K/M – 2 30 – 39 lat  (1977-1986)

K/M – 3 40 – 49 lat  (1967-1976)

K/M – 4 50 lat +  (1966+)

Kategoria "drużyna": minimum 4 osoby (do klasyfikacji liczą się najlepsze cztery miejsca). Uwaga! DRUŻYNĘ do klasyfikacji zgłasza kapitan podając imiona i nazwiska wszystkich członków drużyny w dniu odbioru pakietów 19.08.2016r.

Kategoria "Rodzina" Miejsca 1-3 – Kolejność w klasyfikacji rodzinnej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez rodzinę. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w klasyfikacji OPEN Mężczyzn/Kobiet. Zwycięzcą zostaje rodzina, która uzbiera najmniejszą ilość punktów.

Rodzina ‘’Kowalscy’’ – mężczyzna i  kobieta

Mężczyzna zajął miejsce 3 Open Mężczyzn oraz Kobieta miejsce 7 Open Kobiet - Suma ich Pkt. łącznie wynosi 10.

Rodzina ‘’Nowaki’’ – Pani 2 Open a Pan uplasował się na miejscu 4. Więc miejsce 2 i 4 Open - suma ich Pkt. łącznie wynosi 6.

Zwycięzcą zostaje rodzina ‘’Nowaków’’.

Tak są liczone też PKT. w Kat. (M + M), (K + K)

Rodzinę do klasyfikacji w Kat. RODZINA (K+K), (M+M) lub (K+M) zgłasza kapitan rodziny podając imiona i nazwiska wszystkich członków rodziny w dniu odbioru pakietów.  


Kategoria "Mieszkaniec Powiatu Polickiego": najlepsze 1-3 miejsca

Kategoria Przedszkolaki miejsca 1-6

Kategoria Klasy I-III miejsca 1-6

Kategoria Klasy IV-VI miejsca 1-6

Kategoria Gimnazjum 12-15 lat miejsca 1-6

 

21.08.2016r. Ekstremalny 7,5 km

OPEN Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety

Kategoria Mistrzostw Polski Służb Mundurowych - Kobiety miejsca 1 - 3 oraz Mężczyźni miejsca 1 – 3 uczestnik zobowiązany jest przedstawić legitymację służbową (w przypadku startu w MP kat. służb mundurowych takich jak m.in. (Siły Zbrojne, Straż Graniczna, Policja, ŻW, Służba Celna, AW, ABW, Straż Pożarna, Służba Więzienna, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska)

Kategoria Drużyna ‘’MP Służb Mundurowych’’ Miejsca 1-3 – liczą się najlepsze miejsca pierwszych 3 osób z drużyny.

Kategoria Drużyna Kluby Miejsca 1-3 – liczą się najlepsze miejsca pierwszych 3 osób z drużyny.

K/M – 1 16 – 29 lat  (1987-2000)

K/M – 2 30 – 39 lat  (1977-1986)

K/M – 3 40 – 49 lat  (1967-1976)

K/M – 4 50 – 59 lat  (1957-1966)

K/M – 5 60 lat +      (<1956)

 

SPECJALNA KATEGORIA (NOC, DZIEŃ, EKSTREMALNY)

19-21.08.2016r. PRZECHOONI KRYSZTAŁOWO-SZKLANY PUCHAR DZIKIEGO WEEKENDU

OPEN 1-3 MIEJSCA K/M

K/M – 1 16 – 29 lat  ( 1987-2000 )

K/M – 2 30 – 39 lat  ( 1977-1986 )

K/M – 3 40 – 49 lat  ( 1967-1976 )

K/M – 4 50 – 59 lat  ( 1957-1966 )

K/M – 5 - 60 +  ( <1956 - ...)

 

8. NAGRODY

- gwarantowane medale pamiątkowe (Część III PUZZLE w VI”Biegu Szlakiem Dzika”) dla pierwszych 460 osób opłaconych.
- gwarantowana Koszulka okolicznościowa Active Sport w biegu dla zawodników, którzy opłacą startowe uwzględniając opłatę za „Ekstremalny Dzikobieg” lub cały „Dziki Weekend – 3 Edycje” do dnia 31.07.2016 r.
- pierwsza trójka zwycięzców w kategorii „Open” Kobiet i Mężczyzn otrzymają puchary „ Dzika” nagrody rzeczowe
- wśród uczestników biegu głównego rozdamy nagrody rzeczowe, vouchery. 
- Puchary dla najlepszych trzech drużyn OPEN, MP i W Strażaków, MP Służb Mundurowych (warunkiem sklasyfikowania drużyny jest start co najmniej (3 osób w "Ekstremalnmy Dzikobiegu" lub 4 osób "Bieg Szlakiem Dzika" lub cały Dziki Weekend), liczą się najlepsze miejsca M/K OPEN)
- Puchary 1-3 miejsca w kategoriach, nagrody rzeczowe dla najlepszych 3 zawodników służb mundurowych i strażaków w Kategorii Mężczyzn i Kobiet

- Najstarszy i Najmłodszy uczestnik biegów głównych, Puchar Specjalny "Siła i Wierność" i Puchar "Szczęśliwy Dzik".

3 Edycje Łącznie Puchary „Dzikiego Weekendu” 1-3 miejsca OPEN M/K i Kategorie wiekowe

 

9. OPŁATY

Wpłaty na dane i nr konta : 

Stowarzyszenie Klub Biegowy "Dzik"

ul. Długosza 53

72-010 Police

BGŻ 08 2030 0045 1110 0000 0400 3830 

 

19-21.08.2016r.  3DNI /EDYCJE „Dziki Weekend 2016”

( Pakiet zawiera: Nr startowy x1, pakiet na posiłek (obiad domowy)x2, talon na dzika, chip, medale na mecie, koszulka techniczna ActiveSport, pakiet na ognisko, pas na NUMER Startowy z logo, torba)


- do 15 maja - koszt udziału jednego zawodnika Noc, Dzień, Ekstremalny 120 złotych / 28 EUR (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem Dziki Weekend)

- do 30 czerwca  - koszt udziału jednego zawodnika Noc, Dzień, Ekstremalny 130 złotych / 31 EUR  (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem Dziki Weekend)

- do 15 sierpnia - koszt udziału jednego zawodnika Noc, Dzień, Ekstremalny 150 złotych / 35 EUR (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem Dziki Weekend)

 (w dniu startu opłaty w biurze zawodów 150złoty  / 33 EUR)

( UWAGA!!! od daty 01.08.16r. zaksięgowane opłaty startowe oraz w dniu zawodów  NIE ZAWIERA PASA i KOSZULKI TECHNICZNEJ W PAKIECIE STARTOWYM oraz UMIESZCZONEGO IMIENIA I NAZWISKA PRZY MEDALU)

……………………………………………………………………………………………………………………….

19.08.2016r.  VI „Nocny Bieg Szlakiem Dzika” 5km

( Pakiet zawiera: Nr startowy, chip, pakiecik na ognisko, torba)


- do 15 maja - koszt udziału jednego zawodnika Noc 20 złotych / 5 EUR (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem NOC)

- do 30 czerwca - koszt udziału jednego zawodnika Noc 25 złotych / 7 EUR (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem NOC)

- do 15.08.2016r - koszt udziału jednego zawodnika Noc 30 złotych / 9 EUR (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem NOC)

(w dniu startu opłaty w biurze zawodów 30 złotych / 9 EUR )

……………………………………………………………………………………………………………………….

20.08.2016r.  VI „Bieg Szlakiem Dzika” II”Przełajowe Mistrzostwa Polski i Województwa Strażaków” „Nordic Walking”10km

( Pakiet zawiera: Nr startowy , pakiet na posiłek , talon na dzika, chip, medal na mecie, PAMIĄTKA pas na NUMER Startowy z Logo, torba)


- do 15 maja - koszt udziału jednego zawodnika Dzień 45 złotych / 12 EUR (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem Dzik lub Nordic)

- do 30 czerwca  - koszt udziału jednego zawodnika  Dzień 55 złotych / 14 EUR (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem Dzik lub Nordic)

- do 15 sierpnia - koszt udziału jednego zawodnika Dzień 65 złotych / 17 EUR (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem Dzik lub Nordic)

 (w dniu startu opłaty w biurze zawodów 65 złotych / 17 EUR)

( UWAGA!!! od daty 31.07.16r. zaksięgowane opłaty startowe oraz w dniu zawodów  NIE ZAWIERA PASA z logo imprezy - LIMIT MEDALI 460 sztuk dla pierwszych opłaconych)

……………………………………………………………………………………………………………………….

21.08.2016r.  II „Ekstremalny Dzikobieg”, Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych” 7,5km

( Pakiet zawiera: Nr startowy , pakiet na posiłek , talon na dzika, chip, medal na mecie, Koszulka KOLOROWA Techniczna z logo, torba)


- do 15 maja - koszt udziału jednego zawodnika Ekstremalny 70 złotych / 18 EUR (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem EKSTRIMA)

- do 30 czerwca  - koszt udziału jednego zawodnika  Ekstremalny 80 złotych / 21 EUR (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem EKSTRIMA)

- do 05 sierpnia - koszt udziału jednego zawodnika  Ekstremalny 85 złotych / 22 EUR (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem EKSTRIMA)

- do 15 sierpnia - koszt udziału jednego zawodnika Noc, Dzień, Ekstremalny 85 złotych / 22 EUR (Tytułem Imię Nazwisko, rocznik, z dopiskiem EKSTRIMA)

(w dniu startu opłaty w biurze zawodów 85 złotych / 22 EUR )

( UWAGA!!! od daty 31.07.16r. zaksięgowane opłaty startowe oraz w dniu zawodów  NIE ZAWIERA KOSZULKI TECHNICZNEJ W PAKIECIE STARTOWYM oraz MEDALE DLA 450 pierwszych opłaconych osób)

Uwaga: organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu wpisowego, możliwość przepisania zawodnika do 30.07.2016r.

 

10. BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

- Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną / służbową.  ----- Warunkiem udziału w biegach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegu. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
- Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
- Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
- Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu.
- Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
- Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.

11. POMIAR CZASU

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów i musi przymocować go do sznurówki buta startowego. Na starcie oraz mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Organizator zapewnia wodę pitną na trasie biegu
- Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkty stałe oraz mobilne), co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie
- Organizator zapewnia darmowy nocleg w ograniczonej ilości internat szkolny oraz uczestnicy posiadają specjalną zniżkę w hotelu.
- Nagrody, puchary nie odebrane do 5 dni po zawodach przekazujemy na rzecz potrzebujących.  
- Organizator zapewnia parking, szatnie i depozyt na terenie OSiR Police ul. Piaskowa 97 i Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piaskowa 99
- Organizator zapewnia wyżywienie po biegu serwowane na stołówce (domowy obiad) i przewidziany dodatkowo poczęstunek z dzika.
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu i podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.

 

Z poważaniem,
Organizatorzy

Lokalizacja/Data zawodów:
Police
Zapisy do :
16/08/2016 23:59:00

Aktualności