Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "IV BIEG NA MIEDZYNIU"

    IV BIEG NA MIEDZYNIU

Bydgoszcz  21 kwietnia 2018 roku

 

Regulamin

1. Cele imprezy :

   Propagowanie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej

   Propagowanie aktywnego stylu życia

   Promocja osiedla Miedzyń jak i miasta Bydgoszcz

 

2. Organizatorzy :

RunMax Maksymilian Libera

Patronat honorowy :   Bydgoskie Stowarzyszenie Miedzyń i Prądy

Rada Osiedla Miedzyń-Prądy        

 

3. Termin i miejsce :

   Bieg odbędzie się 21 kwietnia 2018 roku (sobota) na osiedlu Miedzyń w Bydgoszczy

   Biuro zawodów będzie umiejscowione na stadionie przy ulicy Krokusowej

 

4. Program szczegółowy :

   7:30-9:30 – odbiór pakietów startowych w biurze zawodów przy ul. Krokusowej

   9:55 - oficjalne otwarcie biegu, przywitanie zawodników

   10:00 – start biegu głównego na dystansie 5 km

   10:16 – pierwszy zawodnik na mecie biegu

   11:00 – koniec limitu czasowego na ukończenie biegu

   11:15 – dekoracja zwycięzców

   12:30 – zakończenie oficjalnej części imprezy

 

5. Trasa biegu :

   Opis trasy biegu głównego – ulice : Krokusowa (180 m), Jana Maciaszka (140 m), Jałowcowa (165 m), Grzybowa (270 m), następnie dukty leśne (3490 m). Powrót tymi samymi ulicami : Grzybowa (270 m), Jałowcowa (165 m), Jana Maciaszka (140 m), Krokusowa (180 m)

   Trasa biegu wynosi równe 5 km

   Trasa będzie oznaczona co kilometr

   Osoby skracające trasę będą zdyskwalifikowane

   Trasa zostanie zabezpieczona przez policję oraz wolontariuszy. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosować się do ich poleceń.

   95 % trasy to droga nieutwardzona, 5 % to droga wykostkowana

 

6. Warunki uczestnictwa :

   Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegu bądź do podpisania oświadczenia o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.

   W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach na odpowiedzialność prawnego opiekuna.

   Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz jego przestrzegania. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

   Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać przypięty numer w widocznym miejscu.

   Limit uczestników wynosi 300 osób.

   Rejestracja przy braku wniesienia opłaty wpisowego jest nieważna.

 

7. Klasyfikacje i nagrody :

   Bieg zostanie rozegrany w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn

   Oprócz kategorii OPEN organizator wprowadza podział na 6 kategorii wiekowych dla każdej z płci - Do lat 22, 23-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

   Podczas biegu zostanie wyłoniony Mistrz oraz Mistrzyni Miedzynia i Prądów. Dodatkowo zostaną nagrodzone osoby z 2. I 3. miejsca w tej kategorii.

   Nagrodzonych zostanie 8 najlepszych drużyn. 1 drużyna = czasy 4 najlepszych osób.

   Nagrodzonych zostanie 8 najlepszych rodzeństw

   Nagrodzonych zostanie 8 najlepszych małżeństw

   Nagrodzonych zostanie 8 najlepszych rodzin (rodzic+dziecko)

   Każdy uczestnik na mecie otrzyma pamiątkowy medal

   Aby być sklasyfikowanym w kategorii drużynowej, małżeństw, rodzeństw lub rodzinnej należy najpóźniej do 14.04.2018 r. zgłosić drużynę/małżeństwo/rodzeństwo/rodzinę drogą mailową na adres biegnamiedzyniu@gmail.com. W przypadku braku takiego zgłoszenia można nie być klasyfikowanym w kategoriach dodatkowych.

   Drużynę do klasyfikacji drużynowej zgłasza kapitan podając imiona i nazwiska wszystkich członków drużyny najpóźniej do 14.04.2018r. drogą mailową na adres biegnamiedzyniu@gmail.com

 

8. Pomiar czasu :

   Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów i musi przymocować go do sznurówki buta startowego. Na starcie oraz mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.

   Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przypadku braku zwrotu chipa uczestnik zobowiązany jest do zapłacenia 20 zł kary.

 

9. Zapisy i finansowanie :

Pakiet startowy STANDARD kosztuje :

   25 PLN dla pierwszych 50 osób, które dokonają wpłaty

   30 PLN do dnia 28.02.2018 roku

   35 PLN do dnia 30.03.2018 roku

   50 PLN gotówką w biurze zawodów

Pakiet startowy PREMIUM kosztuje :

•    60 PLN do dnia 28.02.2018 roku

•    65 PLN do dnia 30.03.2018 roku

•    70 PLN do dnia do dnia 16.04.2018 roku

Pakiet startowy PREMIUM zawiera oficjalną koszulkę techniczną Biegu na Miedzyniu, która do

odbioru będzie w pakiecie startowym w dniu zawodów.

 

   Wpłata na rachunek bankowy :

28 1140 2004 0000 3002 7667 3929
mBank
RunMax Maksymilian Libera

   Zapisy internetowe trwają do 16.04.2018 roku, lecz mogą zostać zamknięte wcześniej, jeśli zostanie osiągnięty limit 300 osób zapisanych i opłaconych.

   W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, za którą jest płacone wpisowe

   Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi ani zamianie.

   Każdy uczestnik, który zarejestruje się i dokona wpłaty do 16.04.2018 będzie mógł sam zadecydować o napisie na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię/nazwisko/pseudonim – maksimum 15 znaków.

 

10. Postanowienia końcowe :

   Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

   Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

 

11. Kontakt :

Maksymilian Libera
+48 603 60 99 33
biegnamiedzyniu@gmail.com
facebook.com/BiegNaMiedzyniu