Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "33. MISTRZOSTWA POLIC W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH"

17.03.2018 - POLICE

33. MISTRZOSTWA POLIC W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

 

1.      CEL:
-   promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, popularyzacja biegania jako najdostępniejszej formy ruchu
2.      ORGANIZATOR:
-   Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Ósemka" Police
3.      TERMIN I MIEJSCE:
-   17 marzec 2018 r. Police, ul. Piaskowa 99; Start i Meta - polana za SP 8
-   początek zawodów - godz. 11.00
4.      UCZESTNICTWO:
-   w biegu głównym obowiązuje podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu (na formularzu zgłoszeniowym)
-   wpisowe w biegu głównym: 25 zł - mężczyźni, 20 zł - kobiety (zawodnicy rocznika 1958 i starsi - zwolnieni z wpisowego) na konto: UKL „Ósemka” Police nr konta Bank PeKaO SA 48 1240 3943 1111 0000 4135 9703 lub w dniu zawodów
-   prawo startu w biegu głównym posiadają zawodnicy urodzeni w 2000 roku i starsi
5.      ZGŁOSZENIA:
-   Internetowy system zgłoszeń aktywny będzie do 14.03 (środa) do godz 23:00 poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: www.sport-time.com.pl 
-   za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy  oraz dokonała opłaty startowej (z wyjątkiem zwolnionych z niej),
-   w dniu zawodów do godz. 10.45 w Biurze Zawodów
6.      KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANS:
-   bieg główny (mężczyźni, kobiety, policzanie, policzanki) - (8 km M; 6 km K)
-   rocznik 11 i młodsi - (250 m K, M)          – rocznik 03/04 - (1000 m K, M)
-   rocznik 09/10 - (500 m K, M)                – rocznik 01/02 - (1000 m K, M)
-   rocznik 07/08 - (600 m K, M)                                         
-   rocznik 05/06 - (800 m K, M)
7.      NAGRODY:
    Bieg Główny:
-   mężczyźni, kobiety, policzanie, policzanki: miejsca I-III – puchar
-   wśród wszystkich uczestników Biegu Głównego rozlosowane zostaną nagrody
    Biegi młodzieżowe:
-   miejsca I-III – puchar, medal, dyplom
10. SPRAWY FINANSOWE:
-   koszty organizacyjne pokrywa organizator
11. SPRAWY RÓŻNE:
-   w ramach wpisowego w biegu głównym uczestnicy otrzymują medal okolicznościowy, gorącą herbatę na mecie
-   wszyscy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie
-   organizator zapewnia opiekę medyczną
-   opłata wpisowa w całości przeznaczona jest na działalność statutową UKL Ósemka Police
-   zawody odbędą się bez względu na pogodę
-   organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu a sprawy sporne rozstrzyga organizator zawodów w porozumieniu z sędzią głównym
-   komplet wyników pojawi się na stronie internetowej www.osemka.police.pl    

 

PROGRAM ZAWODÓW

 
11.00         Bieg Główny              K 6000 m; M 8000 m - (pętla 2000 m)
11.50         DEKORACJE
12.00         K Rocznik 11 i młodsi 250 m
12.05         M Rocznik 11 i młodsi 250 m
12.10         K Rocznik 09/10     500 m
12.15         M Rocznik 09/10    500 m
12.20         K Rocznik 07/08     600 m
12.30         M Rocznik 07/08    600 m
12.40         K Rocznik 05/06     800 m
12.50         M Rocznik 05/06    800 m
13.00         DEKORACJE
13.15         K Rocznik 03/04     1000 m
13.25         M Rocznik 03/04    1000 m
13.35         K Rocznik 01/02     1000 m
13.45         M Rocznik 01/02    1000 m

14.00    DEKORACJE