Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "IV Bieg Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego - 5 km"

REGULAMIN

„IV BIEGU SZLAKIEM ZABYTKÓW

KAMIENIA POMORSKIEGO”

DYSTANS 5 KM

 

I.          CEL IMPREZY:

 

II.       ORGANIZATOR:

 

III.    TERMIN I MIEJSCE:

 

IV.    TRASA:

 

V.       WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

VI.    ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

·             35,00 złotych brutto do 31 maja 2019 roku.

·             45,00 złotych brutto od 01 czerwca 2019 roku do 23 lipca 2019 roku.

·            70,00 złotych brutto płatne gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy       (w przypadku wolnych miejsc).

 

}VII. POMIAR CZASU:

      Na mecie oraz na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują     pojawienie się zawodnika w danym punkcie.

 

VIII.       KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

W trakcie "IV Biegu Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego" będą prowadzone następujące klasyfikacje:

            K16 (16-19) – rocznik 2003 – 2000              M16 (16-19) – rocznik 2003 - 2000

            K20 (20-29) – rocznik 1999 - 1990               M20 (20-29) – rocznik 1999 - 1990

            K30 (30-39) - rocznik 1989 - 1980               M30 (30-39) – rocznik 1989 - 1980

            K40 (40-49) – rocznik 1979 – 1970              M40 (40-49) – rocznik 1979 - 1970

            K50 (50-59) – rocznik 1969 - 1960               M50 (50-69) – rocznik 1969 – 1960

            K60 (60-69) – rocznik 1959 – 1950              M60 (60-69) – rocznik 1959 - 1950

            K70 (70 i więcej) – 1949 i starsi                   M70 (70 i więcej) – rocznik 1949 i starsi

 

IX.    NAGRODY:

 

X.       OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

·         zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego        i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –dalej jako RODO;

·         dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);

·         Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

·         W celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a i f RODO         w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);

·         ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

·         promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO    w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora).

·         Podmiot, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;

·         Organizatorowi, tj. Stowarzyszeniu Klub Biegacza Kamień Pomorski,                 ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski;

·         Podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy,   w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane                   są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,

·         Innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

 

XI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

XII. KONTAKT: