Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "IV Bieg Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego - Nordic Walking 5 km"

REGULAMIN

„IV BIEGU SZLAKIEM ZABYTKÓW

KAMIENIA POMORSKIEGO”

NORDIC WALKING - DYSTANS 5 KM

 

I.          CEL IMPREZY:

 

II.       ORGANIZATOR:

 

III.    TERMIN I MIEJSCE:

 

IV.    TRASA:

 

V.       WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

VI.    ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

·             35,00 złotych brutto do 31 maja 2019 roku.

·             45,00 złotych brutto od 01 czerwca 2019 roku do 23 lipca 2019 roku.

·             70,00 złotych brutto płatne gotówką w Biurze Zawodów w dniu imprezy       (w przypadku wolnych miejsc).

 

VII. POMIAR CZASU:

      Na mecie oraz na starcie nordic walking znajdować się będą maty kontrolne, które          odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.

 

VIII.       KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

W trakcie nordic walking w ramach "IV Biegu Szlakiem Zabytków Kamienia Pomorskiego" będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 

IX.    NAGRODY:

 

X.       OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

·         zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego        i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –dalej jako RODO;

·         dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);

·         Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

·         W celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a i f RODO         w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);

·         ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

·         promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO    w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora).

·         Podmiot, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;

·         Organizatorowi, tj. Stowarzyszeniu Klub Biegacza Kamień Pomorski,                 ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski;

·         Podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy,   w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których dokonywane                   są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,

·         Innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe).

 

XI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

XII. KONTAKT: