Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "X OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY im. BRACI MIKRUTÓW"

R E G U L A M I N

X OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY im. BRACI MIKRUTÓW

 

1. Cel:

- upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu,

- aktywne spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży,

- integracja środowiska lokalnego,

- upamiętnienie patronów hali sportowo-widowiskowej, tj. Braci Mikrutów.

 

2.  Organizator wydarzenia:

Gmina Koronowo przy wsparciu: Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu, KS Mikrut Koronowo ,KS Jastrzębie Koronowo, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,  Koronowskiego Klubu Samochodowego CB-Radio, Miejskiej Komendy Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Koronowo.

 

3.  Termin i miejsce:

26 kwietnia 2020 roku /niedziela/

Ulica Wąskotorowa 4 przed głównym wejściem do Hali Sportowo-Widowiskowej MGOSiR  w Koronowie.

 

4. Kategorie wiekowe:

- dzieci do 7 lat /2013 i młodsi/ „rodzice z dziećmi”

- 8-10 lat /2012 – 2010/ bieg na dystansie 600 m

- 11-13 lat /2009 – 2007/ bieg na dystansie 600 m

- 14-16 lat /2006 – 2004/ bieg na dystansie 1 500 m

- ukończone 16 lat / bieg główny na dystansie 10 000 m

UWAGA - listy biegów rodzice z dziećmi zostaną zamknięte po zarejestrowaniu 40 uczestników !!!

 

5. Sposób rekrutacji:

Zapisy do biegu głównego poprzez platformę internetową:www.sport-time.com.pl

Zapisy do biegów dziecięcych i młodzieżowych poprzez platformę internetową: www.sport-time.com.pl

 

6. Harmonogram biegów:

Kategoria wiekowa do 8-9-10 lat

- godz. 09:30

- dystans   600 metrów

- trasa  biegu: 

Start przed halą sportową – ul. Wąskotorowa – Witosa – Mickiewicza – Osiedle 600-lecia – Wąskotorowa przed halą – meta.

Kategoria wiekowa do 11-12-13 lat

- godz. 09:45

- dystans   600 metrów

- trasa  biegu: 

Start przed halą sportową – ul. Wąskotorowa – Witosa – Mickiewicza – Osiedle 600-lecia – Wąskotorowa przed halą – meta

Kategoria wiekowa do 14-15-16 lat

- godz. 10:00

- dystans   1 500 metrów

- trasa  biegu: 

Start przed halą sportową – ul. Wąskotorowa – Witosa – Mickiewicza –Zawadzkiego – Norwida –Witosa - Wąskotorowa przed halą sportową – meta

Kategoria wiekowa do 7 lat

- godz. 10:15

- dystans   200 metrów

- trasa  biegu: 

Bieg od skrzyżowania ul. Witosa z Wąskotorową do mety usytuowanej przed halą sportową

Kategoria wiekowa powyżej 16 lat - BIEG GŁÓWNY:

- godz. 14:00

- dystans  10 000 metrów

- trasa  biegu: 

Start przed halą sportową - ul. Wąskotorowa - Dworcowa - Kotomierska - Letniskowa - Przemysłowa - Aleje Wolności - Kotomierska - Letniskowa -  Przemysłowa - Pomianowskiego - Witosa - Wąskotorowa przed halą sportową – meta

Harmonogram czasowy może ulec zmianie za co organizator nie odpowiada.

 

7. Podkategorie wiekowe /BIEG GŁÓWNY/:

bieg na dystansie 10 000 m:

  kategoria kobiet: 16-19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, powyżej 60 lat

  kategoria mężczyzn: 16-19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, powyżej 70 lat

bieg niepełnosprawnych na dystansie 10 000 m:

  kategoria kobiet: OPEN

  kategoria mężczyzn: OPEN

UWAGA - w tej kategorii mogą wziąć udział niepełnosprawni na wózkach określanych jako "aktywne o napędzie bezpośrednim"

8. Nagrody:

  a) trofea:

puchar dla zwycięzcy Biegu Głównego /zarówno wśród kobiet i mężczyzn/,

statuetki dla trzech najlepszych zawodników w podkategoriach Biegu Głównego /zarówno wśród kobiet i mężczyzn/;

medale, w kategoriach „rodzice z dziećmi” medale dla wszystkich uczestników,

UWAGA - pamiątkowy medal dla wszystkich uczestników biegu głównego

 b)nagrody rzeczowe:

- dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników Biegu Głównego na dystansie 10 000 m,

- dla 25 zawodników, do których uśmiechnie się szczęście podczas losowania numerów startowych;

- w przypadku pozyskania kolejnych sponsorów imprezy pula nagród zostanie powiększona /!/.

9. Obowiązki uczestników imprezy:

- dostosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów imprezy,

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz fair play,

- uczestnicy biegu głównego wypełnić oświadczenie organizatora o starcie na  własną odpowiedzialność,

10. Płatności:

- uczestnicy biegów dziecięcych i młodzieżowych / poza biegiem rodzice z dziećmi/ mają zapewniony bezpłatny start w imprezie,

- uczestnicy biegu rodzice z dziećmi są zobowiązani do uiszczenia wpisowego w kwocie 25 złotych.W ramach tej opłaty otrzymują następujący pakiet startowy: medal okolicznościowy, napój, koszulka

- uczestnicy biegu głównego są zobowiązani do uiszczenia wpisowego w kwocie:

60,00 zł do 23 kwietnia – wpłaty na konto oraz w kasie

60,00 zł 24 kwietnia – tylko w kasie gotówką

100,00zł w dzień zawodów – płatność tylko gotówką !!

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają: wspaniałą atmosferę, profesjonalny pomiar czasu, medal pamiątkowy, numer startowy, napój, posiłek regeneracyjny, koszulka pamiątkowa, upominki

Opłata startowa nie podlega zwrotowi !!!

- dane do wpłat:

    Miejsko-Gminny Ośrodek sportu i Rekreacji

    ul. Wąskotorowa 4

    86-010 Koronowo

    konto nr: 31 8144 0005 2001 0001 7011 0002

dopisek: opłata startowa Bieg Mikrutów, imię i nazwisko, rok urodzenia

Osoby, które chcą otrzymać fakturę musza ten fakt zgłosić w tytule przelewu „faktura” lub e-mailem na : kadry@mgosir.koronowo.pl lub finanse@mgosir.koronowo.pl

 

Od 01.01.2020 r Faktura VAT do paragonu może być wystawiona jedynie w przypadku gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy.

O konieczności wystawienia faktury VAT prosimy informować po podejściu do kasy.

Ustawa z dnia 4.07.2019 r. (Dz. U. poz. 1520)

 

11. Pomiar czasu

- pomiar czasu w biegu głównym prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego/ przy pomocy chipów,

- każdy zawodnik głównego biegu podczas weryfikacji w Biurze Zawodów otrzyma chip

Uwaga !! Chip należy zwrócić po zakończonym biegu !

Posiadanie chipa i numeru startowego warunkiem startu w biegu głównym oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

 

12. Informacje dodatkowe:

- każdy uczestnik biegu po dokonanej weryfikacji otrzymuje numer startowy, zezwalający na udział w biegu,

- do biegów zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które przejdą pozytywną weryfikację w biurze zawodów,

- uczestników biegu obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.

Każdy uczestnik biegu ma zapewnioną opiekę lekarską na całej trasie biegu

Organizator zapewnia uczestnikom szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym           

UWAGA - w X Biegu Ulicznym im. Braci Mikrutów organizator zakazuje uczestnictwa osobom, które nie zamierzają biec, a chcą przejść dystans techniką nordic walking !!!        

  Koordynatorzy imprezy:

- Małgorzata Lasota                   

  tel. 727 939 496

Paulina Kontna

  tel. 785 901 202