Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "XXV CHOSZCZEŃSKA DZIESIĄTKA - BIEG 10 km"

Regulamin Zawodów "XXII CHOSZCZEŃSKA DZIESIĄTKA"

 REGULAMIN

XXV CHOSZCZEŃSKIEJ DZIESIĄTKI

 

 

I. TERMIN : 11 września 2022r.  (niedziela), godz. 12 : 00

II. ORGANIZATOR : Stowarzyszenie „Choszczeńska 10”

III. WSPOŁORGANIZATORZY :

                - Urząd Miejski w  Choszcznie

                - Starostwo Powiatowe w Choszcznie

           

IV. ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE:

                 -Aktywne Choszczno

                -CRiS Choszczno

                -UKS FOKA Choszczno

                -MOSW Choszczno

                -ZHP w Choszcznie Hufiec Stargard

                -Komenda Powiatowa PSP w Choszcznie

               

V. PATRONAT HONOROWY:

                - Burmistrz Choszczna Robert Adamczyk

                -Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak

 

VI. PATRONAT MEDIALNY

                -E-Cho Sp. Z o.o. Choszczno

                 - www.choszczno.pl

                              

VII. TRASA

Start i meta : Choszczno, ulica  Chrobrego (okolice hali Gimnazjum Publicznego)

Dystans : 10 km ulicami Choszczna oraz ścieżką biegową wokół jeziora Klukom

               

VIII. KATEGORIE, KLASYFIKACJE

Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn
Kategorie wiekowe:

- kobiety poniżej 19, 20 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50-59, 60 lat i starsze

- mężczyźni poniżej 19 ,20– 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 59, 60 lat i starsi    

kategoria Powiat Choszczno–  kobiet i mężczyzn,;
najstarszy uczestnik i uczestniczka
służby mundurowe – kobiet i mężczyzn
atletyczna – zawodnicy powyżej 100 kg.,
FitMama – dla biegających mam

Uwagi :

W kategorii Powiat Choszczno brać udział mogą tylko osoby zameldowane na terenie powiatu choszczeńskiego, które zaznaczą opcję „Powiat Choszczno” przy zapisywaniu się na bieg.

Kategoria atletyczna – aby być klasyfikowanym w tej kategorii należy zgłosić się w biurze zawodów do stanowiska z wagą i uzyskać wynik co najmniej 100 kg.

FitMama – start na podstawie własnej deklaracji w biurze zawodów

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. NAGRODY

kategorie. OPEN kobiet i mężczyzn – za zajęcie miejsc : I – III / kobiet/ oraz    I –  III/mężczyzn/ puchary i nagrody  rzeczowe ;
pozostałe kategorie : I – III / kobiet i mężczyzn/ puchary   ;
pamiątkowe  medale  dla zawodników którzy ukończą bieg;
 

 

X. PAKIETY STARTOWE

 PODSTAWOWY -Numer startowy , chip do pomiaru czasu (do zwrotu na mecie), talon na posiłek regeneracyjny, napój, pamiątkowy medal na mecie,

        Pakiety można odbierać w biurze zawodów (hala byłego Gimnazjum) w sobotę(10.09) w godzinach 17:00 - 21:00 oraz w dniu zawodów w godzinach 8:00-11:30

 

 

            Pakiet nieodebrany do godziny 11:30 w dniu zawodów ulega przepadkowi.

               

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA :

- prawo startu mają osoby, które przedłożą aktualne zaświadczenie lekarskie, lub oświadczenie  opiekuna prawnego/dotyczy osób niepełnoletnich/,wyrażające zgodę na udział podopiecznego  w  XXV Choszczeńskiej Dziesiątce ;

- do biegu głównego zostaną dopuszczone osób, które nie ukończyły 18 roku życia – za pisemną zgodą opiekuna prawnego ;

- zawodnicy pełnoletni, którzy w dniu zawodów mają  ukończone 18 lat, startują na własną odpowiedzialność

   na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia stwierdzającego zgodę na udział 

   w   zawodach na  własną odpowiedzialność :

- uczestników obowiązuje wpisowe w kwotach :  

   -25 zł. do dnia 31 sierpnia 2022

   -50  zł - po 31 sierpnia i w biurze zawodów

 

 

 

 

 

 

- wymagane są dowody tożsamości /dowód  osobisty , legitymacja szkolna , legitymacja służbowa/

 

XII. ZGŁOSZENIA

                -poprzez stronę www.sport-time.com.pl do 07.09.2022 g.23:59

                -w biurze zawodów w dniu biegu (do godziny 11, tylko w przypadku gdy będą wolne miejsca)

                - w przypadku dokonania wpłaty po dniu 30 sierpnia  należy mieć ze sobą dowód wpłaty

                -Nr konta bankowego: 70 8359 0005 2010 0000 1085 0001, Stowarzyszenie Choszczeńska 10, w tytule wpłaty należy podać Imię, Nazwisko, Datę urodzenia oraz dopisać „Opłata za bieg” oraz podać rozmiar koszulki (w przypadku zamówienia koszulki)

PAMIĄTKOWE KOSZULKI.

Istnieje możliwość zamówienia pamiątkowej koszulki od firmy New Balance. Cena koszulki to 55 złotych płatne na konto takie same jak przy opłacie za bieg. Koszulka nie jest częścią pakietu i nie ulega przepadkowi w przypadku nie wzięcia udziału w biegu.

Koszulki można zamawiać tylko do 31 lipca 2022.

               

 

.

 

                -ustala się limit uczestników na 10000 uczestników opłaconych.

                -o wpisaniu na listę startową decyduje kolejność dokonania wpłat

                                -opłata startowa  nie podlega zwrotowi

                -istnieje możliwość przekazania opłaconego pakietu startowego osobie trzeciej do dnia  8 września 2021 (fakt ten należy zgłosić pod adresem mailowym choszczenska10@gmail.com)

 

 

 

 

 

XIII.: KONTAKT  tel. 608559498, choszczenska10@gmail.com

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

- zawodnicy nagrodzeni  w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych ;

- o wszystkich sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyduje organizator ;

- organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów opiekę medyczną oraz napoje i posiłek ;

- każdy zawodnik ubezpieczony jest we własnym zakresie, organizator nie  ponosi odpowiedzialności za uszczerbki zdrowotne;

- wyniki dostępne będą w Internecie na stronie www.sport-time.com.pl 

- każdy zawodnik otrzyma sms z wynikiem na podany numer telefonu komórkowego

- bieg odbędzie się  bez względu na warunki atmosferyczne;

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie;

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

- zawodnicy nagrodzeni  w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych ;

- o wszystkich sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyduje organizator ;

- organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów opiekę medyczną oraz napoje i posiłek ;

- każdy zawodnik ubezpieczony jest we własnym zakresie, organizator nie  ponosi odpowiedzialności za uszczerbki zdrowotne;

- wyniki dostępne będą w Internecie na stronie www.sport-time.com.pl 

- każdy zawodnik otrzyma sms z wynikiem na podany numer telefonu komórkowego

- bieg odbędzie się  bez względu na warunki atmosferyczne;

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie;