Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "XLII „TRZEBIATOWSKA 10""

Regulamin Zawodów

XLII „TRZEBIATOWSKA 10"

Organizatorzy:

”Urząd Miejski w Trzebiatowie

Fundacja Grzegorza Krychowiaka

TKS     Intermarche „Rega” Trzebiatów

Współorganizator:

36 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej  w Mrzeżynie

3 batalion zmechanizowany Legii Akademickiej w Trzebiatowie.

 ” Grupa Rekonstrukcji Historycznej  „Nałęcz

Partner Techniczny- SPORT – TIME.

Organizator informuje, że wszelkie zmiany oraz dodatkowe informacje będą się ukazywały na portalu społecznościowy Facebok:

 pl-pl.facebook.com/trzebiatow/

http://www.trzebiatow.pl/asp/pl_licznik.asp

https://www.sport-time.com.pl/zapisy-online

 

1. Cel i założenia biegu.

 

2. Program Szczegółowy dotyczący zawodów.

12:00 –Start Biegu głównego w Mrzeżynie (wysokość OWK BARKUS)

Toalety, woda – Zakład Gminny Mrzeżyno Tysiąclecia 32 a.

 Po przybiegnięciu ostatniego zawodnika przewiduje się  biegi dla dzieci i młodzieży–STADION.

Dekoracja Zawodników biorących udział w biegu głównym oraz biegu przedszkolaków.

Biuro Zawodów Czynne w dniu biegu – W dniu zawodów 9:00- 11:00

Stadion miejski w Trzebiatowie, Sportowa 19, 72-320 Trzebiatów.

Na Czas Wydarzenia -Samochody parkować na stadionie.

Całkowity zakaz parkowania na drodze dojazdowej.

 

3. Charakterystyka biegu głównego.

 1. dystans  biegu głównego – 10 km – trasa asfaltowa z Mrzeżyna do Trzebiatowa, później ulicami miasta na stadion, meta na bieżni;
 2. trasa biegu głównego będzie oznaczona kolorem białym (oznakowanie poziome)
 3. w okolicach 5 km i 8km (miejscowość Trzebusz, Nowielice) ustawione zostaną  punkty odżywiania/ woda mineralna niegazowana.
 4. bieg główny odbędzie się 18 września 2022 r. Start zaplanowany jest na godz. 12:00 z Mrzeżyna ul. Trzebiatowska- start ostry, meta na stadionie w Trzebiatowie;

4. Pomiar czasu.

 

5. Klasyfikacje oraz kategorie wiekowe.

 

6. Biegi dzieci i młodzieży- Start i Meta Stadion Miejski w Trzebiatowie.

Wszyscy zawodnicy musza posiadać zgodę pisemną na udział w zawodach –podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego.  Długość trasy będzie określona na miejscu  i może ulec zmianie ze względu na trudne i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Organizator może również odwołać poszczególne biegi w przypadku gdy uzna iż start stanowi o zagrożeniu zdrowia i życiu uczestników.

 

7. Zgłoszenia, opłaty i numery startowe.

UWAGA: Opłata Wpisowego za  bieg - Wyłącznie w Formie Przelewu!

Brak Możliwości opłaty w Formie Gotówki.

     1 .Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie:   www.sport-time.com.pl/zapisy-online  w terminie do 11.09.2022 r. godz.23:59 –– jeżeli do tego czasu nie będzie wpłaty na koncie  po stronie Urzędu Miejskiego pakiet uznaje się za nieopłacony, tym samym zawodnik zostanie usunięty z listy startowej.   Płatności można tylko  i wyłącznie dokonać w formie przelewu.  Limit osób wynosi 150 r.

     1. Opłata startowa do biegu głównego w terminie do 01.09.2022 r. wynosi 45 zł.  

     3. Od dnia 02.09.2022  r. opłata wynosi 60 zł.

Organizator raz w tygodniu będzie dokonywał aktualizacji listy opłaconych pakietów.

 1. Wpłat można dokonywać na konto.

Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie ul. Rynek 1,kod 72 - 320 Trzebiatów

nr konta. 90 8566 1026 0311 1100 2002 0005

W tytule należy wpisać NAZWISKO, IMIĘ, DATĘ URODZENIA z dopiskiem

Oplata Startowa „Trzebiatowska 10”.

 1. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku.
 2. Numery dla uczestników biegu głównego wydawane będą  w biurze zawodów  w Trzebiatowie w dniu biegu w godzinach 9:00-11:00- Stadion miejski w Trzebiatowie. ul. Sportowa 19/.
 3. Pakiety należy odebrać tylko i wyłącznie osobiście. W przypadku odbioru pakietu przez inną osobę – wskazana osoba musi posiadać pisemne upoważnienie. UWAGA: Numer startowy należy odebrać osobiście. Oświadczenie należy wypełnić i podpisać osobiście.
 4. Osoby dokonujące zapisów po dniu 14.09.2022 r. muszą okazać dowód wpłaty w biurze zawodów.
 5. Biuro Zawodów czynne w dniu biegu  w godzinach 9:00-11:00 – Stadion Miejski   Trzebiatowie, ul. Sportowa 19.

8. Nagrody.

 1. Za zajęcie I-III  miejsca (kobiety i mężczyźni ) w klasyfikacji generalnej biegu głównego zawodnicy otrzymują puchary/statuetki i nagrody niespodzianki.-sprzęt, sportowy, lub elektroniczny lub małe AGD
 2. W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca I-III zawodnicy otrzymują puchary i drobne nagrody rzeczowe
 3. Za zajęcie I-V miejsca zawodnicy (kobiety i mężczyźni) z gminy Trzebiatów otrzymują puchary     i nagrody niespodzianki.
 4. W klasyfikacji drużynowej drużyny (3 osobowe) otrzymują puchary.
 5. Nagrody nie dublują się - zawodnicy sklasyfikowani w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w klasyfikacji wiekowej (nie dotyczy klasyfikacji  na najlepszego zawodnikami zawodniczki z gminy Trzebiatów). W przypadku nie odebrania należnej nagrody termin zgłoszenia się po nagrodę wynosi 3 dni od daty zakończenia zawodów. Należy się zgłosić osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie.
 6. Każdy uczestnik biegu głównego otrzyma medal okolicznościowy
 7. Każdy uczestnik biegu głównego otrzyma pakiet startowy dwie pary skarpetek, suplement diety, drobne gadżety gminy Trzebiatów/numer startowy, agrafki, owoc
 8. Nagroda specjalna dla najstarszego  i najmłodszego zawodnika.
 9. Nagroda specjalna dla zawodnika który zajmie 42 miejsce.

Organizator zapewnia ciepły posiłek w postaci zupy Gulaszowej przygotowanej przez firmę   Box Food Trzebiatów oraz kiełbaski z grilla przygotowanej przez   Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz”.

9. Odjazdy autobusów.

Organizator zapewnia 2 autobusy wiozące zawodników z Trzebiatowa do Mrzeżyna (miejsce startu). Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w autobusach i szatniach. Tuż przed startem podstawiony będzie samochód techniczny organizatora i będzie możliwość zdeponowania swojej odzieży tuż przed biegiem – odzież musi być spakowana w zamknięte torby.

I – Autobus  godz.10:40, II –Autobus  godz.11:15

Jeżeli ktoś spóźni się na autobus ma obowiązek we własnym zakresie dostać się na miejsce startu. Limit osób w autobusie wynosi 55 miejsc. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w autokarze. Nie ma możliwości podstawienia dwóch autobusów o jednej godzinie.

9. Postanowienia Końcowe/ Postanowienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawodników.

 

10. Rozpowszechnienie i udostępnienie wizerunku.

 

11.  Postanowienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawodników.
1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, Zawody w Polsce do odwołania, odbywać się będą na terenie otwartym bez udziału publiczności do czasu zniesienia takich ograniczeń przez władze Państwowe.
2. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się w poszczególnych strefach oraz zasad funkcjonowania punktów odżywczych.
3. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się do jego treści.
4. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
5. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych Wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.
6. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.
7. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne ryzyko.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.
 I. Postanowienia szczegółowe
1. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę.
2. W miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy biurze zawodów oraz toaletach).
3. Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas ceremonii nagradzania należy zachowywać 1,5 metrowy dystans społeczny. Z obowiązku utrzymania 1,5 -metrowego dystansu społecznego wyłączeni są :
· rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
· osoby wspólnie mieszkające,
· osoby niepełnosprawne,
· osoby, które zasłaniają usta i nos.
4.Podczas rejestracji:
· obowiązek utrzymania 1,5-metrowego dystansu społecznego
· na stanowisku osoby obsługiwane są pojedynczo;
· odkażenie rąk przed obsłużeniem przy stanowisku rejestracyjnym (płyn będzie mieścił się
na stanowisku),
5. Funkcjonowanie „Strefy Startu”
· zawodnicy oczekujący na start w strefie startu mają obowiązek utrzymania 1,5-metrowego
dystansu społecznego
· zawodnicy startują według określonych w harmonogramie godz. startu
· pomiar czasu netto, dla każdego uczestnika indywidualnie
6. Funkcjonowanie „Punktu Odżywczego”
Na trasie będą się znajdować punkty odżywcze na których zawodnik może pobrać samodzielnie wodę w butelce 0,5l
II. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia

1. organizator będzie zbierał dane osobowe, które umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu. Dane będą przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.
III. Wzór treści oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika
Ja niżej podpisany/na oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID - 19
podczas zwodów organizowanych 18 września 2022 roku w Trzebiatowie, w ramach odbywającego się wydarzenia pn.  „Trzebiatowska 10”. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas ww. wydarzenia sportowego i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Oświadczam, że nie będę wnosił/ła              w stosunku do organizatorów wydarzenia żadnych roszczeń w razie zakażenia wirusem COVID-19 podczas trwania wydarzenia w dniu 18.09.2022 r. Jednocześnie oświadczam, że:
1) według mojej wiedzy jestem zdrowy/a, nie posiadam żadnych objawów zakażenia koronawirusem,
2) nie przebywam na kwarantannie oraz nie miałem/am kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem,
3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za swój stan zdrowia.

Jeśli Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów:
kaszel, duszność, powinien niezwłocznie:
· udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca (Punkt medyczny) na Terenie
zawodów;
· powiadomić o tym fakcie Organizatora;
· Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca
organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;.

RÓŻNE

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

-Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania biegu.

- Opłata wpisowego jest ostateczna i nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku.

- W przypadku , gdy bieg się nie odbędzie zawodnikom, którzy opłacili wpisowe przysługuje pakiet startowy oraz medal.  Organizator przewiduje możliwość wysyłania pakietów na koszt organizatora .Wysyłka do 45 dni od ostatecznej decyzji o odwołaniu biegu i deklaracji zawodnika o wysłaniu pakietu.

 

Kontakt Marcin Wawiórko 669332017-  email sport@trzebiatow.pl