Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "5 – TKA MYŚLIBORSKA"

REGULAMIN

JESIENNYCH BIEGÓW ULICZNYCH

W MYŚLIBORZU

MYŚLIBÓRZ 2021

Planowane biegi:

  1. ,,  5 – TKA MYŚLIBORSKA ‘’ – bieg open.
  2. Bieg masowo- rekreacyjny na dystansie 1000m dla wszystkich.

 

1. Cele:

 

2. Organizator:

 

3. Termin i miejsce:

 

4. Trasa biegów:

 

5. Pomiar czasu elektroniczny:

 

6. Uczestnictwo:

z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb organizatora, zawodnik jest zobowiązany

w tym celu wypełnić oświadczenie przed pobraniem pakietu startowego;

 

7. Zgłoszenia:

Elektronicznie według następujących zasad:

Zawodnicy startujący na 5 km.

Poprzez zgłoszenie na oficjalnej stronie biegu:

 i uiszczeniu opłaty startowej w wysokości 50 zł na konto OSiR w Myśliborzu

 z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej w biegu i z dopiskiem „BIEG” do dnia 15 października 2021 r. do godz. 24:00. Opłaty powinny być dokonane nie później niż na 3 dni po dokonaniu rejestracji na stronie biegu: . Po tym terminie osoba, która się zarejestrowała 

a nie wniosła opłaty startowej jest automatycznie skreślona z listy uczestników biegu.

Nr rachunku: 26 8355 0009 0070 0711 2000 0001

Pakiety  startowe wydawane będą w biurze zawodów po przedstawieniu dowodu tożsamości, od dnia 18.10.2021 do dnia 22.10.2021 w biurze OSiR

 ul. Marcinkowskiego 5, w godzinach od 730 dom 1530 oraz w dniu 23.10.2021 roku w godzinach 800 – 1000.

 

8. Pakiet startowy:

Zawiera: pamiątkowy odlewany medal, numer startowy z agrafkami, bon żywnościowy oraz upominek.

 

9. Klasyfikacja końcowa biegu na 5 km.

i mężczyzn,

M 16 – mężczyźni 16-19 lat,  K 16 – kobiety 16-19 lat,

M 20 – mężczyźni 20-29 lat,  K 20 – kobiety 20-29 lat,

M 30 – mężczyźni 30-39 lat,  K 30 – kobiety 30-39 lat,

M 40 – mężczyźni 40-49 lat,  K 40 – kobiety 40-49 lat,

M 50 – mężczyźni 50-59 lat,  K 50 – kobiety 50 i więcej,

M 60 – mężczyźni 60-69 lat,

M 70 – mężczyźni 70 i więcej,

 

10. Nagrody:

 

 

UWAGA: KATEGORIE NIE DUBLUJĄ SIĘ!!!

11. Program zawodów:

08:00 – otwarcie Biura Zawodów,

09:00 – zapisy na bieg masowo – rekreacyjny na 1000 m   

10:00 – bieg masowo- rekreacyjny na 1000 m

10:30 – losowanie nagród wśród wszystkich uczestników biegu na 1000m     

(jest to bieg dla wszystkich chętnych, nie ma charakteru współzawodnictwa, liczy się tylko udział. W tym biegu nie ma nagród za miejsca. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg, zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe, bony podarunkowe.

11:00 - „5 Myśliborska” bieg główny. Bieg na 5 km –2 okrążenia po 2,5 km,

12:00 - dekoracja w biegu na 5 km.

 

12. Postanowienia końcowe:

  1. Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  2. Z uwagi na bezpieczeństwo biegaczy (wąskie ulice) oraz małą frekwencję, organizatorzy rezygnują z organizacji zawodów na wózkach inwalidzkich.
  3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną oraz szatnię.
  4. Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie dekoracji.
  5. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
  6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  7. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

13. Ważne informacje dla uczestników biegów:

1. Biuro zawodów znajdować się będzie:

w dniach od 18.10.2021 r. do dnia 22.10.2021 r.  od 7³º do 15ºº  w siedzibie OSiR Myślibórz ul. Marcinkowskiego 5,

oraz w sobotę 23.10.2021r. od 8.00 do do zakończenia biegów.

 

2. Przy trasie biegu, przy ul. 11-go Listopada vis-à-vis placu zabaw  

i kortów tenisowych, zostanie zorganizowany bezpłatny parking.  Bardzo prosimy o parkowanie na tym parkingu.

 

3. Punkt z wodą znajdować się będzie za linią mety i na trasie biegów.

4. Po biegu zapraszamy na posiłek regeneracyjny (w ramach pakietu startowego) .