Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "Kobieca Piątka II"

1. CELE I ZAŁOŻENIA IMPREZY:

 

- rekreacja i dobra zabawa na świeżym powietrzu

- popularyzacja biegów jako recepty na zdrowie;

- popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej

- pobudzanie aktywności ruchowej osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności ruchowej.

 

Spotkanie ma na celu miłe spędzenie czasu w gronie znajomych, córek, mam, koleżanek, przyjaciółek, babć.

 

2. ORGANIZATOR

► Monika Bączyk

 

3. KONTAKT

Strona facebook:  Monika Bączyk

Monika tel. 513014688

 

4. TERMIN I MIEJSCE

· Data: 5.03.2022 (sobota)

· Start i meta przy Polanie Widokowej blisko zajazdu Szmaragdowe

 

5. PROGRAM ZAWODÓW:

Odbiór pakietów godzina 10:30 - 11:30

Start biegu towarzyskiego godzina 12:00

Start Nordic Walking 12:05 

Zakończenie ognisko, kiełbaski dobra muzyka z głośnika!

Zachęcamy do przebierania się w najbardziej kolorowe przebrania, styl dowolny!

Niech na biegu będzie wesoło i kolorowo :)

 

6. TRASA BIEGU

Trasa biegu całościowo przebiega szlakami Puszczy Bukowej (podłoże mieszane: ściółka leśna, kostka brukowa, szutr)

 Dystans:około 5 km

Przewyższenia to około 130 m.

⇒ Ostateczny przebieg i profil tras zostanie podany w komunikacie na facebooku Monika Bączyk

⇒ Trasy będą w całości oznakowane przez organizatora (taśmy na drzewach,  oznaczenia poziome na trasie biegu, w nefralgicznych punktach będą stali wolontariusze (czytaj mężowie, koledzy, przyjaciele płci męskiej)

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zerwanie oznaczeń przez osoby postronne w dniu zawodów.

 

7. Punkt odżywczy - ognisko

Ognisko odbędzie się przy start-meta

 

8. GODZINY STARTÓW I LIMITY CZASOWE:

START GODZINA 12:00

LIMITY CZASOWEGO BRAK!

BAWIMY SIĘ!

 

9. LIMIT OSÓB

Limit osób – 250  na całą imprezę.

Organizator ma prawo zmienić (zwiększyć) limit bez zmiany regulaminu.

 

10. RYWALIZACJE I NAGRODY

Bieg ma charakter zabawy z okazji Dnia Kobiet!

Bieg jest zabawą połączoną ze zdrowym stylem życia jaką jest aktywność sportowa.

 Na mecie każdy z zawodników otrzyma okolicznościowy medal za pokonanie dystansu, a Panowie wręczą nam symboliczny kwiatek.

 

11. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I OPŁATY

Start zapisów 01.01.2022 godzina 12:00

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez stronę  SPORT-TIME

Zgłoszenia do dnia 28.02.2022 r.  lub do wyczerpania limitu miejsc.

Jeżeli będą dostępne pakiety  będzie można zapisać się w biurze zawodów przed dzień startu.

Start w biegu jest odpłatny.

Opłata za bieg wynosi:

 

zapisanie i opłacenie do dnia 31.01.2022 - 50 zł

zapisanie i opłacenie do dnia 15.02.2022 - 60 zł

zapisanie i opłacenie do dnia 28.02.2022 - 70 zł

 

Opłata powinna być dokonana do 28.02.2022 po tym terminie osoby nieopłacone zostają usunięte z listy startowej.

Ostateczny czas rejestracji upływa dnia 28.02.2022.

Wpłaty po tym terminie nie gwarantują otrzymania pakietów startowych, i medali.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną osobę do dnia 28.02.2022. Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu wpisowego.

Opłaty proszę wpłacać na konto: 

Monika Bączyk

ul. Botaniczna 110/6

70-786 Szczecin 

nr. konta 94 1140 2004 0000 3902 3986 0509

w tytule wiadomości proszę wpisać imię i nazwisko oraz datę urodzenia.

 

12. UCZESTNICTWO

W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście.

Aby wziąć udział w biegu należy:

► być osobą pełnoletnią w dniu zawodów,

► należy być w dobrej kondycji fizycznej ( psychicznej :P)

► bardzo dobrym stanie zdrowia (bez przeciwwskazań do uprawiania biegów)

► posiadać niezbędne doświadczenie w biegach przełajowych

► wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika

► odebrać w terminie pakiet startowy w Biurze Zawodów

 

13. BIURO ZAWODÓW

Polana Widokowa przy Zajazd Szmaragdowe.

Biuro czynne będzie w dniu startu od godziny 10:30 - 11:30

Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu

Organizator nie przewiduje rozsyłania nieodebranych pakietów

Weryfikacja do biegu odbędzie się na podstawie okazania dowodu osobistego w biurze zawodów.

Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.

Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora oraz osób kierujących ruchem i wolontariuszy.

Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu podaje dane osobowe na formularzu,  i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.

 

·14. DANE OSOBOWE

Administrator Danych przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, przynależność klubowa, adres e-mail, numer telefonu, płeć.

Zawody mają charakter imprezy publicznej, w związku z tym na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika przez Organizatora i Sponsorów-jako osoby stanowiącej jedynie szczegół całości nie wymaga się pobierania jego zgody, umieszczane na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.

Przystępując do zawodów Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku przez Organizatora i Sponsorów - stanowiącego więcej niż szczegół

całości imprezy publicznej w celach relacji z imprezy i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.

 

15. ŚWIADCZENIA

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

~ medal za ukończenie biegu w limicie czasowym

~ woda, owoce, kiełbasa z ogniska

 

16.ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TRASIE

W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez organizatora

Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe umieszczone z przodu w widocznym miejscu

W miejscach przebiegających po drogach publicznych należy poruszać się zgodnie z przepisami o Ruchu Drogowym

Cały ekwipunek używany w trakcie zawodów należy mieć przy sobie od startu do ukończenia biegu

Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci.

Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń organizatora lub w inny sposób wprowadzanie w błąd, co do przebiegu trasy zawodów.

 

17. WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Zawody odbędą się bez względu na pogodę z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych lub innych ekstremalnych warunków pogodowych stwarzających zagrożenie dla uczestników.

Do zawodnika należy ocena sytuacji i dostosowanie swojego ekwipunku do panujących warunków.

 

18. BEZPIECZEŃSTWO

Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.

W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi.

Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru i poinformowania któregoś z organizatorów – telefon 513014688

Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej

Zaleca się, aby w przypadku rezygnacji dotrzeć do najbliższego punktu kontrolnego i zgłosić ten fakt osobom obsługującym dany punkt kontrolny, lub do drogi i poinformować organizatora.

 

 

 

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawodnicy mają obowiązek stosowania się do zaleceń Organizatorów oraz służb zabezpieczających trasę biegu;

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.