Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Regulamin Zawodów "X OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY im. BRACI MIKRUTÓW - BIEGI DZIECI"

R E G U L A M I N

X OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY im. BRACI MIKRUTÓW

 

 

1. Cel:

 

2. Organizator wydarzenia:

 

3. Współorganizatorzy:

 

4. Termin i miejsce:

 

5. Kategorie wiekowe:

 

UWAGA - listy biegów zostaną zamknięte po zarejestrowaniu określonej wyżej ilości uczestników !!!

 

6. Sposób rekrutacji:

www.sport-time.com.pl/zapisy-online

 

7. Harmonogram biegów:

 

 

 

 

 

 

 

16-19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, powyżej 60 lat

16-19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, powyżej 70 lat

UWAGA - w tej kategorii mogą wziąć udział niepełnosprawni na wózkach określanych jako "aktywne o napędzie bezpośrednim"

 

8. Nagrody:

UWAGA - pamiątkowy medal dla wszystkich uczestników biegu głównego

Biegu Głównego na dystansie 10 000 m,

 

9. Obowiązki uczestników imprezy:

 

10. Płatności:

11. W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają: świeże powietrze, wspaniałą atmosferę, profesjonalny pomiar czasu, medal pamiątkowy, numer startowy, napój, posiłek regeneracyjny

12. Dane do wpłat:

ul. Wąskotorowa 4

86-010 Koronowo

konto nr: 31 8144 0005 2001 0001 7011 0002

finanse@mgosir.koronowo.pl

 

13. Pomiar czasu

Uwaga !! Chip należy zwrócić po zakończonym biegu !

Posiadanie chipa i numeru startowego warunkiem startu w biegu głównym oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

 

14. Informacje dodatkowe:

15. Każdy uczestnik biegu ma zapewnioną opiekę medyczną na całej trasie biegu

16. Organizator zapewnia uczestnikom szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym     

17. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.    

 

18. UWAGA - w X Biegu Ulicznym im. Braci Mikrutów organizator zakazuje uczestnictwa osobom nie będącymi zgłoszonymi zawodnikami

 

19. Przetwarzanie danych osobowych. Obowiązek informacyjny.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. A

A. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie, ulica Wąskotorowa 4, 86 – 010 Koronowo.

B. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: ochronadanych@mgosir.koronowo.pl lub pisemnie na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo

C. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

D. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, działań promocyjnych oraz dokonania profesjonalnego pomiaru czasu podczas X Biegu Ulicznego im. Braci Mikrutów.

E. Nie wyrażenie zgody będzie skutkowało rezygnacją z udziału w X Biegu Ulicznym im. Braci Mikrutów.

F. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

G. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

H. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 miesięcy.

I. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

a. Dostępu do swoich danych osobowych.

b. Poprawiania swoich danych osobowych.

c. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy skontaktować się z Organizatorem Biegu Mikrutów za pośrednictwem adresu kadry@mgosir.koronowo.pl

d. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

e. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

f. Otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi.

g. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

        

20. Wszelkie inne informacje – MGOSiR Koronowo

email: kadry@mgosir.koronowo.pl;                             

tel. 785 901 201