Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

VI Gryficka Dziesiątka - Bieg 10 km

„VI Gryficka Dziesiątka”

Bieg po Zdrowie z Zespołem Lekarzy Rodzinnych "Wysoczańscy"

 

Regulamin – Bieg 10 km

 

1. Cel zawodów:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
 • promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej;

 

2. Organizatorzy:

 • Przychodnia Lekarzy Rodzinnych "Wysoczańscy"
 • Sport-time Łukasz Przybysz
 • RunGryf Gryfice
 • PLMKS Chrobry Gryfice

 

3. Współorganizator

 • Starostwo Powiatowe w Gryficach

 

4. Patronat

 • Nadleśnictwo Gryfice

 

5. Termin i miejsce:

 • Gryfice  11.08.2019 (niedziela)

Bieg główny 10km godz. 11:15

 • Gryfice, ścieżka rowerowa ,,Zdroje” – Start i meta na wysokości Nadleśnictwa

 

ODBIÓR PAKIETÓW 

10.08.2019r. (sobota) - BROWAR FOLGA, UL. NOWY ŚWIAT 8, 72-300 GRYFICE w godz. 18:00 - 20:00

11.08.2019r. (niedziela) - w okolicach startu/mety w godz. 8:30 - 10:00 

 

6. Sponsorzy i partnerzy:

 • Przychodnia Lekarzy Rodzinnych "Wysoczańscy"
 • AktivonSport
 • AquaSwim
 • Siłownia FITMAX
 • Gabinet Kosmetyczny Wioletta
 • Basen Pływalnia Gryfice
 • Garmin Polska
 • Poolspa Roca Gryfice
 • Pedrobud Marcin Niżniowski
 • Planeta Nieruchomości
 • Agencja Ochrony Osób i Mienia "TOM"
 • PKS Gryfice
 • Sklep Netto w Trzebiatowie
 • Browar Folga
 • Bank Spółdzielczy w Gryficach

 

7. Zasady uczestnictwa:

 • w zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
 • zawodnicy w wieku poniżej 18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletniości) zobowiązani są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem.
 • uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Biegu ,,VI Gryficka Dziesiątka” oraz dokumentowania zawodów.

 

8. Uczestnictwo:

 • zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie 
 • termin zgłoszeń internetowych:

- do 30.04 (wtorek) do godz. 23:59 – opłata 45 zł

- od 1.05 do 30.06 (niedziela) do godz. 23:59 – opłata 55 zł

- od 1.07 do 4.08 (niedziela) do godz. 23:59 – opłata 65 zł

- w dniu zawodów w biurze zawodów (Gryfice, ścieżka rowerowa ,,Zdroje”) 8:30 – 10:00 (jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit zawodników – (300 osób) opłata 75 zł

 

 • wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 • Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu opłaty startowej
 • Organizator ogłasza limit startujących Bieg główny 10km – 300 osób (opłaconych)

Przelewy za opłatę startową należy dokonać na konto: Klub Sportowy Chrobry Gryfice

nr konta: 40 9376 0001 0029 4887 2001 0001

W tytule wpłaty prosimy podać:

NAZWISKO, IMIĘ, DATĘ URODZENIA z dopiskiem "GRYFICKA DZIESIĄTKA 10 km"

 

 • Każdy zawodnik, zarejestruję się i dokona wpłaty do 4.08.2019 będzie mógł sam zdecydować co ma być napisane na jego unikatowym numerze startowym. Może to być imię / nazwisko / pseudonim – OGRANICZENIE 15 ZNAKÓW
 • Każdy zawodnik, który podczas rejestracji poda numer telefonu (komórkowy), po biegu otrzyma wiadomość sms z uzyskanym przez siebie wynikiem oraz zajętym miejscem w klasyfikacji OPEN
 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi
 • Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika do dnia 30.06.2019
 • Brak możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika od 1.07.2019
 • Zawodnicy, którzy dokonają przelewu w dniu 4.08.2019 lub później powinni posiadać przy sobie dowód wpłaty

 

9. Trasa oraz dystans biegu:

 • Dystans: 10 km po szutrowej ścieżce rowerowej (na 2, 3, 4, 6,8 km ustawione zostaną  punkty odżywiania - woda mineralna niegazowana)

 

10. Pomiar czasu:

 • Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności na mecie wykona firma Sport-time - www.sport-time.com.pl
 • podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze zawodów przy linii Start-Meta i winien przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie oraz  na starcie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
 • zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej oraz kategoriach wiekowych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto, liczonego od chwili strzału startera);
 • każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
 • każdy uczestnik musi dobiec do punktu kontrolnego, gdzie zostanie zarejestrowany na kamerze, na trasie obowiązuje ruch prawostronny

 

11. Klasyfikacja końcowa:

BIEG GŁÓWNY 10KM

 • W klasyfikacji OPEN dekorowanych będzie pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek
 • Dodatkowe prowadzone będą kategorie wiekowe:

- M20 (16-29lat)                     - K20 (16-29lat)

- M30 (30-39 lat)                    - K30 (30-39 lat)

- M40 (40-49 lat)                    - K40 (40-49 lat)

- M50 (50-59 lat)                    - K50 (50lat i powyżej)

- M60 (60 lat)

- M70 (70 lat i powyżej)

 • Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja mieszkańców powiatu gryfickiego (kobiet i mężczyzn)
 • Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika.
 • Po biegu będzie wydrukowana klasyfikacja końcowa z uzyskanymi czasami, oraz na stronie www.sport-time.com.pl
 • Nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach wiekowych.

 

12. Nagrody:

 • w kategorii OPEN (10km) kobiet i mężczyzn za miejsca I-III statuetki, nagrody rzeczowe
 • w kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca I-III nagrody rzeczowe
 • w kategorii Powiat Gryficki za zajęcie miejsca I-III (osobno kobiety i mężczyźni) – nagrody rzeczowe
 • każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy odlewany medal
 • każdy uczestnik biegu otrzyma w pakiecie startowym: skarpetki sportowe, suplementy firmy AktivonSport (kolagen, elektrolity, żel energetyczny), napój, numer startowy, agrafki chip pomiarowy,
 • każdy uczestnik biegu otrzyma posiłek regeneracyjny (grochówka, kiełbasa grillowa, pączek, owoce, napój izotoniczny)
 • w dniu biegu każdemu zawodnikowi przysługuje możliwość skorzystania z basenu - 1h na koszt organizatora za okazaniem numeru startowego
 • wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną wartościowe nagrody rzeczowe (m.in. rowery, profesjonalny sprzęt sportowy marki Garmin, zestawy suplementów firmy AktivonSport)
 • po biegu odbędzie się ognisko integracyjne

 

13. Zasady finansowania:

 • koszty organizacji pokrywają organizatorzy.

 

14. Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne;
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
 • organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki;
 • organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce;
 • decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
 • uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu;
 • młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna;
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu oraz jego interpretacji;
  Wszystkie kwestie sporne nie opisane w regulaminie rozstrzyga Organizator;
  Organizator przewiduje na zakończenie biegu ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek

 

15. Kontakt:

 • Kasia Otoka 722 335 635 email: k.oto@wp.pl

 • Joanna Przybysz 692 481 547 email: gryfickadziesiatka@gmail.com

 • Szekieta Arkadiusz 515 248 339; email: arkadek@o2.pl  

 

Lokalizacja/Data zawodów:
Gryfice
Zapisy do :
04/08/2019 23:59:00

Aktualności