Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

5 – TKA MYŚLIBORSKA

REGULAMIN

JESIENNYCH BIEGÓW ULICZNYCH

W MYŚLIBORZU

MYŚLIBÓRZ 2021

Planowane biegi:

 1. ,,  5 – TKA MYŚLIBORSKA ‘’ – bieg open.
 2. Bieg masowo- rekreacyjny na dystansie 1000m dla wszystkich.

 

1. Cele:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,
 • propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności,
 • powrót do relacji społecznych po okresie ograniczeń epidemiologicznych,
 • promocja miasta Myśliborza.

 

2. Organizator:

 • Urząd Miejski w Myśliborzu.
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu, ul. Marcinkowskiego 5.

 

3. Termin i miejsce:

 • 23.10.2021r. (sobota).
 • Stadion Miejski w Myśliborzu.

 

4. Trasa biegów:

 • Stadion Miejski w Myśliborzu,
 • trasa ulicami miasta przy ruchu ograniczonym: ul. Szarych Szeregów, ul. Północna, ul. Daszyńskiego
 • trasa oznaczona co 1km.,
 • 2 okrążenia po 2,5 km przy biegu na 5 km.,
 • punkt z wodą,
 • nawierzchnia 100%  utwardzona  (tartan, asfalt, polbruk).

 

5. Pomiar czasu elektroniczny:

 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzyma w pakiecie startowym. Na mecie oraz opcjonalnie na trasie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację. Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.
 • Za pomiar czasu oraz ustalenia kolejności na mecie odpowiadać będzie firma Sport- time (www.sport-time.com.pl).

 

6. Uczestnictwo:

 • pierwszych 120 osób, które zapiszą się na bieg na 5 km i wniosą opłatę „startową”;
 • w biegu na 5 km  mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu imprezy będą mieli  ukończone 16 lat;
 • zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu;
 • każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza  wypełniając zgłoszenie elektroniczne;
 • pobranie pakietu startowego przez zawodnika będzie równoznaczne  

z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb organizatora, zawodnik jest zobowiązany

w tym celu wypełnić oświadczenie przed pobraniem pakietu startowego;

 • podczas biegu na 5 km wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do koszulki na wysokości klatki piersiowej oraz chip do pomiaru czasu.

 

7. Zgłoszenia:

Elektronicznie według następujących zasad:

Zawodnicy startujący na 5 km.

Poprzez zgłoszenie na oficjalnej stronie biegu:

 i uiszczeniu opłaty startowej w wysokości 50 zł na konto OSiR w Myśliborzu

 z podaniem imienia i nazwiska osoby startującej w biegu i z dopiskiem „BIEG” do dnia 15 października 2021 r. do godz. 24:00. Opłaty powinny być dokonane nie później niż na 3 dni po dokonaniu rejestracji na stronie biegu: . Po tym terminie osoba, która się zarejestrowała 

a nie wniosła opłaty startowej jest automatycznie skreślona z listy uczestników biegu.

Nr rachunku: 26 8355 0009 0070 0711 2000 0001

Pakiety  startowe wydawane będą w biurze zawodów po przedstawieniu dowodu tożsamości, od dnia 18.10.2021 do dnia 22.10.2021 w biurze OSiR

 ul. Marcinkowskiego 5, w godzinach od 730 dom 1530 oraz w dniu 23.10.2021 roku w godzinach 800 – 1000.

 

8. Pakiet startowy:

Zawiera: pamiątkowy odlewany medal, numer startowy z agrafkami, bon żywnościowy oraz upominek.

 

9. Klasyfikacja końcowa biegu na 5 km.

 • prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet

i mężczyzn,

 • oraz w kategoriach:

M 16 – mężczyźni 16-19 lat,  K 16 – kobiety 16-19 lat,

M 20 – mężczyźni 20-29 lat,  K 20 – kobiety 20-29 lat,

M 30 – mężczyźni 30-39 lat,  K 30 – kobiety 30-39 lat,

M 40 – mężczyźni 40-49 lat,  K 40 – kobiety 40-49 lat,

M 50 – mężczyźni 50-59 lat,  K 50 – kobiety 50 i więcej,

M 60 – mężczyźni 60-69 lat,

M 70 – mężczyźni 70 i więcej,

 • Myśliborzanki i Myśliborzanie- w tej kategorii nagradzane są pierwsze trzy kobiety i pierwsi trzej mężczyźni, którzy udokumentują miejsce zamieszkania w  Gminie Myślibórz,

 

10. Nagrody:

 •  „Bieg masowo – rekreacyjny na dystansie 1000”:
  • do rozlosowania 15 bonów podarunkowych wśród wszystkich uczestników biegu,
 • „5-tka Myśliborska”:
  • za miejsca I-III w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn, statuetki + nagrody (1. miejsce – 600zł., 2. miejsce – 400 zł., 3. miejsce 200zł.),
 •  medale dla wszystkich uczestników biegu,
 • trzy najlepsze Myśliborzanki i trzech najlepszych Myśliborzan: statuetki oraz nagrody rzeczowe- bony podarunkowe,
 • Limit czasowy biegu na 5  km wynosi  45 minut. Po przekroczeniu limitu czasu, uczestnik biegu jest zobowiązany do opuszczenia trasy biegu.

 

 

UWAGA: KATEGORIE NIE DUBLUJĄ SIĘ!!!

11. Program zawodów:

08:00 – otwarcie Biura Zawodów,

09:00 – zapisy na bieg masowo – rekreacyjny na 1000 m   

10:00 – bieg masowo- rekreacyjny na 1000 m

10:30 – losowanie nagród wśród wszystkich uczestników biegu na 1000m     

(jest to bieg dla wszystkich chętnych, nie ma charakteru współzawodnictwa, liczy się tylko udział. W tym biegu nie ma nagród za miejsca. Wśród wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg, zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe, bony podarunkowe.

11:00 - „5 Myśliborska” bieg główny. Bieg na 5 km –2 okrążenia po 2,5 km,

12:00 - dekoracja w biegu na 5 km.

 

12. Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Z uwagi na bezpieczeństwo biegaczy (wąskie ulice) oraz małą frekwencję, organizatorzy rezygnują z organizacji zawodów na wózkach inwalidzkich.
 3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną oraz szatnię.
 4. Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie dekoracji.
 5. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
 6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 7. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

13. Ważne informacje dla uczestników biegów:

1. Biuro zawodów znajdować się będzie:

w dniach od 18.10.2021 r. do dnia 22.10.2021 r.  od 7³º do 15ºº  w siedzibie OSiR Myślibórz ul. Marcinkowskiego 5,

oraz w sobotę 23.10.2021r. od 8.00 do do zakończenia biegów.

 

2. Przy trasie biegu, przy ul. 11-go Listopada vis-à-vis placu zabaw  

i kortów tenisowych, zostanie zorganizowany bezpłatny parking.  Bardzo prosimy o parkowanie na tym parkingu.

 

3. Punkt z wodą znajdować się będzie za linią mety i na trasie biegów.

4. Po biegu zapraszamy na posiłek regeneracyjny (w ramach pakietu startowego) .

Lokalizacja/Data zawodów:
Myślibórz
Zapisy do :
17/10/2021 22:00:00

Aktualności