Strona wykorzystuje pliki cookies.Nie pokazuj tego komunikatu ponownie ×

Zapisy Online

<< Wróć do wyboru wydarzenia

X OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY im. BRACI MIKRUTÓW

R E G U L A M I N

X OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY im. BRACI MIKRUTÓW

 

 

1. Cel:

 • Upowszechnianie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu.
 • Aktywne spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 • Integracja środowiska lokalnego.
 • Upamiętnienie patronów hali sportowo-widowiskowej, tj. Braci Mikrutów.
 • Kształtowanie zasad Fair Play.
 • Integracja i współzawodnictwo z osobami niepełnosprawnym.

 

2. Organizator wydarzenia:

 • Gmina Koronowo
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie

 

3. Współorganizatorzy:

 • Ochotnicza Straż Pożarna z terenu miasta i gminy Koronowo, Komisariat Policji w Koronowie,
 • Stowarzyszenie „Łatwo Pomagać”

 

4. Termin i miejsce:

 • 24 kwietnia 2022 roku /niedziela/
 • Koronowo, ul. Wąskotorowa przy Hali Sportowo – Widowiskowej im. Braci Mikrutów

 

5. Kategorie wiekowe:

 • dzieci do 3 lat  „rodzice z dziećmi”à 40 zawodników
 • dzieci 4 - 5 lat „rodzice z dziećmi”à 40 zawodników
 • dzieci 6 - 7 lat „rodzice z dziećmi”à 40 zawodników
 • 8-10 lat /2014 – 2012/ bieg na dystansie 600 mà 50 zawodników
 • 11-13 lat /2011 – 2009/ bieg na dystansie 600 mà 50 zawodników
 • 14-16 lat /2008 – 2006/ bieg na dystansie 1 500 mà 80 zawodników
 • ukończone 16 lat / bieg główny na dystansie 10 000 mà 250 zawodników

 

UWAGA - listy biegów zostaną zamknięte po zarejestrowaniu określonej wyżej ilości uczestników !!!

 

6. Sposób rekrutacji:

 • Zapisy do wszystkich biegów dostępne do 20.04.2022r. poprzez platformę internetową: 
 • www.sport-time.com.pl/zapisy-online
 • „Po zamknięciu zapisów przez platformę internetową możliwość zapisów tylko w biurze zawodów w dniu 24.04.2022 od godz. 9.00 do godz. 13.00, hala sportowo – widowiskowa ul. Wąskotorowa 4. Płatność tylko gotówką.”

 

 

7. Harmonogram biegów:

 • Kategoria wiekowa do 14-15-16 lat
 • godz. 09:30
 • dystans: 1 500 metrów
 • trasa  bieguàStart przed halą sportową – ul. Wąskotorowa – Witosa – Mickiewicza –Zawadzkiego – Norwida –Witosa - Wąskotorowa przed halą sportową – meta

 

 • Kategoria wiekowa do 11-12-13 lat
 • godz. 10.00
 • dystans: 600 metrów
 • trasa  bieguàStart przed halą sportową – ul. Wąskotorowa – Witosa – Mickiewicza – Osiedle 600-lecia – Wąskotorowa przed halą – meta

 

 • Kategoria wiekowa do 8-9-10 lat
 • godz. 10:25
 • dystans: 600 metrów
 • trasa  bieguàStart przed halą sportową – ul. Wąskotorowa – Witosa – Mickiewicza – Osiedle 600-lecia – Wąskotorowa przed halą – meta.

 

 • Kategoria wiekowa dzieci do 6 - 7 lat  „rodzice z dziećmi”
  • godz. 10.50
  • dystans: 100 metrów

 

 • Kategoria wiekowa dzieci do 4 - 5 lat  „rodzice z dziećmi”
  • godz. 11.15
  • dystans: 60 metrów

 

 • Kategoria wiekowa dzieci do 3 lat  „rodzice z dziećmi”
  • godz. 11.30
  • dystans: 40 metrów

 

 • Kategoria wiekowa powyżej 16 lat - BIEG GŁÓWNY:
 • godz. 14.00
 • dystans: 10 000 metrów (trasa posiada atest)
 • trasa  bieguàStart od skrzyżowania ul. Witosa z Wąskotorową (przy PEPCO) - ul. Wąskotorowa - Dworcowa - Kotomierska - Letniskowa - Przemysłowa - Aleje Wolności - Kotomierska - Letniskowa -  Przemysłowa - Pomianowskiego - Witosa - Wąskotorowa przed halą sportową – meta

 

 • Kategorie wiekowe /BIEG GŁÓWNY/:
 • bieg na dystansie 10 000 m:
  • kategorie kobiet:

16-19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, powyżej 60 lat

 • kategorie mężczyzn:

16-19 lat, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, powyżej 70 lat

 • bieg niepełnosprawnych na dystansie 10 000 m:
 • kategoria kobiet: OPEN
 • kategoria mężczyzn: OPEN

UWAGA - w tej kategorii mogą wziąć udział niepełnosprawni na wózkach określanych jako "aktywne o napędzie bezpośrednim"

 

8. Nagrody:

 • Trofea:
  • puchar dla zwycięzcy Biegu Głównego /zarówno wśród kobiet i mężczyzn/,
  • statuetki dla trzech najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych Biegu Głównego /zarówno wśród kobiet i mężczyzn/;
  • medale, w kategoriach „rodzice z dziećmi” medale dla wszystkich uczestników,

UWAGA - pamiątkowy medal dla wszystkich uczestników biegu głównego

 • Nagrody rzeczowe:
  • dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników 

Biegu Głównego na dystansie 10 000 m,

 • dla 50 zawodników, do których uśmiechnie się szczęście podczas losowania numerów  startowych;
 • w przypadku pozyskania kolejnych sponsorów imprezy pula nagród zostanie powiększona
 • UWAGA ! Nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie otrzymają nagród w kategorii wiekowej.

 

9. Obowiązki uczestników imprezy:

 • Dostosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów imprezy.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz fair play.
 • Uczestnicy biegu głównego wypełniają oświadczenie organizatora o starcie na  własną odpowiedzialność.

 

10. Płatności:

 • Uczestnicy biegów dziecięcych i młodzieżowych / poza biegiem rodzice z dziećmi/ mają zapewniony bezpłatny start w imprezie,
 • Uczestnicy biegu rodzice z dziećmi są zobowiązani do uiszczenia wpisowego w kwocie 30 złotych. W ramach tej opłaty otrzymują następujący pakiet startowy: medal okolicznościowy, napój, upominek
 • Uczestnicy biegu głównego są zobowiązani do uiszczenia wpisowego w kwocie:
  • 60,00zł. do 10 kwietnia 
  • 70,00 zł. do 20 kwietnia
  • 100,00zł. w dzień zawodów

11.  W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają (pakiet startowy): m.in. świeże powietrze, wspaniałą atmosferę, profesjonalny pomiar czasu, medal pamiątkowy, numer startowy, napój, posiłek regeneracyjny.

12. Dane do wpłat:

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Wąskotorowa 4

86-010 Koronowo

konto nr: 31 8144 0005 2001 0001 7011 0002

 • dopisek: opłata startowa Bieg Mikrutów, imię i nazwisko, rok urodzenia
 • Osoby, które chcą otrzymać fakturę musza ten fakt zgłosić w tytule przelewu „faktura”, i niezwłocznie przesłać dane do faktury na adres e-mail:

finanse@mgosir.koronowo.pl

 

13. Pomiar czasu

 • pomiar czasu w biegu głównym prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego/ przy pomocy chipów,
 • każdy zawodnik głównego biegu podczas weryfikacji w Biurze Zawodów otrzyma chip

Uwaga !! Chip należy zwrócić po zakończonym biegu !

Posiadanie chipa i numeru startowego warunkiem startu w biegu głównym oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

 

14. Informacje dodatkowe:

 • każdy uczestnik biegu po dokonanej weryfikacji otrzymuje numer startowy, zezwalający na udział w biegu, numer startowy powinien zostać umieszczony z przodu koszulki
 • do biegów zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które przejdą pozytywną weryfikację w biurze zawodów,
 • uczestników biegu obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.

15. Każdy uczestnik biegu ma zapewnioną opiekę medyczną na całej trasie biegu

16. Organizator zapewnia uczestnikom szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym     

17. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.    

 

18. UWAGA - w X Biegu Ulicznym im. Braci Mikrutów organizator zakazuje uczestnictwa osobom nie będącymi zgłoszonymi zawodnikami

 

19. Przetwarzanie danych osobowych. Obowiązek informacyjny.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit. A

A. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie, ulica Wąskotorowa 4, 86 – 010 Koronowo.

B. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: ochronadanych@mgosir.koronowo.pl lub pisemnie na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo

C. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

D. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, działań promocyjnych oraz dokonania profesjonalnego pomiaru czasu podczas X Biegu Ulicznego im. Braci Mikrutów.

E. Nie wyrażenie zgody będzie skutkowało rezygnacją z udziału w X Biegu Ulicznym im. Braci Mikrutów.

F. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

G. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

H. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 miesięcy.

I. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

a. Dostępu do swoich danych osobowych.

b. Poprawiania swoich danych osobowych.

c. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu zgłoszenia wycofania zgody należy skontaktować się z Organizatorem Biegu Mikrutów za pośrednictwem adresu kadry@mgosir.koronowo.pl

d. Wniesienia żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

e. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

 • zakwestionowania prawidłowości danych lub podstawy prawnej ich przetwarzania, Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 86-010 Koronowo, ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo, 785 901 201, email: kadry@mgosir.koronowo.pl
 • potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Ośrodek, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

f. Otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi, oraz przesłania ich innemu administratorowi.

g. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

        

20. Wszelkie inne informacje – MGOSiR Koronowo

email: kadry@mgosir.koronowo.pl;                             

tel. 785 901 201

Lokalizacja/Data zawodów:
Koronowo
Zapisy do :
20/04/2022 23:59:00

Aktualności